Kurkumina - odpowiedź natury na raka i inne przewlekłe choroby - Dostawa 0 zł
25 reviews

Czy zdiagnozowano u ciebie lub u kogoś bliskiego nowotwór? A może sam miałeś raka i obawiasz się, że może powrócić? Czy otrzymałeś diagnozę cukrzycy lub stanu przedcukrzycowego? Czy masz problemy z nadwagą? Cierpisz na depresję? Martwisz się o swoją pamięć? Masz wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom trójglicerydów, wysoki cholesterol, lub objawy choroby serca? Cierpisz na bóle stawów lub artretyzm? Masz problemy trawienne takie jak stan zapalny albo nadwrażliwość jelit, chroniczne zaparcia, biegunki lub chorobę Crohna? Kurkumina oferuje rozwiązanie, którego potrzebujesz, aby zapobiegać, a nawet cofnąć te choroby i stworzyć życie pełne promiennego zdrowia.

Problematyczne zawiłości w naszym zdrowotnym systemie regulacji prawnych w końcu zostaną naprawione – jednak nie na czas dla większości osób z nowotworami. Na szczęście, ludzie nie muszą czekać w nieskończoność i mogą znaleźć potrzebne, mogące uratować im życie, badania naukowe.

Te podstawowe „wyniki badań” - informacje zawarte są tutaj, w tej książce. Ich prowadzącym jest dr Ajay Goel, najbardziej odpowiedni człowiek na świecie do napisania książki o kurkuminie, raku i innych chronicznych chorobach.

Ta książka może uratować ci życie. Nie przegap jej! (Jacob Teitelbaum, M.D., autor The Fatigue and Fibromyalgia Solution) Dr Ajay Goel, jest profesorem i szefem Center for Gastrointestinal Research oraz Center for Epigenetics, Cancer Prevention and Cancer Genomics w instytucie badań Baylor Research Institute, Baylor University Medical Center w Dallas w stanie Teksas, USA.

Od ponad 20 lat prowadzi badania nad nowotworami i jest samodzielnym autorem albo współtwórcą ponad 200 artykułów naukowych publikowanych w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych. Aktualnie prowadzi badania dotyczące podstawowych i translacyjnych (zw.

z genetyką) aspektów zapobiegania nowotworom przewodu pokarmowego poprzez rozmaite podejścia, łącznie z komplementarnym oraz integracyjnym zastosowaniem produktów roślinnych. W swojej pracy szczególnie skupia się nad badaniem dwóch składników roślinnych – kurkuminy oraz boswellii.

26.05 PLN
Wydawnictwo Lekarskie PZWL English for physioterapy. Podręcznik. Angielski dla fizjoterapeutów, oprawa miękka
25 reviews

Jest to podręcznik do nauki specjalistycznego języka angielskiego przeznaczony dla studentów kierunku fizjoterapia na uczelniach medycznych, akademiach wychowania fizycznego i wyższych szkołach zawodowych.

W podręczniku uwzględniono słownictwo ogólne z zakresu anatomii i fizjoterapii oraz słownictwo specjalistyczne związane z zabiegani fizjoterapeutycznymi stosowanymi w wybranych schorzeniach. Szczególny nacisk położono na umiejętne posługiwanie się nazwami specjalistycznymi i ich potocznymi odpowiednikami.

Ważną częścią każdej z jednostek są ćwiczenia komunikacyjne, które uczą m.in. umiejętności zbierania wywiadu, wydawania poleceń podczas badania i ćwiczeń terapeutycznych oraz objaśniania postępowania pacjentowi.

Podręcznik jest bogato ilustrowany, co ułatwia kojarzenie terminologii z odpowiednimi strukturami anatomicznymi i pomaga w jej zapamiętywaniu.

Dołączona do podręcznika płyta CD umożliwia przećwiczenie i opanowanie prawidłowej wymowy zawartej w nim terminologii; pozwala też na doskonalenie rozumienia ze słuchu i ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych.

Na płycie umieszczone są też nagrania relacji pacjentów mówiących o swoich dolegliwościach oraz fragmenty prezentacji lub wywiadów o charakterze popularnonaukowym.

Zamieszczone na marginesach słowniczki oraz słownik z fonetyczną transkrypcją wymowy i klucz do ćwiczeń ułatwiają samodzielną naukę.

50.33 PLN
Empik.com Wypracowania. Gotowe wzory! Klasa 2 (9788373276079)
25 reviews

Książka zawiera wypracowania napisane zgodnie z FORMUŁĄ NOWEJ MATURY. Są tu przede wszystkim klucze do wypracowań, a więc zestaw wiadomości, które są punktowane na egzaminie maturalnym. Każdy tekst wypracowania został dodatkowo "opisany" na marginesie - są tam punkty z klucza, żeby można było dokładnie poznać reguły tworzenia wypracowania maturalnego.

Oczywiście teksty wypracowań odpowiadają tokowi pracy podczas trzech lat nauki w liceum. Są tu jednak również tematy syntetyczne, zbierające wiedzę o kilku utworach lub kilku epokach. Książka stanowi niezastąpioną pomoc w trakcie nauki w liceum i przygotowań do egzaminu maturalnego.

Spis treści Wstęp ROMANTYZM 1. Przedstaw Romantyczność A. Mickiewicza jako propozycję nowego sposobu postrzegania świata 2. Scharakteryzuj Odę do młodości A. Mickiewicza jako manifest pokoleniowy romantyków 3.

Zinterpretuj sonet Czatyrdah A. Mickiewicza jako przykład romantycznej fascynacji Orientem 4. Odwołując się do zamieszczonego poniżej fragmentu Lilii A. Mickiewicza oraz do znajomości całego utworu, odpowiedz na pytanie, w jaki sposób kultura ludowa inspiruje literaturę romantyczną 5.

Odwołując się do zamieszczonego poniżej fragmentu oraz do całości Wielkiej Improwizacji przedstaw Konrada jako bohatera romantycznego 6. Odwołując się do Widzenia Ks. Piotra z III cz. Dziadów A. Mickiewicza i fragmentu Monologu z Kordiana J.

Słowackiego oraz całości utworów porównaj zawarte w nich koncepcje historiozoficzne 7. Na podstawie opowiadania Adolfa o Cichowskim i całości III cz. Dziadów omów przedstawioną przez Mickiewicza martyrologię narodu polskiego 8.

Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu Przygotowania (tworzenie przywódców) oraz fragmentu rozmowy spiskowców z dramatu J. Słowackiego Kordian przedstaw ocenę powstania listopadowego zawartą w tym utworze 9.

Na podstawie fragmentu dramatu J. Słowackiego Kordian (akt III sc. 5) i całości utworu scharakteryzuj romantyczną koncepcję tragizmu 10. Na podstawie monologu Kordiana (akt I sc. 1) i całości utworu scharakteryzuj Kordiana jako bohatera werterycznego 11.

Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu oraz całości Pana Tadeusza scharakteryzuj Mickiewiczowską koncepcję historii w poemacie 12. Na podstawie zamieszczonego tu fragmentu Epilogu oraz odwołując się do znajomości Pana Tadeusza scharakteryzuj "kraj lat dziecinnych" ukazany w poemacie A.

Mickiewicza 13. Na podstawie wiersza Bema pamięci żałobny rapsod scharakteryzuj Norwidowską koncepcję wybitnej jednostki 14. Na podstawie prozatorskiego wstępu do III części Nie-Boskiej komedii oraz całości utworu przedstaw historiozoficzną koncepcję Z.

Krasińskiego 15. Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu powieści J. W. Goethego Cierpienia młodego Wertera oraz całości utworu scharakteryzuj romantyczną koncepcję miłości POZYTYWIZM 1. Jaki wpływ wywiera przeszłość na życie bohaterów Nad Niemnem E.

Orzeszkowej? Odpowiedz, odwołując się do zmieszczonego poniżej fragmentu powieści (opis mogiły powstańców) oraz do znajomości całego utworu 2. Na podstawie opisu mogił (mogiła powstańców z utworu Gloria victis i z powieści Nad Niemnem) scharakteryzuj stosunek E.

Orzeszkowej do powstania styczniowego 3. Odwołując się do zamieszczonego fragmentu oraz do całej powieści E. Orzeszkowej przedstaw funkcję mogił w Nad Niemnem 4. Na podstawie fragmentów Nad Niemnem E. Orzeszkowej (mogiła Jana i Cecylii i fr.

tomu III roz. IV) przedstaw pozytywistyczny patriotyzm pracy 5. Na podstawie fragmentu powieści H. Sienkiewicza Potop (obrona Częstochowy) przedstaw sposoby heroizacji Kmicica 6. Na podstawie zamieszczonego tu zakończenia powieści oraz całości utworu zaprezentuj Potop H.

Sienkiewicza jako utwór pisany ku pokrzepieniu serc 7. Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu powieści B. Prusa Lalka zaprezentuj różne sposoby interpretacji tytułu tego utworu 8. Na podstawie fragmentu powieści B.

Prusa Lalka i całości utworu scharakteryzuj uczucie Wokulskiego do Izabeli 9. Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu Lalki B. Prusa i całości utworu scharakteryzuj Wokulskiego jako człowieka przełomu epok i idealistę 10.

Miłość - siła destrukcyjna czy wartość nadająca sens życiu człowieka. Rozważ problem, odwołując się do podanego fragmentu Lalki B. Prusa oraz do całej powieści 11. Na podstawie załączonego fragmentu Lalki oraz odwołując się do całej powieści B.

Prusa, scharakteryzuj Ignacego Rzeckiego 12. Na podstawie fragmentu i całości powieści F. Dostojewskiego Zbrodnia i kara przedstaw przemiany wewnętrzne Raskolnikowa jako drogę od zbrodni ku zmartwychwstaniu 13.

Na podstawie fragmentu noweli M. Konopnickiej Mendel Gdański i całości utworu omów problem dyskryminacji Żydów 14. Interpretując zamieszczone niżej teksty, porównaj poglądy A. Świętochowskiego i A. Asnyka na temat młodego pokolenia pozytywistów MŁODA POLSKA 1.

Na podstawie wierszy K. Przerwy Tetmajera Koniec wieku i Nie wierzę w nic scharakteryzuj postawę dekadencką 2. Na podstawie wiersza K. Przerwy-Tetmajera Na Anioł Pański... scharakteryzuj zjawisko symbolizmu w poezji młodopolskiej 3.

Na podstawie wiersza Melodia mgieł nocnych K. Przerwy-Tetmajera scharakteryzuj impresjonizm w poezji. Zwróć uwagę na kategorię psychizacji krajobrazu 4. Na podstawie fragmentu Dies irae wyjaśnij, na czym polega katastroficzny charakter hymnu J.

Kasprowicza. Zwróć uwagę na apokaliptyczność wizji 5. Zinterpretuj wiersz Kowal L. Staffa jako odpowiedź na dekadenckie nastroje epoki 6. Scharakteryzuj dramat S. Wyspiańskiego Wesele jako utwór o społeczeństwie polskim.

Odwołaj się do podanego fragmentu (akt I sc. 1, akt I sc. 24) i całości utworu 7. Zinterpretuj dramat S. Wyspiańskiego Wesele jako utwór o narodowych mitach. Odwołaj się do podanego fragmentu (akt I sc.

24, akt II sc. 24) i całości utworu 8. Odwołując się do podanego fragmentu (akt I sc. 36, akt II sc. 3) i całości utworu przedstaw funkcję osób dramatu w Weselu S. Wyspiańskiego 9. Na podstawie wierszy Czatyrdah A.

Mickiewicza i Melodia mgieł nocnych K. Przerwy-Tetmajera porównaj koncepcję natury w romantyzmie i Młodej Polsce 10. Na podstawie fragmentu (Wesele Boryny - oczepiny) i całości powieści W. S. Reymonta Chłopi scharakteryzuj kulturę wsi polskiej 11.

Na podstawie zamieszczonych poniżej fragmentów Pieśni o Rolandzie oraz powieści W. S. Reymonta Chłopi porównaj scenę śmierci Rolanda i Boryny. Zwróć uwagę na sposoby heroizacji bohaterów 12. Na podstawie wiersza L.

Staffa Deszcz jesienny przedstaw tendencje artystyczne charakterystyczne dla poezji młodopolskiej 13. Na podstawie poniższego fragmentu powieści i całości utworu omów różne rodzaje bezdomności w powieści S.

Żeromskiego Ludzie bezdomni 14. Na podstawie fragmentu (wystąpienie na zebraniu lekarzy) i całości utworu przedstaw Judyma, bohatera powieści S. Żeromskiego Ludzie bezdomni, jako nonkonformistę i społecznika 15.

Na podstawie wiersza Evviva l‘arte K. Przerwy-Tetmajera i fragmentu artykułu Confiteor S. Przybyszewskiego przedstaw koncepcję sztuki i artysty w Młodej Polsce

10.49 PLN
GRIN Verlag Die tayloristisch-fordistische Arbeitsorganisation am Beispiel der Automobilindustrie seit den 1960er Jahren - ein überholtes Programm oder immer noch
25 reviews

Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Geschichte Europa - Deutschland - Neuere Geschichte, einseitig bedruckt, Note: 1,3, Technische Universität Darmstadt, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts veränderte sich das Automobil von einem Luxusartikel, welcher nur für die oberen Schichten der Gesellschaft vorbehalten war, zu einem Gebrauchsgegenstand , der nun fast für jedermann erschwinglich wurde.

Dies konnte nur aufgrund einer Erhöhung der Automobilproduktion bis hin zu dessen Massenproduktion geschehen. Die Grundlage hierfür bildete das Konzept des Fordismus. Mit "Fordismus" bezeichnen wir die kapitalistische Formation, die sich in den dreißiger bis fünfziger Jahren (des letzten Jahrhunderts) im Gefolge von Weltwirtschaftskrise und Weltkrieg zunächst in den USA herausgebildet hat.

Auf dieser historischen Basis soll diese Hausarbeit aufgebaut werden. Ziel dieser Untersuchung soll es sein, zu analysieren, ob seit der Krise des Fordismus dessen Arbeitskonzepte nicht mehr angewandt wurden, oder ob es zu keiner völligen Abkehr von dieser massenkosumorientierten Arbeitsweise gekommen ist.

Mit diesem Problem hat sich vor allem Roland Springer in seinem Werk Rückkehr zum Taylorismus? Arbeitsmarktpolitik in der Automobilindustrie am Scheideweg auseinandergesetzt. Eine gute Basis und Einführung findet man in Christophs Scherrer Monographie Im Bann des Fordismus.

Die Auto- und Stahlindustrie der USA im internationalen Konkurrenzkampf. Diese Hausarbeit soll sich vordergründig mit den Problemen beschäftigen, welche der Fordismus seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit sich brachte.

Hierzu wird zunächst ein historischer Überblick über die Entwicklung der Automobilindustrie seit den sechziger Jahren geboten, wobei man direkt in die Krise des Fordismus, welche sich seit Anfang der siebziger Jahre bemerkbar machte, überleiten kann.

Hier sollen nun die verschiedenen Ursachen der Krise festgehalten und analysiert werden, bevor es zur Vorstellung der aktuellen Lage des Weltautomobilmarktes kommt. Aufgrund eines Stillstandes, zu dem es am Anfang der neunziger Jahre dort fast gekommen war, mussten die neuen Arbeitsstrategien erneut reformiert werden.

Dargestellt wird diese Entwicklung im Konkreten am Beispiel der deutschen Automobilunternehmen. Die wohl am meisten betroffenen Akteure waren stets die am Fließband tätigen Arbeiter. Im historischen Vergleich hat sich deren Situation stark verändert, denn sowohl dem Fließband wie der Arbeitsteilung wird "ein Ende" prophezeit durch die Anwendung neuer Techniken (Roboter, fahrerlose Transportsysteme) und neuer Arbeitskonzepte (Gruppenarbeit, Aufgabenintegration).

95.17 PLN