ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. Maxigra Go 25mg x 2 tabletki
25 reviews

Sildenafilum Lek Maxigra Go jest stosowany u mężczyzn w wieku powyżej 18 lat z zaburzeniami wzwodu (impotencją), czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać ulotkę oraz zapoznać się z dołączonym do opakowania „Informatorem dla pacjenta”. W celu bezpiecznego zastosowania leku proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w informatorze.

MAXIGRA GO, 25 MG, TABLETKI DO ROZGRYZANIA I ŻUCIA Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4. Jeśli po zastosowaniu leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Spis treści ulotki Co to jest lek Maxigra Go i w jakim celu się go stosuje Informacje ważne przed przyjęciem leku Maxigra Go Jak przyjmować lek Maxigra Go Możliwe działania niepożądane Jak przechowywać lek Maxigra Go Zawartość opakowania i inne informacje 1.

CO TO JEST LEK MAXIGRA GO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Lek Maxigra Go zawiera substancję czynną – syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Lek Maxigra Go jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Lek Maxigra Go nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie występują zaburzenia erekcji. Maxigra Go nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet. Jeśli po zastosowaniu leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać ulotkę oraz zapoznać się z dołączonym do opakowania „Informatorem dla pacjenta”. W celu bezpiecznego zastosowania leku proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w informatorze.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU MAXIGRA GO Kiedy nie przyjmować leku Maxigra Go Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy.

Do grupy azotanów należą następujące leki: - nitrogliceryna (Glyceroli trinitras) – np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm, Minitran - monoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras) – np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard retard - diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras) – np.

Sorbonit - tetraazotan pentaerytrolu (Pentaerythrityli tetranitras) – np. Galpent, Pentaerythritol compositum Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent przyjmuje leki lub inne środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. „poppers”), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (np. Adempas). Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj.

wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), takie jak Maxigra Go, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.

Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca lub wątroby. Jeśli u pacjenta w ciągu ostatnich miesięcy wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego. Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).

Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Maxigra Go należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku: niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego); anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego; dolegliwości ze strony serca.

W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną; choroby wrzodowej; zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia). Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Maxigra Go i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leku Maxigra Go nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Leku Maxigra Go nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (np.

tadalafil). Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież Leku Maxigra Go nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. Maxigra Go a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Wymienione poniżej leki mogą występować pod różnymi nazwami handlowymi. Dlatego należy dokładnie sprawdzić na opakowaniu oraz w ulotce przyjmowanego leku jaka jest substancja czynna danego leku. Lek Maxigra Go tabletki do rozgryzania i żucia może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej.

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza o zażyciu leku Maxigra Go oraz godzinie jego zażycia. Nie należy przyjmować leku Maxigra Go jednocześnie z innymi lekami bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Maxigra Go, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Do grupy azotanów należą następujące leki: - nitrogliceryna (Glyceroli trinitras) – np.

Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm, Minitran - monoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras) – np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard retard - diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras) – np.

Sorbonit - tetraazotan pentaerytrolu (Pentaerythrityli tetranitras) – np. Galpent, Pentaerythritol compositum Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Maxigra Go, jeśli pacjent przyjmuje leki lub środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. „poppers”), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy (np. rytonawir, sakwinawir), stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne (np. doksazosyna, prazosyna, terazosyna) z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania.

Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie syldenafil i leki alfa-adrenolityczne. Ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku Maxigra Go.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Maxigra Go. Przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem.

W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy przede wszystkim położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia objawów, pomóc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, krzyżowanie nóg.

Należy unikać szybkiego wstawania lub siadania. Maxigra Go z jedzeniem, piciem i alkoholem Lek Maxigra Go może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednakże,przyjmowanie leku Maxigra Go w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Maxigra Go, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Lek Maxigra Go nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Maxigra Go może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia.

Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Maxigra Go. Lek Maxigra Go zawiera aspartam i laktozę Lek Maxigra Go tabletki do rozgryzania i żucia zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny.

Należy wziąć to pod uwagę przed zażyciem leku, jeśli pacjent cierpi na fenyloketonurię (rzadką, dziedziczną chorobę metaboliczną). Lek Maxigra Go tabletki do rozgryzania i żucia zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK MAXIGRA GO Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Leku Maxigra Go nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Nie należy przyjmować leku Maxigra Go jednocześnie z innymi lekami zawierającymi syldenafil (np.

Maxigra, Sildenafil Medana, Viagra). Lek Maxigra Go należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy żuć w całości, a następnie połknąć. W przypadku wrażenia, że działanie leku Maxigra Go jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Maxigra Go umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Maxigra Go, jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny.

Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Maxigra Go nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Maxigra Go U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej liczby tabletek niż wskazano w ulotce dla pacjenta. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Maxigra Go są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Maxigra Go i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej: Reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów).

Objawy: nagły, świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła. Bóle w klatce piersiowej - występują niezbyt często. Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim: - należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, - nie przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.

Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody - występują rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku - występują rzadko. Ciężkie reakcje skórne - występują rzadko. Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.

Napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko. Inne działania niepożądane: Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy. Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem syldenafilu.

Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku zawierającego syldenafil. Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MAXIGRA GO Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku; przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Maxigra Go - Substancją czynną leku jest syldenafil.

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu. - Pozostałe składniki to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do regulacji pH) lub kwas solny (do regulacji pH).

Jak wygląda lek Maxigra Go i co zawiera opakowanie Białe, trójkątne, obustronnie wypukłe tabletki, z wytłoczonym napisem „25” po jednej stronie. Lek Maxigra Go jest dostępny w blistrach po 1 lub 2 tabletki do rozgryzania i żucia.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy się zwrócić do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: POLPHARMA Biuro Handlowe Sp.

z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01 Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2016 r.

19.95 PLN
ORGANON N.V. MULTILOAD CU 375 Wkładka domaciczna 1 szt.
25 reviewsSKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA:


Roczny wskaźnik skuteczności antykoncepcyjnej wkładki Cu 375 to mniej niż jeden na 100, w zakresie zakładanych i wstrzykiwanych środków antykoncepcyjnych oraz chirurgicznej sterylizacji. Stosując wkładkę CU 375 ryzyko ciąży pozamacicznej jest najmniejsze i wynosi 0,25 - 0 na 1000 kobiet rocznie.


ZALETY:


nie wymaga codziennej uwagi
natychmiastowa skuteczność
długa używalność
wygodna
98% - 99% skuteczności
potwierdzone bezpieczeństwo stosowania
możliwa do stosowania przez kobiety karmiące piersią
płodność powracająca natychmiast po wyjęciu wkładki wewnątrzmacicznej
nie zawiera hormonów
może być stosowana przez kobiety, które nie mogą stosować pigułek antykoncepcyjnych zawierających estrogenyOKRES SKUTECZNOŚCI:


Skuteczność antykoncepcyjna zwartego w wkładce wewnątrzmacicznej Cu 375 ładunku miedzi wynosi 5 lat.


MOMENT ZAŁOŻENIA:


Wkładka wewnątrzmaciczna Cu 375 może być założona w jakimkolwiek czasie w ciągu cyklu menstruacyjnego, pod warunkiem, że kobieta nie jest w ciąży i stale stosowała skuteczne środki antykoncepcyjne od ostatniej menstruacji. Wielu lekarzy preferuje zakładanie wkładki wewnątrzmacicznej w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia menstruacji ponieważ wówczas szyjka macicy jest trochę bardziej rozszerzona ułatwiając tym samym założenie wkładki a ciąża jest bardzo mało prawdopodobna. Ponad to, zakładanie wkładki w tym czasie może powodować mniejszy dyskomfort, mniejsze skurcze oraz plamienie u pacjentki. Wkładka wewnątrzmaciczna Cu 375 może być założona już po pierwszym trymestrze od poronienia bez komplikacji lub wywołanej aborcji. Osoba zakładająca powinna przeprowadzić odpowiedni wywiad oraz badanie pod kątem obecności chorób przenoszonych drogą płciową.


POWSZECHNOŚĆ STOSOWANIA:


Na całym świecie wkładka wewnątrzmaciczna jest najbardziej powszechnie stosowanym odwracalnym środkiem antykoncepcyjnym. Stosowanie wkładki wewnątrzmacicznej jest różne w zależności od kraju odzwierciedlając różnice kulturowe, dostępność, wybór środków antykoncepcyjnych, stosunek i znajomość osób zakładających oraz cele kobiet. W Skandynawii, 20 do 40 % osób stosujących środki antykoncepcyjne używa wkładek wewnątrzmacicznych, a z kolei w Chinach wkładki wewnątrzmaciczne stosuje 60 milionów kobiet.


POWRÓT PŁODNOŚCI:


Efekt antykoncepcji oferowany przez wkładkę wewnątrzmaciczną Cu 375 jest odwracalny po jej usunięciu. Wskaźnik zajścia w ciążę po usunięciu wkładki w celu planowanej ciąży jest normalny, a długość stosowania wkładki nie wpływa na wskaźnik skutecznej zaplanowanej ciąży. Wkładki wewnątrzmaciczne pokryte miedzią mogą zmienić barwę w sterylnym opakowaniu, ale nie jest to powodem do niepokoju. Miedź matowieje, ponieważ powietrze przechodzi przez sterylne opakowanie wkładki wewnątrzmacicznej powodując tworzenie się na powierzchni powłoki tlenkowej lub siarczkowej. Opakowanie wkładki wewnątrzmacicznej musi być przepuszczalne, aby móc sterylizować wkładkę. Jeżeli opakowanie nie jest uszkodzone a data ważności nie upłynęła, wówczas wkładka wewnątrzmaciczna pozostaje sterylna nawet jeśli miedź na wkładce pokryta jest nalotem. Badania laboratoryjne pokazują, że zmatowienie nie wpływa na bezpieczeństwo ani skuteczność wkładki wewnątrzmacicznej.


WŁAŚCIWOŚCI:


Boczne ramiona wkładki Cu375 są elastyczne i ukształtowane w taki sposób, aby dokładnie przylegać do dna macicy, jednocześnie nie powodując rozciągania jamy macicy lub nie dotykać.
Stosując wkładkę Cu 375 stopień ciąży pozamacicznej jest najmniejszy ze wszystkich innych stosowanych wkładek wewnątrzmacicznych i wynosi 0.25-0 na 1000 kobiet rocznie.
Wkładka wewnątrzmaciczna Cu 375 jest bardzo wygodnym, w 98 -99% skutecznym, potwierdzonym jako bezpieczny i łatwo odwracalnym środkiem antykoncepcyjnym, który może być używany aż do 5 lat lub usuniętym w każdym momencie. Ponieważ powyższa wkładka maciczna nie zawiera hormonów, nie występują żadne skutki uboczne wynikające ze stosowania hormonów.
Wkładka wewnątrzmaciczna Cu 375 jest zalecana dla kobiet, które mają co najmniej jedno dziecko (ciążą rozciąga macicę i tym samym zmniejsza ryzyko wydalenia wkładki), żyją w monogamicznym związku i nie miały zapalenia macicy lub nie mogą stosować antykoncepcji hormonalnej.


Rozmiar: uniwersalny
Wymiary: szer. 18 mm, dł. 36 mm
Termin Ważności: 5 lat od daty produkcji
Okres antykoncepcji: 5 lat (okres rekomendowany)


Multiload zbudowana jest z polietylenu z drutem miedzianym nawiniętym wokół trzonu. Giętkie ramiona boczne zapewniają wysokie położenie wkładki w dnie macicy.

Model Cu 375

popularna wkładka wewnątrzmaciczna,

szybka i łatwa aplikacja,

79 PLN
Pierre Fabre Cosmetique Cyclo 3 Fort 150mg kapsułki twarde 30 sztuk - niweluje opuchnięcie nóg Kurier już od 0 PLN odbiór osobisty: GRATIS!
25 reviews

CYCLO 3 FORT 30 kapsułek

CYCLO 3 FORT lek przeznaczony na niewydolność żylną oraz żylaki

Cyclo 3 Fort to lek, który wykazuje działanie ochraniające naczynia krwionośne oraz poprawiające napięcie ściany naczyń żylnych.
Wyciąg z Ruscus aculeatus posiada właściwości ochraniające naczynia krwionośne i wpływające na napięcie ściany naczyń żylnych.

Preparat o działaniu ochronnym na naczynia krwionośne. Wskazany w leczeniu objawów niewydolności naczyń żylnych i limfatycznych (ból, obrzęki, drżenie nóg, uczucie ciężkości nóg) oraz dolegliwości bólowych związanych z żylakami odbytu. Krwawienia lub plamienia z dróg rodnych spowodowane środkami antykoncepcyjnymi z użyciem małych dawek progestagenu lub wkładką wewnątrzmaciczną (decyzja o podaniu leku powinna być poprzedzona badaniem ginekologicznym).

Wskazania dla zastosowania CYCLO 3 FORT

  • Leczenie objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból)
  • Pomocniczo w dolegliwościach związanych z żylakami odbytu


Stosowanie Cyclo 3 Fort:
Doustnie. W niewydolności naczyń żylnych i limfatycznych oraz w krwawieniach z dróg rodnych 2-3 kaps. dziennie. Żylaki odbytu 4-5 kaps. dziennie. W przypadku wystąpienia nudności lub bólu żołądka lek należy przyjmować razem z posiłkiem.

Opakowanie:

Producent: Pierre Fabre Medicament

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

21.95 PLN
MERZ PATENTEX OVAL N 75 mg 12 globulek dopochwowych
25 reviews

Zastosowanie Patentex oval Ovula czopki antykoncepcyjne (Opakowanie: 12 szt.) Patentex oval Ovula czopki antykoncepcyjne (Opakowanie: 12 szt.) to dopochwowy środek antykoncepcyjny przeznaczony do zastosowania dla kobiet.

Zawarta w czopkach substancja aktywna - nonoxinol-9 (75mg na czopek) ma silne, plemnikobójcze działanie. Produkt nie zawiera hormonów, jest bezpieczny, łatwy do zastosowania i bardzo dobrze tolerowany.

Patentex oval Ovula czopki antykoncepcyjne (Opakowanie: 12 szt.) to idealne zabezpieczenie bezpośrednio podczas współżycia. Efekt działania Patentex oval Ovula czopki antykoncepcyjne (Opakowanie: 12 szt.) Niezawodna ochrona przed niepożądaną ciążą potwierdzona badaniami klinicznymi.

Jedną z głównych korzyści przy stosowaniu czopków Patentex oval jest to, iż zapewniają one niezawodną ochronę nie mając szkodliwego wpływu i nie obciążając organizmu kobiety - czopki są stosowane bezpośrednio w pochwie, tuż przed stosunkiem płciowym.

Unikalna formuła czopków sprawia, iż rozpuszczają się one do formy mikro-pianki, która rozprzestrzenia się równomiernie w pochwie, dokładnie ją wypełniając i tworząc szczelną barierę dla plemników. Aktywny składnik nonoxinol-9 zawarty w piance skutecznie unieszkodliwia plemniki.

Skład Nonoxinol-9 - plemnikobójczy składnik aktywny, unieszkodliwia plemniki niszcząc ich błonę komórkową; wg. FDA zakwalifikowany do najwyższej kategorii jeżeli chodzi o efektywność i tolerancję. Sposób użycia Patentex oval Ovula czopki antykoncepcyjne (Opakowanie: 12 szt.) należy stosować wyłącznie w razie zapotrzebowania, minimum 10 minut przed stosunkiem płciowym.

- Wsuń czopek do pochwy na głębokość palca wskazującego - tak jak to robisz w przypadku tamponu. - Odczekaj minimum 10 minut. W ciągu tych 10 minut czopek pod wpływem ciepła rozpuszcza się całkowicie do postaci mikro-pianki i równomiernie rozprzestrzenia się wewnątrz pochwy, dokładnie ją wyściełając, uwalniając aktywny składnik plemnikobójczy.

- Przed każdym nowym współżyciem należy zaaplikować nowy czopek. Ze względów bezpieczeństwa, jeżeli po upłynięciu 1 godziny od aplikacji nie doszło do wytrysku, zaleca się zaaplikowanie nowego czopka. Patentex oval Ovula czopki antykoncepcyjne (Opakowanie: 12 szt.) są skuteczne do 2 godzin po zaaplikowaniu.

Nadają się do długotrwałego stosowania. Wskazania Patentex oval Ovula czopki antykoncepcyjne (Opakowanie: 12 szt.) mogą być stosowane jako jedyny środek antykoncepcyjny - aczkolwiek w celu pełnego zabezpieczenia przed chorobami przenoszonymi drogą płciową zaleca się dodatkowo stosowanie prezerwatyw.

Składnik aktywny czopka nie niszczy materiału, z jakiego wykonane są prezerwatywy - a zatem nie wpływa na ich skuteczność. Nie stwierdzono żadnych efektów ubocznych wśród kobiet stosujących czopki Patentex oval, jednak w okresie laktacji zaleca się skonsultowanie ich stosowania z lekarzem ginekologiem.

29.2 PLN
ASTREX Tinnitus Masker. Szumy uszne
25 reviews

Płyta zawiera 21 trzydziestominutowych nagrań w formacie MP3, które ułatwiają zasypianie, mogą być wykorzystane jako naturalne tło dźwiękowe w terapii szumów usznych (TRT) oraz do przykrycia/maskowania szumów usznych lub zewnętrznych dzwięków. Nagrane tematy dzwiękowe to między innymi: szum biały, szum padajacego desczu, jadącego pociągu, wnętrze samolotu, wentylator, itd. Nagrania dobrano tak, aby umożliwić względnie łatwy wybór tematu zarówno pod wzgledem rodzaju dźwieku jak również jego częstotliwości. Płyta TINNITUS MASKER stanowi doskonałe uzupełnie generatora dźwięków .

W celu demonstracji 5-7 sek. próbki nagrano jedna po drugiej jako jeden temat

30 PLN