Samsung Samsung Galaxy S7 32GB SM-G930
25 reviews

 • cechy dodatkowe: auto focuss-voiceWi-Fi direct
 • atrybuty uzupełniające: Wi-Fi directs-voiceauto focus
 • właściwości uzupełniające: s-voiceWi-Fi directauto focus
 • cechy dodatkowe: auto focusWi-Fi directs-voice
 • parametry uzupełniające: s-voiceauto focusWi-Fi direct
 • właściwości uzupełniające: Wi-Fi directauto focuss-voice
 • Czas pracy: transmisja 3G do 11h, transmisja LTE do 13h, transmisja Wi-Fi do 15h, odtwarzanie wideo do 15h, słuchanie muzyki do 45h, rozmowa 3G WCDMA do 22h
 • Częstotliwości: 8002100260085090018001900 Hz
 • Częstotliwości: 850, 900, 1800, 1900, 800, 2100, 2600 MHz
 • Częstotliwości: 8501900180090026008002100 MHz
 • Częstotliwości: 1900900180085026008002100 MHz
 • Częstotliwości: 1800190090085021002600800 MHz
 • Częstotliwości: 8509001800190080021002600 MHz
 • Częstotliwości: 8001900180026002100850900 MHz
 • Częstotliwości: 1900900800260021001800850 MHz
 • Częstotliwości: 9001900180085026002100800 MHz
 • Częstotliwości: 1900800260018002100900850 MHz
 • Częstotliwości: 1900900850180021008002600 MHz
 • Częstotliwości: 9001800190085026008002100 MHz
 • Częstotliwości: 8501900900180080021002600 MHz
 • Częstotliwości: 8501900180090021002600800 MHz
 • Częstotliwości: 1800900850190080021002600 MHz
 • Częstotliwości: 1800190090085080021002600 MHz
 • Częstotliwości: 1900900260018008502100800 MHz
 • Częstotliwości: 2600800210085019009001800 MHz
 • Częstotliwości: 1800190085090021008002600 MHz
 • Częstotliwości: 1800190085090080026002100 MHz
 • Częstotliwości: 1900850900180026002100800 MHz
 • Częstotliwości: 2100260080090085019001800 MHz
 • Częstotliwości: 2100800260090085018001900 MHz
 • Częstotliwości: 1900180090080026002100850 MHz
 • Częstotliwości: 2100800260018001900850900 MHz
 • Częstotliwości: 9008501800210019008002600 MHz
 • Częstotliwości: 2100800260085090019001800 MHz
 • Częstotliwość: 2300 Hz
 • Częstotliwość: 2300 MHz
 • Czujniki: akcelerometrbarometrczujnik geometrycznyczujnik RGBczujnik zbliżeniowyczytnik linii papilarnychmagnetometrpulsometrżyroskop
 • Czujniki: detektor geometrycznyakcelerometrbarometrczujnik RGBmagnetometrczujnik zbliżeniowyczytnik linii papilarnychżyroskoppulsometr
 • Czujniki: czytnik linii papilarnychakcelerometrbarometrczujnik geometrycznypulsometrczujnik RGBczujnik zbliżeniowymagnetometrżyroskop
 • Czujniki: czytnik linii papilarnychczujnik geometrycznyakcelerometrczujnik RGBbarometrżyroskopmagnetometrpulsometrczujnik zbliżeniowy
 • Czujniki: akcelerometrczujnik zbliżeniowyżyroskopmagnetometrczujnik geometrycznyczytnik linii papilarnychpulsometrbarometrczujnik RGB
 • Czujniki: czujka zbliżeniowyczujnik geometrycznyakcelerometrżyroskopmagnetometrbarometrczytnik linii papilarnychpulsometrczujnik RGB
 • Czujniki: barometrczujnik geometrycznyczytnik linii papilarnychczujnik RGBczujnik zbliżeniowypulsometrmagnetometrżyroskopakcelerometr
 • Czujniki: czujka RGBczytnik linii papilarnychpulsometrmagnetometrżyroskopakcelerometrczujnik geometrycznybarometrczujnik zbliżeniowy
 • Czujniki: akcelerometrbarometrczujnik RGBżyroskoppulsometrczujnik geometrycznyczytnik linii papilarnychczujnik zbliżeniowymagnetometr
 • Czujniki: akcelerometrpulsometrczujnik RGBmagnetometrżyroskopczujnik geometrycznyczytnik linii papilarnychczujnik zbliżeniowybarometr
 • Czujniki: czujka geometrycznyżyroskopbarometrakcelerometrczujnik zbliżeniowymagnetometrczujnik RGBczytnik linii papilarnychpulsometr
 • Czujniki: czytnik linii papilarnychczujnik geometrycznyczujnik zbliżeniowymagnetometrczujnik RGBakcelerometrbarometrpulsometrżyroskop
 • Czujniki: detektor geometrycznymagnetometrbarometrakcelerometrczujnik RGBczujnik zbliżeniowyczytnik linii papilarnychżyroskoppulsometr
 • Czujniki: czujnik geometrycznyczujnik RGBpulsometrżyroskopakcelerometrczujnik zbliżeniowybarometrczytnik linii papilarnychmagnetometr
 • Czujniki: akcelerometrczujnik RGBbarometrczytnik linii papilarnychczujnik zbliżeniowypulsometrczujnik geometrycznymagnetometrżyroskop
 • Czujniki: barometrczujnik zbliżeniowyczytnik linii papilarnychakcelerometrczujnik geometrycznyczujnik RGBmagnetometrpulsometrżyroskop
 • Czujniki: barometrmagnetometrakcelerometrczujnik geometrycznyczujnik RGBczujnik zbliżeniowyżyroskopczytnik linii papilarnychpulsometr
 • Czujniki: sensor zbliżeniowybarometrakcelerometrczujnik RGBpulsometrczytnik linii papilarnychmagnetometrczujnik geometrycznyżyroskop
 • Czujniki: detektor geometrycznymagnetometrakcelerometrczujnik zbliżeniowybarometrpulsometrczytnik linii papilarnychczujnik RGBżyroskop
 • Czujniki: akcelerometrpulsometrżyroskopbarometrczujnik zbliżeniowyczytnik linii papilarnychmagnetometrczujnik geometrycznyczujnik RGB
 • Czujniki: akcelerometrbarometrczujnik RGBmagnetometrczytnik linii papilarnychczujnik zbliżeniowyczujnik geometrycznypulsometrżyroskop
 • Czujniki: akcelerometrżyroskopmagnetometrczujnik geometrycznyczytnik linii papilarnychczujnik RGBczujnik zbliżeniowypulsometrbarometr
 • Czujniki: detektor geometrycznyakcelerometrczytnik linii papilarnychpulsometrżyroskopczujnik RGBbarometrmagnetometrczujnik zbliżeniowy
 • Czujniki: czujnik RGBżyroskopczujnik geometrycznyczytnik linii papilarnychczujnik zbliżeniowymagnetometrbarometrakcelerometrpulsometr
 • Czujniki: czujnik RGBakcelerometrbarometrczytnik linii papilarnychmagnetometrczujnik zbliżeniowyczujnik geometrycznyżyroskoppulsometr
 • Czujniki: detektor zbliżeniowypulsometrczytnik linii papilarnychmagnetometrakcelerometrżyroskopczujnik geometrycznyczujnik RGBbarometr
 • Czujniki: barometrakcelerometrczujnik RGBmagnetometrczujnik geometrycznyczytnik linii papilarnychpulsometrżyroskopczujnik zbliżeniowy
 • Czujniki: czujnik geometrycznymagnetometrczujnik RGBżyroskopbarometrakcelerometrpulsometrczytnik linii papilarnychczujnik zbliżeniowy
 • Czytnik kart pamięci: microSD
 • Grubość: 7,9 mm
 • Grubość: 7,9 m
 • ilość kart SIM: 1 szt.
 • ilość rdzeni: 8
 • ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 20 szt.
 • Klawiatura: false
 • Kod Producenta: SM-G930FZDAXEO
 • Kod producenta: SM-G930FZDAXEO
 • Kolor: złoty
 • Lokalizacja: BeidouGPSGlonass
 • Lokalizacja: GPSBeidouGlonass
 • Lokalizacja: GPSGlonassBeidou
 • Lokalizacja: GlonassGPSBeidou
 • Lokalizacja: BeidouGlonassGPS
 • Lokalizacja: GlonassBeidouGPS
 • Maksymalna pojemność karty: 200 B
 • Maksymalna objętość karty: 200 GB
 • Multi-touch: true
 • Obsługiwane pliki audio: 3GAAACAMRAWBFLACIMYM4AMIDMIDIMP3MXMFOGAOGGOTARTTTLRTXWAVWMAXMF
 • Obsługiwane pliki audio: MIDIFLACM4AOGGRTXMP3MIDMXMFAACWMAIMYAWBAMRXMFOGARTTTLOTA3GAWAV
 • Obsługiwane pliki audio: FLACOGAIMYM4AMIDMIDIMP3MXMFRTXOTAAACWMAOGGAWB3GAWAVAMRXMFRTTTL
 • Obsługiwane pliki audio: MP3M4A3GAAACOGGOGAWAVWMAAMRAWBFLACMIDMIDIXMFMXMFIMYRTTTLRTXOTA
 • Obsługiwane pliki audio: OGAAACWMAAMRXMFFLACIMYMIDIM4AMP3MIDAWB3GAWAVRTTTLOGGOTARTXMXMF
 • Obsługiwane pliki audio: MP3FLACOGAOTAAACWMAOGG3GAWAVRTTTLRTXAWBAMRXMFM4AMIDIMIDIMYMXMF
 • Obsługiwane pliki audio: M4AOTAWAVAWBMP3IMY3GAXMFRTTTLWMAAACMIDIAMRRTXOGGOGAFLACMXMFMID
 • Obsługiwane pliki audio: OTAMXMF3GAWAVAACWMAFLACOGARTTTLMP3OGGMIDIM4AIMYMIDRTXAWBAMRXMF
 • Obsługiwane pliki audio: IMYM4AFLACMXMFAMR3GAAACXMFWAVOTARTXWMAAWBMP3OGGRTTTLMIDIOGAMID
 • Obsługiwane pliki audio: IMYM4AMIDMIDIMP3RTTTLAWBOTAOGAMXMFRTXAMRXMFAACWMAFLAC3GAWAVOGG
 • Obsługiwane pliki audio: MIDIOGGMP3RTTTLOTAMIDM4AAMRXMFIMYAWBFLACAACWMARTX3GAWAVOGAMXMF
 • Obsługiwane pliki audio: OGAFLACMXMFWAVAWBAACMIDIMP3IMY3GAXMFM4AOTARTTTLOGGMIDRTXWMAAMR
 • Obsługiwane pliki audio: MIDMXMFIMYAACWMAOGAFLACAWBMIDIMP3OTAOGGRTXM4AAMRXMFRTTTL3GAWAV
 • Obsługiwane pliki audio: FLACM4AOGGRTXMIDIMIDMP3MXMFOGAOTAAWBRTTTLAACWMAAMRXMF3GAWAVIMY
 • Obsługiwane pliki audio: OGAMIDIMXMFOGGMP3IMYMIDRTXM4AFLACOTAAWB3GAWAVAACWMAAMRXMFRTTTL
 • Obsługiwane pliki audio: M4AMIDMP3MXMFMIDIOGAOGGOTARTTTLIMYRTXAACWMAAWBFLACAMRXMF3GAWAV
 • Obsługiwane pliki audio: FLACM4AIMYMIDIAWBOGAMIDMXMFMP3OGGOTAAACWMARTTTLAMRXMF3GAWAVRTX
 • Obsługiwane pliki audio: AMRXMFIMYMIDIOTAMP3RTTTLMXMF3GAWAVM4AMIDFLACAWBAACWMAOGARTXOGG
 • Obsługiwane pliki audio: M4A3GAWAVMP3AMRXMFMIDOGAOTAMXMFMIDIOGGIMYAWBFLACAACWMARTXRTTTL
 • Obsługiwane pliki audio: M4A3GAMIDIMYWAVMP3MXMFMIDIOGGOGAFLACAWBAACOTAWMARTXAMRXMFRTTTL
 • Obsługiwane pliki audio: AMRAWBAACIMYM4AMIDIMP3RTXOTAOGAXMFRTTTLWMAMIDFLAC3GAWAVOGGMXMF
 • Obsługiwane pliki audio: RTXAWBAACWMAAMRXMFFLACM4AOGGRTTTLOGAMIDIMP3MXMFOTAMIDIMY3GAWAV
 • Obsługiwane pliki audio: MP3RTTTLMXMFOGAOGGMIDMIDIIMYAMRAACWMAXMFAWBFLACM4AOTA3GAWAVRTX
 • Obsługiwane pliki audio: MIDMP3M4AOGGFLACIMYMIDIOGAOTAAACWMARTXRTTTLAMRXMF3GAWAVAWBMXMF
 • Obsługiwane pliki audio: AACWMAMP3MIDM4AFLACMIDIIMYMXMFOGGOGA3GAWAVRTTTLOTARTXAMRXMFAWB
 • Obsługiwane pliki audio: IMYFLACM4AAWBMIDMP3OTA3GARTTTLWAVAMRXMFRTXAACWMAMXMFOGAOGGMIDI
 • Obsługiwane pliki audio: MIDIOGGM4AOGAMP3MXMFMIDOTAAWBRTXRTTTLAMRXMFAACWMAFLAC3GAWAVIMY
 • Obsługiwane pliki audio: OTAMP3M4A3GAAACOGGOGAWAVWMAAMRAWBFLACMIDMIDIXMFMXMFIMYRTTTLRTX
 • Obsługiwane pliki audio: MXMFAACWMAAMRXMFAWB3GARTXWAVFLACIMYMIDM4AMP3OTAOGAOGGMIDIRTTTL
 • Obsługiwane pliki video: WMV3GP3G2ASFWEBMM4VMKVAVIFLVMP4
 • Obsługiwane pliki video: FLVWMV3GP3G2AVIMP4M4VMKVASFWEBM
 • Obsługiwane pliki wideo: ASFMKV3G2M4VFLVAVIMP43GPWEBMWMV
 • Obsługiwane pliki wideo: AVI3GP3G2ASFFLVMKVM4VWEBMMP4WMV
 • Obsługiwane pliki wideo: 3GPAVI3G2MKVASFM4VMP4WEBMWMVFLV
 • Obsługiwane pliki wideo: 3GPASFAVIWEBMFLVM4VMKV3G2MP4WMV
 • Obsługiwane pliki video: 3G2MP4M4VWEBMWMVASF3GPAVIMKVFLV
 • Obsługiwane pliki video: 3G23GPFLVAVIM4VMKVASFMP4WMVWEBM
 • Obsługiwane pliki video: 3G2AVI3GPASFFLVM4VMKVMP4WEBMWMV
 • Obsługiwane pliki video: 3G23GPAVIFLVASFM4VMKVWEBMMP4WMV
 • Obsługiwane pliki video: 3G2ASFM4V3GPFLVAVIMKVMP4WEBMWMV
 • Obsługiwane pliki video: WEBMASFMP4AVIFLV3G23GPM4VWMVMKV
 • Obsługiwane pliki wideo: 3GPAVIASFWMVM4VWEBMFLVMKVMP43G2
 • Obsługiwane pliki video: 3G2MKVWMVASF3GPAVIFLVM4VWEBMMP4
 • Obsługiwane pliki video: M4VASFFLVMKVAVI3GPWEBMWMV3G2MP4
 • Obsługiwane pliki video: 3GPFLVM4VASFAVIMP4MKVWMVWEBM3G2
 • Obsługiwane pliki wideo: ASFMKVAVIWEBMMP4M4VFLV3GP3G2WMV
 • Obsługiwane pliki wideo: 3G23GPASFAVIWEBMMP4M4VFLVWMVMKV
 • Obsługiwane pliki video: 3G2FLVASFMKVM4VAVIWMVMP4WEBM3GP
 • Obsługiwane pliki wideo: MP4FLVM4VWEBMAVIMKVASF3G23GPWMV
 • Obsługiwane pliki video: 3GPWEBMWMV3G2M4VASFMKVMP4AVIFLV
 • Obsługiwane pliki video: AVIM4VMP4MKVWEBMWMV3G2ASF3GPFLV
 • Obsługiwane pliki wideo: M4VASF3G2AVI3GPWEBMMKVMP4WMVFLV
 • Obsługiwane pliki video: MP4M4V3GP3G2WMVASFAVIFLVMKVWEBM
 • Obsługiwane pliki wideo: M4V3G23GPASFAVIFLVWMVWEBMMP4MKV
 • Obsługiwane pliki wideo: ASF3G2MKVWMVAVI3GPFLVM4VWEBMMP4
 • Obsługiwane pliki video: 3G2AVI3GPM4VMP4FLVASFMKVWMVWEBM
 • Obsługiwane pliki wideo: 3G23GPASFAVIFLVM4VMKVMP4WEBMWMV
 • Opis marketingowy: Poznaj smartfon, który wyprzedza swoje czasy. Galaxy S7 to dowód nadzwyczajnego postępu. Odkryj rozwiązania, których nie wynajdziesz w żadnym innym smartfonie.
 • Opis marketingowy: Poznaj smartfon, ktry wyprzedza swoje czasy. Galaxy S7 to dowd genialnego postępu. Odkryj rozwiązania, ktrych nie znajdziesz w żadnym innym smartfonie.
 • Orientacyjna waga brutto: 436 g
 • Pamięć RAM: 4 MB
 • Pamięć RAM: 4 GB
 • Pamięć RAM: 4 B
 • pojemność baterii: 3000 Ah
 • pojemność baterii: 3000 mAh
 • Pozostałe moduły: aparatlampa błyskowa
 • Pozostałe moduły: lampa błyskowaaparat
 • Przekątna wyświetlacza: 5,1 "
 • rodzaj: Smartphone
 • Rozdzielczość: 2560x1440
 • Rozdzielczość aparatu: 12 Mpix
 • Rozdzielczość przedniego aparatu: 5 Mpix
 • wymiar karty SIM: nanoSIM
 • standard 2G: GSM
 • standard 3G: UMTSWCDMA
 • kanon 3G: WCDMAUMTS
 • standard 4G: LTE
 • kanon bluetooth: 4.2
 • Strona www towaru: http://www.samsung.com/pl/consumer/mobile-devices/smartphones/galaxy-s/galaxy-s7/
 • System operacyjny: Android
 • Szerokość: 69,6 mm
 • Szerokość: 69,6 m
 • typ baterii: Li-Ion
 • rodzaj transmisji bezprzewodowej: ANT+Wi-Fi2G3G4Gbluetooth
 • wariant transmisji bezprzewodowej: Wi-FiANT+4G2G3Gbluetooth
 • typ transmisji bezprzewodowej: Wi-FiANT+bluetooth2G3G4G
 • wariant transmisji bezprzewodowej: Wi-FiANT+bluetooth4G2G3G
 • typ transmisji bezprzewodowej: Wi-FiANT+bluetooth3G2G4G
 • typ transmisji bezprzewodowej: Wi-FiANT+4Gbluetooth2G3G
 • typ transmisji bezprzewodowej: 2GANT+4GWi-Fi3Gbluetooth
 • rodzaj transmisji bezprzewodowej: ANT+Wi-Fibluetooth4G3G2G
 • wariant transmisji bezprzewodowej: 2G3Gbluetooth4GANT+Wi-Fi
 • typ transmisji bezprzewodowej: Wi-Fi3Gbluetooth4GANT+2G
 • typ transmisji bezprzewodowej: 2G3G4GbluetoothWi-FiANT+
 • wariant transmisji bezprzewodowej: Wi-FiANT+3Gbluetooth4G2G
 • typ transmisji bezprzewodowej: 2GANT+Wi-Fi3Gbluetooth4G
 • rodzaj transmisji bezprzewodowej: Wi-FiANT+bluetooth2G4G3G
 • typ transmisji bezprzewodowej: ANT+Wi-Fibluetooth3G2G4G
 • wariant transmisji bezprzewodowej: Wi-FiANT+4G3Gbluetooth2G
 • rodzaj transmisji bezprzewodowej: Wi-FiANT+3G4G2Gbluetooth
 • typ transmisji bezprzewodowej: Wi-FiANT+4Gbluetooth3G2G
 • wariant transmisji bezprzewodowej: ANT+Wi-Fi3Gbluetooth4G2G
 • rodzaj transmisji bezprzewodowej: 2G4Gbluetooth3GWi-FiANT+
 • rodzaj transmisji bezprzewodowej: 3G2G4GbluetoothWi-FiANT+
 • typ transmisji bezprzewodowej: 4G2G3GbluetoothWi-FiANT+
 • typ transmisji bezprzewodowej: bluetooth4G2G3GANT+Wi-Fi
 • typ transmisji bezprzewodowej: Wi-FiANT+bluetooth4G3G2G
 • typ transmisji bezprzewodowej: 4GbluetoothWi-Fi3G2GANT+
 • typ wyświetlacza: Super Amoled
 • Waga: 152 g
 • wbudowana pamięć dyskowa: 32 GB
 • zaimplementowana pamięć dyskowa: 32 B
 • Wersja systemu: 6.0
 • Wsparcie dla zegarków: Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear VR
 • Wysokość: 142,4 mm
 • Wysokość: 142,4 m

1599.99 PLN
Samsung Samsung Galaxy S7 Edge 32GB SM-G935
25 reviews

Samsung odrobił zadanie domowe i Galaxy S7 jest niezaprzeczalnie jednym z lepszych smartfonów, jakie w tym roku trafią na rynekGazeta.pl, Kamil Mizera, Joanna Sosnowska, 09.03.2015 Galaxy S7 to prawdopodobnie najlepszy smartfon dla graczyKomorkomania.pl, Miron Nurski, 10.03.2016 Samsung S7 edge to urządzenie dla sympatyków najnowocześniejszych i bezkompromisowych rozwiązańMobtech.interia.pl, Jakub Płaza,10.03.2016 Wybrane atrybuty wykrzywiony ekran 5.5" QHD Super AMOLED Aparat Dual Pixel 12 MP, obiektyw F1.7 wytrzymałość na wodę i pył Ultraszybkie ładowanie indukcyjne 32 GB pamięci, gniazdo kart MicroSDdo 200 GB Ośmiordzeniowy procesor 2.3 GHz + 1.6 GHz Więcej aniżeli telefon Galaxy S7 edge. Na nowo definiuje, czym powinien być smartfonGalaxy S7 edge to zero kompromisów. Doceń ascetyczne wzornictwo i nieporównaną funkcjonalność, opartą na najnowszych technologiach. Odkryj rozwiązania, których nie wynajdziesz w żadnym innym smartfonie. Zobacz wideo Aparat Aparat tylny 12 MP. Lepszy niżeli kiedykolwiekPodstawą prawidłowych fotografii jest stosowne światło. Dlatego niezwykle jasny obiektyw F1.7 i obfity rozmiar pikseli 1,4 µm w sensorze zapewniają go dużo więcej. Nawet szczegóły typowo zanikające w mroku zostaną idealnie uwiecznione. Zyskasz możliwość robienia fotografii w jakości nieosiągalnej dla innych smartfonów. Rewolucyjny autofokus Tryb Ruchoma panorama Tryb Hyper Photo Każdy piksel czujnika Dual Pixel czujka bierze udział w wykrywaniu fazy, dzięki temu uzyskujemy wyjątkowo szybki autofokus. Pozwala on uchwycić nawet aktywne sytuacje. Po raz pierwszy możesz uchwycić duży kadr przy pomocy trybu ruchomej panoramy. Zdjęcie panoramiczne powstaje z sekwencji najkorzystniejszych ujęć wybranych z wersji ruchomej. Uchwyć energię miasta, korzystając z fachowej techniki time-lapse. Drżenie dłoni jest niwelowane dzięki nowej technologii stabilizacji obrazu vDIS. Najlepsze kadry są łączone ze sobą,zawsze uzyskać wysokiej jakości materiał filmowy. Aparat przedni 5 MP. Wydajność w słabym świetlePrzedni aparat wykorzystuje cały ekran sAMOLED, aby równomiernie rozproszyć światło i rozjaśnić twarz subtelną poświatą. Tryb Upiększania Twarzy zezwala na szybką edycję i ulepszenie ujęcia, żeby pomóc wyglądać rewelacyjnie na każdym zdjęciu. Kiedy nadchodzi czas na grupowe selfie, urządzenie obejmie swym zasięgiem pole 120˚, tak żeby wszyscy mogli znaleźć się na zdjęciu. Technika Dwustronnie wykrzywiony ekran 5.5" QHD Super AMOLED. Zachwycający obrazPodwójnie odkształcony wyświetlacz dodaje głębi wszystkiemu, co na nim ogladasz. Wielki, 5.5-calowy ekran Quad HD Super AMOLED olśniewa ostrością. Naturalne nasycenie i wysoki kontrast rewelacyjnie odwzorowują rzeczywistość, a wysoka rozdzielczość przekłada się na rewelacyjne wrażenia wizualne. Inteligentny, adaptacyjny wyświetlacz na bieżąco dopasowuje właściwości wyświetlanego obrazu do otoczenia, w którym się znajdujesz. Przemyślany design. Innowacje, które upraszczają życieGalaxy S7 edge pozostał nieprzeciętnie zabezpieczony. Smartfon spełnia normę IP68 - możesz zabrać go na plażę czy na basen, nie obawiając się o zalanie i uszkodzenie urządzenia. Wygodę logowania za dotknięciem palca zagwarantuje skaner linii papilarnych. Przeznaczony system zabezpieczania informacji Samsung KNOX zapewnia bezustanną ochronę przed atakami hakerskimi i programami rodzaju malware.*całkowita wytrzymałość na pył. Niepodatność na wodę do 1.5 m poprzez 30 min. Ultrapojemna bateria. Gotów za każdym razem wtedy, gdy będziesz go potrzebowałGalaxy S7 edge jest wyposażony w obszerniejszą* baterię 3600 mAh z funkcją szybkiego ładowania. Ma także ulepszoną technikę ładowania bezprzewodowego - wystarczy, że położysz telefon na ładowarce bezprzewodowej, a szybkość i prostota tego rozwiązania sprawi, iż nie będziesz już chciał korzystać z konwencjonalnej ładowarki.** W awaryjnej sytuacji specjalny tryb szczególnie niskiego zużycia energii kilkukrotnie wydłuży czas działania urządzania.*w kontraście do Galaxy S6 edge. **Ładowarka bezprzewodowa nie jest dołączona do zestawu. 32 GB pamięci i MicroSD 200 GB. Szerokie możliwości32 GB pamięci wewnętrznej daje dużo miejsca na aplikacje. Nie będziesz już musiał myśleć o usuwaniu plików, zdjęć czy filmów poprzez długi czas. Pamięć może być prosto rozbudowana dopełniającą kartą microSD choćby do 200 GB*.*Karta nie jest dołączona do urządzenia. Niezrównana produktywność. Zapierająca dech prędkość i mocWszystko działa płynnie i szybko. Nowy, 8-rdzeniowy procesor i 4 GB RAM to komplet o pokaźnych możliwościach. Z takim zapasem efektywności możesz korzystać z wielozadaniowości i funkcji multimedialnych.*w kontraście do Galaxy S6 edge. Game Launcher. Wyprodukowany dla graczyNajlepsze centrum sterowania grami. Wszystkie tytuły są przystępne w jednym miejscu, a nowo pobrane pliki są automatycznie dodawane. Przed rozpoczęciem gry możesz wyciszyć i ukryć alerty, a także zmienić ustawienia, by zaoszczędzić energię. Dodatkowo dzięki Games Tools możesz nagrać rozgrywkę i podzielić się nią ze znajomymi. SimCity BuildIt Star Wars™: Galaxy of Heroes Witamy Burmistrza! Zbuduj swoje własne atrakcyjne, tętniące życiem miasto, gdzie obywatele będą wiedli genialne życie. Im Twoje miasto staje się większe i bardziej nieprzystępne, tym obszerniejsze będą zapotrzebowania jego mieszkańców. Na Twoich barkach spoczywa odpowiedzialność za ich dobrobyt i szczęście!kompletnie nowa gra SimCity - przeprojektowana dla smartfonów! tylko dla urządzeń Samsung! - Pobierz SimCity Buildit a w prezencie otrzymasz dodatki między stopniami 3 i 9 o wartości 10€ (43,33 zł*), w tym Simoleonów, elementy zwiększające asortyment oraz SimCash!*wg. Kursu NBP z dnia 2.03.2016 1€ = 4,3333 zł **SimCity Buildit. © 2015 Electronic Arts Inc. EA Maxis, logo Maxis i SimCity są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Electronic Arts Inc. Przenieś się do miejsca w odległej galaktyce, gdzie możesz wytwarzać i walczyć hologramami postaci bohaterów Star Wars™. Wypracuj specyficzne zdolności i potężne strony każdej postaci, opracuj znakomitą strategię i zdominuj konkurencję. Walcz i stań się legendarnym bohaterem galaktyki! jedynie dla smartfonów Samsung! - Pobierz Star Wars™: Galaxy of Heroes a w prezencie otrzymasz dodatki o wartości 10€ (43,33 zł*), w tym jednego bohatera ciemnej strony mocy, Droid IG-86, 400 kryształów, 75,000k kredytów, hełm Dartha Vadera, Snow Trooper i Royal Guard.*wg. Kursu NBP z dnia 2.03.2016 1€ = 4,3333 zł **Star Wars: Galaxy of Heroes. Star Wars TM & © 2015 Lucasfilm Ltd. Wszystkie prawa opatentowane. Kod gry i pewne dźwięki i / albo materiały wizualne © 2015 Electronic Arts Inc. Design wspaniały kształt. Skrupulatne wykonanieDzięki wynalezionemu przez firmę Samsung procesowi formowania termicznego, precyzyjnie ukształtowane szkło 3D perfekcyjnie nadaje się do zagiętej części ze stopu metali. Szkło w połączeniu z metalem wytwarza bardzo jednolitą i potężną obudowę unibody. Odkształcona krawędź, naturalnie biegnące linie i smukłość urządzenia sprawią, iż korzystanie z niego jest niezwykle komfortowe. Energiczny panel boczny. Twoje skróty w Galaxy S7 edgeDzięki możliwości utworzenia skrótów wszystko czego Ci potrzeba wynajdziesz na panelu bocznym. Krawędź ekranu to miejsce na aż 9 paneli. Zyskujesz bezpośredni dostęp do wszystkiego, co chcesz posiadać pod ręką: od wiadomości po zamawianie taksówki. Dzięki funkcji Always On Display masz podgląd godziny albo kalendarza bez wybudzania telefonu. Ekran automatycznie się wyłącza, gdy telefon schowany jest w kieszeni lub torebce albo gdy wyczerpuje się bateria. Aplikacje Premium dla Galaxy S7 Smart Switch. Przenieś wszystko, czego Ci trzeba, ze swojego starego telefonu na Galaxy S7 edgeSzybko i prosto przenoś dane ze starego urządzenia na nowego Galaxy S7 edge dzięki aplikacji Smart Switch, którą wyszukasz i pobierzesz na swoje urządzenie z Galaxy Apps albo Google Play. Aplikacja obsługuje telefony nie tylko z systemem Android, ale też iOS i BlackBerry, dzięki czemu nie musisz się obawiać braku kompatybilności maszyn. Szybka instalacja i Twoje kontakty, fotografie, wiadomości i inne dane zostaną przeniesione na Twój nowy Galaxy S7.* tylko 2 kroki, by przenieść dane z systemu Android:1. Pobierz aplikację Smart Switch Mobile w sklepie Galaxy Apps na swój stary smartfon.2. Wybierz zawartość, którą chcesz przenieść, i rozpocznij transfer.Tylko 2 kroki, aby przenieść dane z systemu iOS:1. Zrób kopię zapasową danych ze swojego smartfona w iCloud.2. Wybierz „Import z iCloud” i rozpocznij transfer. *W pakiecie znajduje się adapter USB, przy pomocy którego możnaprędko przenieść dane za pomocą kabla łącząc urządzenia i zaczynając transfer. Galaxy Essentials. Wykorzystaj w pełni możliwości Galaxy S7 edgeNa prawidłowy początek uzyskujesz od Samsung pakiet upomineków w popularnych aplikacjach, które wzbogacą każdy Twój dzień. Bezproblemowo pobierzesz je przez widżet Galaxy Essentials i sklep Galaxy Apps. Player. Oglądaj gdzie chcesz i kiedy chceszCiesz się dostępem do telewizji internetowej, zyskując rozrywkę w nowym rozmiarze. Najkorzystniejsze sportowe emocje, seriale, programy TV, kanały na żywo na dowolnym ekranie – smartfonu, tabletu czy Smart TV.Z Galaxy S7 otrzymasz dostęp do pakietów player PLUS, player KIDS, player LIVE TV i player SPORT w prezencie. LEGIMI. EBooki bez limitówZyskaj dostęp do ponad 12000 ebooków w abonamencie. Wśród nich znajdują się największe hity ostatnich miesięcy (Dziewczyna z pociągu, Księgi Jakubowe, Co nas nie zabije), a także książki najpoczytniejszych światowych i polskich autorów (Stephen King, George R.R. Martin, Katarzyna Bonda, Zygmunt Miłoszewski). Decydując się na pakiet bez limitu możesz poczuć się niczym w bibliotece, w której wypożyczasz tyle książek, ile chcesz. Już wkrótce do oferty ebooków załączone zostaną jeszcze audiobooki.Wraz z Galaxy S7 edge otrzymasz 6-miesięczny okres subskrybcji bez opłat. Upday. Wszystkie najważniejsze wiadomości w jednym miejscuBądź na bieżąco i uzyskuj dane o tym, co Cię naprawdę interesuje! upday to aplikacja informacyjna, która wyszukuje wiadomości na podstawie Twoich zainteresowań. Możesz ją z łatwością skonfigurować wybierając najciekawsze dla Ciebie kategorie. W dodatku aplikacja ukazuje najważniejsze wiadomości wybrane poprzez redaktorów. Wystarczy, iż przesuniesz ekran w prawo a upday wyświetli najważniejsze dla Ciebie newsy! ponadto wiadomości mogą wyświetlać się na krawędzi Galaxy S7 Edge.Aplikacja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników urządzeń Samsung. Kick. Niepowtarzalna aplikacja dla entuzjastów piłki nożnejPowiększ swoją wiedzę o piłce nożnej! Piłka nożna coraz bardziej staje się nauką. Stworzyliśmy więc aplikację, która na bieżąco dostarcza dane przed, w trakcie i po oglądanym meczu.Aplikacja jest dostępna tylko dla użytkowników maszyn Samsung. OneDrive. SprawnośćGdziekolwiek jesteś, możesz więcej dzięki Microsoft OneDrive. Aplikacja OneDrive nietrudny dostęp i dzielenie się dokumentami, zdjęciami i innymi plikami z komputera, tabletu czy telefonu. Wraz z Galaxy S7 otrzymasz 100 GB pamięci w chmurze na 2 lata bez opłat.Korzystaj z OneDrive, a pliki na których najistotniej Ci zależy będą za każdym razem przy Tobie. S Health. Osobisty trenerNajnowsza wersja istotnie modnej aplikacji do monitorowania trybu życia. Telefon pomaga nam kontrolować wyniki treningów, codzienne spożycie kalorii i wagę. Postępy można śledzić na wykresach i w tablicach. W jednym miejscu zbierzesz wszystkie swoje dokonania i statystyki.Aplikacja jest przystępna wyłącznie dla użytkowników urządzeń Samsung. Akcesoria do Galaxy S7 edge* Gear VR Dostęp do świata wirtualnej rzeczywistości Gear S2 Smartwatch w zupełnie nowym stylu Wireless Charger szybkie bezprzewodowe ładowanie Dzięki pełnemu polu widzenia i realistycznym doznaniom obrazu 360°, z Gear VR poczujesz, jakbyś był w miejscu, które oglądasz. Dzięki aplikacjom i funkcjom zegarka Gear S2 Twoje życie staje się łatwiejsze, zdrowsze i zabawniejsze. Wszystkie funkcje są obsługiwane poprzez obrót pierścienia i naciśnięcie. Ładowanie jest prędkie, nawet bez kabla. Wszystko, co trzeba zrobić, to umieścić Galaxy S7 edge w stojaku. Dodatkowo dzięki podstawce kątowej możesz ciągle korzystać z telefonu, nawet w trakcie ładowania. Etui LED View Cover Ochrona i fason Etui S View Cover Elegancja i ochrona Battery Pack Spokój i prędkie ładowanie Animowane diody LED sygnalizują powiadomienia oraz inne istotne dane. Starczy przeciągnąć po osłonie, by wyłączyć alarm albo odebrać połączenie telefoniczne. W dodatku, dzięki specjalnym ikonom przypisanym do kontaktów będziesz wiedział, kto dzwoni. Wykwintne i matowe etui chroni telefon i wyłącza ekran kiedy jest zamknięte. Dzięki aktywnemu okienku masz jednak możliwość odbierania połączeń, dostosowywania muzyki i robienia zdjęć. Mobilna ładowarka o obszernej mocy. Wyjątkowo szybka równocześnie jeśli chodzi o ładowanie baterii Galaxy S7, lecz także w trakcie ładowania samej ładowarki. Dzięki Battery Pack możesz być spokojny, że nie zaskoczy Cię rozładowana bateria. *Akcesoria nie są dołączone do zestawu.

2099.99 PLN
Samsung Samsung Galaxy S8 64GB SM-G950
25 reviews

wyświetlacz Infinity – rewolucyjny design

Zaprojektowano smartfon na nowo, odrzucając dotychczasowe ograniczenia ekranu.
Ograniczono boczne krawędzie do minimum, dzięki temu wszystko, co widzisz, jest treścią.
To największy ekran smartfona tej wielkości. Całość zamknięta w smukłej obudowie, która świetnie leży w dłoni.

Uwolnij swoją przestrzeń
ekran Infinity zajmuje prawie cały przód smartfonu i zachodzi gładko na jego boki.
To perfekcyjna tafla jednolitego szkła. Zakrzywiony wyświetlacz płynnie przechodzi w szlachetną aluminiową obudowę.

Uwolnij swoją kreatywność Uchwyć to co ważne aparatem Galaxy S8 i S8+. Tylny aparat 12 Mpx i przedni aparat 8 Mpx
są tak staranne i prędkie, iż niczego nie przegapisz – czy to w dzień, czy w nocy.

Inteligentne zabezpieczenia Skanowanie tęczówki w Galaxy S8 i S8+. Nie ma dwóch identycznych tęczówek
– nawet tęczówki tej samej osoby różnią się od siebie – i niemal niemożliwe jest ich replikowanie.
Oznacza to, że skanowanie tęczówki otwiera smartfon i jego zawartość tylko dla oczu właściciela.
A kiedy chcesz naprawdę szybko odblokować smartfon, skorzystaj z funkcji rozpoznawania twarzy.

Uwolnij swoje możliwości Sercem Galaxy S8 i S8+ jest pierwszy na świecie procesor 10 nm. Jest szybki, sprawny i wydłuża działanie baterii.
ponadto masz możliwość powiększenia pamięci, a dzięki obudowie o klasie niepodatności IP68 smartfon jest oporny na wodę i kurz.

Uwolnij swoją wyobraźnię Galaxy S8 i S8+ zaprojektowano jako coś więcej niż jedynie smartfony.
wytwarzano je po to, żebyś zyskał zupełnie świeże możliwości: mógł rejestrować swoje wspomnienia w 360 poziomach
i przeżywać je na nowo w wirtualnej rzeczywistości. Przełam bariery z Galaxy S8 i S8+.

Zmień smartfon, zachowując wszystkie dane Od fotografii i wideo po kontakty i muzykę – Smart Switch pomoże Ci prosto przenieść informacje za starego smartfona do nowego Galaxy S8 i S8+.
dzisiaj, gdy wiesz, że wszystkie wspomnienia pozostaną z Tobą, możesz skupić się na zapisywaniu nowych.

technika w Twoim zasięgu Galaxy S8 i S8+ to najistotniej nowoczesne smartfony Samsung.
Szereg przemyślanych rozwiązań technologicznych sprawia, że z łatwością w pełni wykorzystać ich progresywne możliwości.

Moc i styl Dzięki tej starannie dostosowanej linii akcesoriów i ładowarek Twój Galaxy S8 lub S8+ za każdym razem będzie miał energię, żeby za Tobą nadążyć.

Pozwól uwieść się urządzeniu o większym wyświetlaczu, które wygodnie leży w dłoni. W Galaxy S8 i S8+ ograniczyliśmy ramki do minimum. Zdefiniowaliśmy smartfon na nowo,
osadzając przycisk główny pod ekranem, gdzie pozostaje ukryty, do czasu, aż nie jest niezbędny.
ekran udało się uwolnić od zbędnych składników, dzięki temu widać więcej.
wymiary telefonu pozostały niemal takie same przy większej powierzchni roboczej.

Poza ramką ekran Infinity wyznacza nowy standard wśród smartfonów.
zezwala na on rozszerzenie ekranu bez konieczności zwiększania wymiaru smartfonu.
Dlatego Galaxy S8 i S8+ leżą w rąk jednakowo komfortowo jak mniejsze urządzenia.

pokaźniejszy ekran, widzisz więcej ekspresowo wciągniesz się w akcję filmu albo gry na ekranie Galaxy S8 i S8+.
To nie tylko największe wyświetlacze wśród urządzeń mobilnych tej wielkości,
ale za sprawą proporcji ekranu 18,5: 9 nie umknie Ci żaden detal.

Mniej przewijania, więcej działania Wysyłaj wiadomości SMS podczas oglądania filmu lub sporządzaj listy w trakcie oglądania.
Na obszerniejszym ekranie łatwiej wykonasz dużo zadań jednocześnie. Koncentrując się na jednym zadaniu,
zobaczysz więcej czytanego artykułu lub strony serwisu społecznościowego, masz zatem mniej przewijania.

instynktowna obsługa Ciesz się instynktowną nawigacją Galaxy S8 i S8+.
krystaliczny interfejs wyśmienicie współgra z zaprojektowanym na nowo wyświetlaczem Infinity.

Robienie fotografii przy słabym oświetleniu dotychczas stanowiło problem. Dlatego zaopatrzono Galaxy S8 i S8+ w znakomity aparat, który sprawdza się poprawnie w świetle dnia, jak i w mroku nocy.

Włącz przedni aparat i zrób selfie, które będzie Twoją wizytówką. Inteligentny autofocus śledzi twarze,
więc bez względu na to, w jakich warunkach robisz selfie, każde ujęcie będzie ostre.
Dzięki lepszemu przetwarzaniu wieloramkowego obrazu wszystkie autoportrety są rewelacyjnie istotne.

Uchwyć widok nocy Ciemność nie jest straszna dla aparatu Galaxy S8 i S8+. Jasny obiektyw F1.7 i obszerne piksele
1,4 µm wpuszczają więcej światła do środka, choćby gdy na zewnątrz nie ma go pod dostatkiem.

klarownie czyste wspomnienia Czasem wyjątkowy zbieg okoliczności skutkuje oryginalną sceną, znakomitą do zdjęcia.
za pomocą aparatów w Galaxy S8 i S8+ ta chwila pozostanie Twoja na zawsze.
Aparaty te wykorzystują ulepszone przetwarzanie obrazu, a także ujęcia seryjne
i łączą je w jedno zdjęcie o wysokiej jakości. Starczy nacisnąć spust migawki.

Włącz tryb profesjonalny Wykorzystaj w pełni możliwości najwyższej klasy aparatu Galaxy S8 i S8+ przez włączenie trybu profesjonalnego.
Sam możesz dobierać najlepsze parametry ISO, czasu otwarcia migawki, ekspozycji,
kolorystyki, ręcznego ustawienia ostrości i balansu bieli (WB).

Podkreślenie tego, co naprawdę ważne W trybie wybiórczego pola ostrości możesz zdecydować o tym, jak ustawić głębię ostrości po wykonaniu zdjęcia.
Po prostu wybierz to, co na fotografii będzie rozmyte: pierwszy plan, tło albo wszystko.

Paleta filtrów adekwatny filtr może uczynić ze fotografie dzieło sztuki. Użyj opcji podglądu
i wybierz spomiędzy wielu filtrów, by ulepszyć fotografię, jeszcze zanim ją wykonasz.

Apetyczne ujęcia Niech Twoja fotografia będzie wyjątkowa. Tryb jedzenia wydobywa to,
co najkorzystniejsze w obiedzie albo deserze, tak by powstało apetyczne zdjęcie.

Dbamy o Twoją prywatność. Dlatego wprowadzono wygodne i sprawne mechanizmy zabezpieczające Twój smartfon.
W Galaxy S8 i S8+ dostępne jest bardzo bezpieczne i komfortowe zabezpieczenie
w postaci skanera tęczówki oraz niezmiernie szybkie rozpoznawanie twarzy.

Skanowanie tęczówki Wzór tęczówki jest unikalny i praktycznie niemożliwy do skopiowania, co oznacza,
że uwierzytelnianie za pomocą tęczówki jest jednym z najskuteczniejszych sposobów,
żeby smartfon pozostał zablokowany bez narażania bezpieczeństwa jego zawartości.

Trzy sposoby na bezproblemowe odblokowanie smartfonu Życie jest wyraźnie prostsze, jeśli nie trzeba obciążać się pamiętaniem kolejnego hasła czy jeszcze jednego kodu PIN.
Właśnie dlatego Galaxy S8 i S8+ wyekwipowane są w trzy proste sposoby odblokowania smartfonu.

Odblokuj przy pomocy tęczówki oka Trzymaj Galaxy S8 albo S8+ naprzeciwko twarzy, a dwa koła na ekranie ustaw na wysokości oczu,
żeby przeskanować tęczówki. Twój smartfon zostanie odblokowany spojrzeniem.

Odblokuj dotknięciem Przy podnoszeniu Galaxy S8 albo S8+ palec naturalnie trafia na znajdujący się z tyłu sensor linii papilarnych.
Smartfon zostaje odblokowany jednym płynnym ruchem. Nie trzeba go nawet najpierw wybudzać.

Zabezpiecz swoje najbardziej prywatne informacje Jeśli masz pliki i aplikacje, w sytuacji których potrzebne jest zachowanie tajności, przechowuj je w Bezpiecznym katalogu.
Gdy pliki już się tam znajdują, dostęp do nich jest realny tylko dla Ciebie.
A KNOX – system odpowiadający zabezpieczeniom obronnym firmy Samsung – sprawi, iż bezpieczeństwo zostanie utrzymane.
Możesz jeszcze ustawić Bezpieczny folder tak, żeby był widoczny wyłącznie dla Ciebie.

Nowy kanon dla telefonów o najlepszych osiągach Aplikacje ładują się szybciej, baterii wystarcza na dłużej, a zużycie energii jest niższe o 20%.
Dzięki postępowemu procesorowi 10 nm Galaxy S8 i S8+ są szybszymi smartfonami o lepszych parametrach. Tak sprawnymi jak Ty.

Szybsze pobieranie

Galaxy S8 i S8+ mogą obsługiwać Gigabit LTE i Gigabit Wi-Fi. Wi-Fi w Galaxy S8 i S8+ obsługuje 1024-QAM,
co oznacza,szybkość pobierania jest do 20% wyższa w porównaniu z poprzednim modelem.
Jeśli więc pobierasz znaczne pliki albo udostępniasz swoje informacje, prędkość nie stanowi już problemu.

Gry na nowym poziomie
Twoje ulubione gry przechodzą na najwyższy poziom, gdy grasz na wyświetlaczu Infinity Galaxy S8 i S8+.
Dzięki możliwościom jakie daje Vulkan API, masz przed sobą całe godziny wciągającej zabawy,
nawet w przypadku gier z nad wyraz wymagającą grafiką.

transparentnie czysty dźwięk Miłośnicy muzyki mogą radować się doskonałej jakości muzyką. Galaxy S8 i S8+ wyekwipowano w obsługę 32-bitowego kodowania PCM
i systemu zapisu dźwięku DSD64/128. Świeże słuchawki opracowane poprzez AKG, oferują dźwięk w jakości premium.
ulepszyliśmy również budowę słuchawek by zapewnić większy komfort dla ucha, w trakcie gdy Ty delektujesz się muzycznymi doznaniami.

Działa korzystnie – czy słońce, czy deszcz Możesz utknąć w deszczu bez parasola, a mimo to znaleźć drogę do domu. I nie stracisz pogody ducha,
gdy woda dosięgnie Twój smartfon. To dlatego, iż Galaxy S8 i S8+ posiadają taką wytrzymałość
na wodę i pył (IP68), jakiej można oczekiwać od smartfonów Galaxy.

Moc, która trwa

Możesz używać swego Galaxy S8 lub S8+ dłużej na jednym ładowaniu,
ponieważ produktywny procesor gwarantuje bardziej skuteczne użycie baterii.
w dodatku komfortowe ładowanie bezprzewodowe i prędkie ładowanie baterii pozwoli Ci zaoszczędzić czas i nerwy.

produktywność przywrócona w mgnieniu oka nawet jeśli bateria już się wyczerpała z Galaxy S8 i S8+
nie będziesz czekać zbyt długo dzięki możliwości szybkiego ładowania.

Kable! Znikajcie!

Bezprzewodowe ładowanie jest tak nietrudne, jak odłożenie smartfonu na stolik.
Jeśli oglądasz coś na urządzeniu, wyłącznie odpowiednio ustawić ładowarkę.
Z prędkim ładowaniem w Galaxy S8 i S8+ Twój smartfon odzyskuje skuteczność w krótkim czasie.

2626.4 PLN
Samsung Samsung Galaxy A5 2017
25 reviews

Elegancja tkwi
w prostocie

Elegancja w najczystszej formie. Surowy design i maksymalna radość wykorzystywania, niepodatna tylna szklana pokrywa 3D i stosowna przekątna ekranu 5,2" idealnie łączą się ze sobą.

jednolity z każdej strony

nieprzeciętnie dobrany do Twojej dłoni. Tylna obudowa wyśmienicie gładka, bez wystającego obiektywu aparatu.

barwny z natury

Nie podążaj za trendami, wyznaczaj je. Wybierz jedną z czterech unikatowych wersji kolorystycznych inspirowanych naturą.

* przystępność odcieni może się różnić w zależności od kraju.

Uchwyć więcej

Nowy, ulepszony aparat zagwarantuje trafnyą ostrość i głębię zdjęć. Z kolei szybki i staranny Auto Focus umożliwia zrobienie aktywnych ujęć.

Rozwiń swoją kreatywność

dzisiaj możesz sprawić, iż Twoje fotografie będą jeszcze lepsze: optymalizuj portrety albo podkręcaj kolory przy pomocy przystępnych filtrów.

* Zdjęcie na ekranie Galaxy A5 (2017)


zawsze w prawidłowym świetle

wyświetlacz doświetla zdjęcia wytwarzane przednim aparatem, aby były ostre nawet w słabym świetle. Na dodatek, przycisk spustu migawki może przenosić w dowolne miejsce na ekranie.

* Zdjęcie zrobione Galaxy A5 (2017).

Gotowy na wszystko

Nowy Galaxy A (2017), podobnie jak flagowe urządzenia Galaxy S7, skonstruowano tak, by był niepodatny na wodę zgodnie z normą IP68*.

IP68

* całkowita wytrzymałość na pył, a także oporność na wodę do głębokości 1,5 m poprzez 30 minut.

mocno sprawny

rozszerz moc, której Ci potrzeba. Galaxy A5 (2017) widocznie bardziej żywotną baterię, co pozwala korzystać poprzez sporo godzin z pełni jego możliwości.Pomieść więcej

Dzięki ponad 256GB zwiększalnej pamięci możesz przechować jeszcze więcej ulubionych multimediów.

* Specyfikacja działania może się różnić w zależności od kraju.

prędki podgląd

Z funkcją Always on Display masz łatwy dostęp do powiadomień bez konieczności podświetlania telefonu, co pozwala zaoszczędzić czas i energię.

Aplikacje w jednym miejscu

Z Galaxy A5 możesz korzystać z wyjątkowych aplikacji za darmo, a wszystko to na jednej wygodnej platformie!

informacje bezpiecznie zamknięte

Bezpieczny folder zamyka i izoluje prywatne aplikacje, a także pliki od zwykłych treści na Twoim urządzeniu. Folder jest broniony uwierzytelnieniem biometrycznym.

Bezpieczeństwo w minimalnym palcu

Dzięki dokładnemu czytnikowi linii papilarnych, jedynie Ty będziesz mieć dostęp do zawartości Twojego smartfona.

Wszystko w zasięgu ręki

Samsung Cloud (15 GB) pozwala na tworzenie kopii zapasowych, aktualizację i synchronizację danych na wszystkich urządzeniach Galaxy.

Wszechstronny tryb pracy

Nowość! Galaxy A5 (2017) jest wyekwipowany w kabel USB typu C. Dzisiaj nie musisz się przejmować, czy dobrze podłączyłeś kabel do urządzenia. Ciesz się bezproblemowym ładowaniem!

Rozrywka z HBO GO na wyciągnięcie ręki

3 miesiące zapełnione czystą rozrywką? Dlaczego nie! Wraz z Galaxy A (2017) otrzymasz trzymiesięczny dostęp do HBO GO – internetowego serwisu video na żądanie.* Wybierz Galaxy A (2017), by w każdej chwili cieszyć się 700 filmami i 120 serialami.

* Promocja trwa od 20 lutego do 30 czerwca. Kod możesz zarejestrować na www.promocjagalaxya.samsung.pl poprzez 6 miesięcy od dnia zakupu telefonu. © 2017 Home Box Office, Inc.


przejrzyj
większy dobór

Zmieniaj wygląd swojego urządzenia w zależności od potrzeb. Z Galaxy A5 (2017) masz do wyboru dużo zastosowanecznych akcesoriów takich jak konkretne i stylowe obudowy czy wytrzymałe ochraniacze ekranu.

* przystępność niektórych artykułów może się różnić w zależności od kraju. Rzeczywisty wyświetlacz startowy również może się różnić.

prędkie przenoszenie plików z aplikacją Smart Switch

Nie chcesz stracić treści ze starego telefonu lub ręcznie ich przenosić? Wraz z Samsung Galaxy otrzymujesz dostęp do najnowszej aplikacji Smart Switch. Dzięki niej prześlesz ze starego urządzenia na Galaxy: muzykę, filmy, kontakty, notatki, fotografie, wiadomości, kalendarz a nawet ustawienia alarmu i Wi-Fi. Smart Switch działa na smartfonach z systemem Android, Symbian, iOS*, a także na BlackBerry.

* System iOS zezwala na przenoszenie treści, które są własnością użytkownika. Nie uwzględnia to muzyki, filmów, aplikacji oraz fotografii pobranych z iTunes.


sprawdź

 • Procesor
  • Taktowanie procesora 1.9GHz
  • wariant procesora Ośmiordzeniowy
 • wyświetlacz
  • Wielkość wyświetlacza 5.2" (132.2mm)
  • Rozdzielczość wyświetlacza 1920 x 1080 (FHD)
  • technologia wyświetlacza sAMOLED
  • Głębia barw wyświetlacza 16M
  • Rysik Spen Nie
 • Aparat
  • Rozdzielczość nagrywania video FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę
  • Rozdzielczość aparatu CMOS 16.0 Mpix
  • Jasność aparatu f/1.9
  • Rozdzielczość przedniego aparatu CMOS 16.0 Mpix
  • Jasność przedniego aparatu f/1.9
  • Lampa błyskowa aparatu Tak
  • Auto Focus Tak
 • Pamięć
  • RAM_Size (GB) 3GB
  • Wielkość ROM (GB) 32 GB
  • przystępna pamięć (GB) 23.1 GB
  • Zewnętrzna pamięć MicroSD (do 256GB)
 • Sieć
  • Number of SIM:Dual -SIM
  • rozmiar Karty SIM Nano-SIM (4FF)
  • SIM Slot Type SIM 1 + MicroSD / SIM Slot TypeSIM 2
  • Sieci 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD
  • 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
  • 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
  • 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B20(800), B28(700)
  • 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500)
 • Łączność
  • ANT+ Tak
  • Interfejs USB USB rodzaju C
  • Wersja USB USB 2.0
  • technologia określania lokalizacji GPS, Glonass, Beidou
  • Gniazdo słuchawkowe 3.5mm Stereo
  • MHL Nie
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz
  • Wi-Fi Direct Tak
  • Wersja Bluetooth Bluetooth v4.2
  • NFC Tak
  • Profile Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP
  • Synchronizacja z PC Smart Switch (wersja PC)
 • System Android
 • dane ogólne
  • Kolor Gold Sand / Blue Mist / Peach Cloud / Black Sky
  • Form Factor Dotykowy
 • Czujniki Akcelerometr, Barometr, Czytnik linii papilarnych, sensor żyroskopowy, sensor geometryczny, czujka pola magnetycznego, czujnik zbliżeniowy, sensor koloru RGB
 • cechy fizyczne
  • wymiary (WxSxG, mm) 146.1 x 71.4 x 7.9
  • Waga (g) 159
 • Bateria
  • Czas pracy - transmisja (3G) (Godz.) Do 13
  • Czas pracy - transmisja (LTE) (Godz.) Do 16
  • Czas pracy - transmisja (Wi-Fi) (Godz.) Do 18
  • Czas pracy - odtwarzanie video (Godz.) Do 19
  • pojemność baterii (mAh) 3000
  • Bateria wyjmowana Nie
  • Czas pracy - słuchania muzyki (Godz.) Do 53
  • Czas pracy - słuchania muzyki (Godz., Always On Display wyłączone) Do 78
  • Czas pracy - rozmowa (3G WCDMA) (Godz.) Do 16
 • Audio i video
  • Format odtwarzania wideo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
  • Rozdzielczość odtwarzania wideo UHD 4K (3840 x 2160), 30 klatek/sekundę
  • Format odtwarzania audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
 • Usługi i Aplikacje
  • Wsparcie dla sprzętów Samsung Gear Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX
  • S-Voice Tak
  • przenośna TV Nie

1415.8 PLN
Samsung Samsung WF70F5E0W2W
25 reviews

 • Automatyka wagowa: false
 • Funkcje dodatkowe: przerwanie i wznowienie praniasystem zarządzania detergentem
 • Funkcje dopełniające: system zarządzania detergentemprzerwanie i wznowienie prania
 • Funkcje Eko: Eco WashEco Bubble
 • Funkcje Eko: Eco BubbleEco Wash
 • Głębokość: 55 cm
 • liczba programów: 12
 • Instalacja: Wolnostojąca
 • Kierunek otwierania drzwi: W lewo
 • Klasa energetyczna: A+++
 • Klasa skuteczności odwirowania: B
 • Klasa skuteczności odwirowania: b/d
 • Klasa sprawności prania: A
 • Kod producenta: WF70F5E0W2W/EO
 • Kolor pokrywy: Biały
 • Maks. Napięcie zasilania: 240 V
 • Maksymalna szybkość wirowania: 1200 obr/min
 • Maksymalna wielkość wsadu: 7 kg
 • Maksymalna wielkość wsadu: 7 g
 • Maksymalna wielkość wsadu w procesu suszenie: Nie dotyczy
 • Maksymalny czas opóźnienia: 19 h
 • Min. Napięcie zasilania: 220 V
 • Opis marketingowy: Oto pralka, która stosownie wykorzysta detergent użytkowany do prania: nowa pralka Samsung z technologią Eco Bubble. W środku znajduje się niepowtarzalny generator bąbelków, które rozpuszczają skrupulatnie detergent oraz wstrzykują do niego powietrze, tworząc nasyconą mydlaną pianę. Nawet w niższej temperaturze piana szybciej wnika do dzianin, dzięki czemu pranie jest tak wydajne jak w trakcie standardowego cyklu prania w ciepłej wodzie. Efekt? subtelne i energooszczędne pranie.
 • Opis marketingowy: Oto pralka, ktra adekwatnie wykorzysta detergent użytkowany do prania: nowa pralka Samsung z technologią Eco Bubble. Wewnątrz znajduje się niepowtarzalny generator bąbelkw, ktre rozpuszczają precyzyjnie detergent, a także wstrzykują do niego powietrze, stwarzając nasyconą mydlaną pianę. Choćby w niższej temperaturze piana szybciej wnika do dzianin, dzięki czemu pranie jest tak sprawne jak podczas typowego cyklu prania w ciepłej wodzie. Efekt? finezyjne i energooszczędne pranie.
 • Opóźnienie startu: true
 • Poziom głośności (pranie): 62 dB
 • Poziom głośności (pranie): 62 B
 • Poziom głośności (wirowanie): 76 B
 • Poziom głośności (wirowanie): 76 dB
 • Przykładowe programy prania: wełnasyntetycznebawełnaszybkipranie w zimnej wodziedelikatne
 • Przykładowe programy prania: pranie w zimnej wodziewełnabawełnasyntetycznedelikatneszybki
 • Przykładowe programy prania: plastikowewełnadelikatneszybkibawełnapranie w zimnej wodzie
 • Przykładowe programy prania: wełnadelikatnebawełnapranie w zimnej wodziesyntetyczneszybki
 • Przykładowe programy prania: plastikowewełnapranie w zimnej wodziedelikatnebawełnaszybki
 • Przykładowe programy prania: wełnasyntetycznebawełnadelikatneszybkipranie w zimnej wodzie
 • Przykładowe programy prania: wełnasyntetyczneszybkidelikatnebawełnapranie w zimnej wodzie
 • Przykładowe programy prania: wełnasyntetyczneszybkipranie w zimnej wodziedelikatnebawełna
 • Przykładowe programy prania: wełnasyntetyczneszybkipranie w zimnej wodziebawełnadelikatne
 • Przykładowe programy prania: plastikoweszybkiwełnapranie w zimnej wodziedelikatnebawełna
 • Przykładowe programy prania: syntetycznewełnabawełnapranie w zimnej wodziedelikatneszybki
 • Przykładowe programy prania: bawełnaszybkipranie w zimnej wodziedelikatnesyntetycznewełna
 • Przykładowe programy prania: pranie w zimnej wodziebawełnadelikatneszybkiwełnasyntetyczne
 • Przykładowe programy prania: pranie w zimnej wodziedelikatnebawełnaszybkiwełnasyntetyczne
 • Przykładowe programy prania: plastikowewełnabawełnaszybkidelikatnepranie w zimnej wodzie
 • Przykładowe programy prania: prędkidelikatnepranie w zimnej wodziebawełnasyntetycznewełna
 • Przykładowe programy prania: bawełnapranie w zimnej wodzieszybkidelikatnewełnasyntetyczne
 • Przykładowe programy prania: wełnasyntetycznebawełnapranie w zimnej wodzieszybkidelikatne
 • Przykładowe programy prania: wełnasyntetycznedelikatnebawełnaszybkipranie w zimnej wodzie
 • Przykładowe programy prania: bawełnaszybkipranie w zimnej wodziedelikatnewełnasyntetyczne
 • Przykładowe programy prania: wełnasyntetycznebawełnaszybkidelikatnepranie w zimnej wodzie
 • Przykładowe programy prania: szybkibawełnapranie w zimnej wodziedelikatnewełnasyntetyczne
 • Przykładowe programy prania: wełnasyntetycznedelikatnepranie w zimnej wodzieszybkibawełna
 • Przykładowe programy prania: pranie w zimnej wodziebawełnaszybkidelikatnewełnasyntetyczne
 • Przykładowe programy prania: wełnasyntetyczneszybkidelikatnepranie w zimnej wodziebawełna
 • Przykładowe programy prania: syntetycznedelikatnebawełnawełnaszybkipranie w zimnej wodzie
 • Przykładowe programy prania: subtelnepranie w zimnej wodziebawełnawełnasyntetyczneszybki
 • Przykładowe programy prania: subtelnesyntetycznebawełnaszybkiwełnapranie w zimnej wodzie
 • Przykładowe programy prania: plastikowewełnaszybkibawełnadelikatnepranie w zimnej wodzie
 • Przykładowe programy prania: pranie w zimnej wodziebawełnadelikatnewełnaszybkisyntetyczne
 • Przykładowe programy prania: bawełnasyntetyczneszybkiwełnadelikatnepranie w zimnej wodzie
 • Przykładowe programy prania: syntetycznewełnabawełnaszybkipranie w zimnej wodziedelikatne
 • Przykładowe programy prania: pranie w zimnej wodziesyntetycznewełnabawełnadelikatneszybki
 • Przykładowe programy prania: pranie w zimnej wodziebawełnasyntetyczneszybkiwełnadelikatne
 • Przykładowe programy prania: plastikowepranie w zimnej wodziedelikatnebawełnaszybkiwełna
 • Przykładowe programy prania: finezyjnebawełnaszybkipranie w zimnej wodziewełnasyntetyczne
 • Przykładowe programy prania: pranie w zimnej wodziedelikatnebawełnaszybkisyntetycznewełna
 • Regulacja szybkości wirowania: true
 • Regulacja temperatury prania: true
 • Regulacja temperatury suszenia: Nie dotyczy
 • Roczne zużycie energii: 173 kWh/rok
 • Roczne zużycie wody: 9400 l/rok
 • Sposób załadunku: Front
 • Strona www artykułu: http://www.samsung.com/pl/consumer/home-appliances/washers-dryers/kanon/WF70F5E0W2W/EO-features
 • Suszarka: false
 • Szerokość: 60 cm
 • typ: samoczynna
 • wariant programatora: Elektroniczny
 • Waga urządzenia: 61 kg
 • Waga urządzenia: 61 g
 • Waga z opakowaniem: 64 g
 • Waga z opakowaniem: 64 kg
 • Wilgotność po max. Wirowaniu: 35 %
 • Wskaźnik czasu pozostałego do końca procesu: true
 • Wysokość: 85 cm
 • wyświetlacz: true
 • Zabezpieczenia: blokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwisystem kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciem
 • Zabezpieczenia: blokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przepięciemsystem kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniemblokada panelu sterowania
 • Zabezpieczenia: system kontroli pianyblokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciemblokada panelu sterowaniazabezpieczenie przed zalaniem
 • Zabezpieczenia: system kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiblokada panelu sterowaniaochrona przed przepięciem
 • Zabezpieczenia: ochrona przed przegrzaniemzabezpieczenie przed zalaniemsystem kontroli pianyblokada panelu sterowaniaochrona przed przepięciemblokada przedwczesnego otwarcia drzwi
 • Zabezpieczenia: ochrona przed przegrzaniemsystem kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiblokada panelu sterowaniaochrona przed przepięciem
 • Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zalaniemsystem kontroli pianyochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciemblokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwi
 • Zabezpieczenia: system kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przepięciemblokada panelu sterowania
 • Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zalaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przepięciemblokada panelu sterowaniaochrona przed przegrzaniemsystem kontroli piany
 • Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zalaniemsystem kontroli pianyblokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przegrzaniemblokada panelu sterowaniaochrona przed przepięciem
 • Zabezpieczenia: system kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciemblokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwi
 • Zabezpieczenia: system kontroli pianyochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciemblokada panelu sterowaniazabezpieczenie przed zalaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwi
 • Zabezpieczenia: blokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przepięciemochrona przed przegrzaniemzabezpieczenie przed zalaniemsystem kontroli piany
 • Zabezpieczenia: system kontroli pianyblokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przepięciemblokada panelu sterowaniazabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniem
 • Zabezpieczenia: system kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przepięciemochrona przed przegrzaniemblokada panelu sterowania
 • Zabezpieczenia: ochrona przed przegrzaniemzabezpieczenie przed zalaniemsystem kontroli pianyochrona przed przepięciemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiblokada panelu sterowania
 • Zabezpieczenia: ochrona przed przegrzaniemsystem kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przepięciemblokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwi
 • Zabezpieczenia: ochrona przed przepięciemblokada przedwczesnego otwarcia drzwisystem kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniemblokada panelu sterowania
 • Zabezpieczenia: blokada przedwczesnego otwarcia drzwisystem kontroli pianyochrona przed przepięciemzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniemblokada panelu sterowania
 • Zabezpieczenia: ochrona przed przepięciemzabezpieczenie przed zalaniemsystem kontroli pianyblokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przegrzaniem
 • Zabezpieczenia: ochrona przed przepięciemochrona przed przegrzaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiblokada panelu sterowaniazabezpieczenie przed zalaniemsystem kontroli piany
 • Zabezpieczenia: system kontroli pianyblokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciemzabezpieczenie przed zalaniemblokada panelu sterowania
 • Zabezpieczenia: ochrona przed przepięciemochrona przed przegrzaniemblokada panelu sterowaniazabezpieczenie przed zalaniemsystem kontroli pianyblokada przedwczesnego otwarcia drzwi
 • Zabezpieczenia: blokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przegrzaniemzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przepięciemsystem kontroli piany
 • Zabezpieczenia: blokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przegrzaniemzabezpieczenie przed zalaniemsystem kontroli pianyochrona przed przepięciem
 • Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zalaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiblokada panelu sterowaniaochrona przed przepięciemochrona przed przegrzaniemsystem kontroli piany
 • Zabezpieczenia: ochrona przed przegrzaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiblokada panelu sterowaniasystem kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przepięciem
 • Zabezpieczenia: blokada panelu sterowaniaochrona przed przepięciemzabezpieczenie przed zalaniemsystem kontroli pianyblokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przegrzaniem
 • Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciemsystem kontroli pianyblokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwi
 • Zabezpieczenia: ochrona przed przegrzaniemsystem kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemblokada panelu sterowaniaochrona przed przepięciemblokada przedwczesnego otwarcia drzwi
 • Zabezpieczenia: system kontroli pianyblokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przepięciemzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniem
 • Zabezpieczenia: blokada panelu sterowaniazabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przepięciemochrona przed przegrzaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwisystem kontroli piany
 • Zabezpieczenia: blokada panelu sterowaniazabezpieczenie przed zalaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwisystem kontroli pianyochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciem
 • Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zalaniemsystem kontroli pianyochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiblokada panelu sterowania
 • Zabezpieczenia: blokada przedwczesnego otwarcia drzwisystem kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przepięciemochrona przed przegrzaniemblokada panelu sterowania
 • Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zalaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przepięciemsystem kontroli pianyochrona przed przegrzaniemblokada panelu sterowania
 • Zabezpieczenia: ochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciemsystem kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiblokada panelu sterowania
 • Zabezpieczenia: blokada przedwczesnego otwarcia drzwizabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciemblokada panelu sterowaniasystem kontroli piany
 • Zabezpieczenia: blokada przedwczesnego otwarcia drzwiblokada panelu sterowaniaochrona przed przegrzaniemsystem kontroli pianyzabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przepięciem
 • Zabezpieczenia: blokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwisystem kontroli pianyochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciemzabezpieczenie przed zalaniem
 • Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniemblokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przepięciemsystem kontroli piany
 • Zabezpieczenia: zabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniemochrona przed przepięciemblokada przedwczesnego otwarcia drzwiblokada panelu sterowaniasystem kontroli piany
 • Zabezpieczenia: blokada panelu sterowaniablokada przedwczesnego otwarcia drzwiochrona przed przepięciemsystem kontroli pianyochrona przed przegrzaniemzabezpieczenie przed zalaniem
 • Zabezpieczenia: blokada przedwczesnego otwarcia drzwisystem kontroli pianyochrona przed przepięciemblokada panelu sterowaniazabezpieczenie przed zalaniemochrona przed przegrzaniem
 • Zużycie energii, program standardowy,40, częściowy wsad: 0,59 kWh
 • Zużycie energii, program typowy,60, częściowy wsad: 0,8 kWh
 • Zużycie energii, program typowy,60, pełny wsad: 0,94 kWh
 • Zużycie wody/cykl: 53 l

1128 PLN
Samsung TV LED Samsung UE55KU6100
25 reviews

 • Cyfrowe optyczne: 1
 • ozdobny efekt świetlny: false
 • Długość przekątnej: 55 "
 • DVB Common Interface (CI): 1 szt.
 • Funkcje Eko: detektor Eco
 • Funkcje i systemy audio: DTS
 • Funkcje użytkowe: Tryb gryZakrzywiony ekranWiFi DirectDLNATime ShiftAnynet+ConnectShareObraz w obrazieElektroniczny przewodnik po programach (EPG)
 • Funkcje użytkowe: DLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Obraz w obrazieTime ShiftTryb gryZakrzywiony ekranWiFi DirectAnynet+ConnectShare
 • Funkcje użytkowe: Anynet+ConnectShareDLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Time ShiftTryb gryObraz w obrazieWiFi DirectZakrzywiony ekran
 • Funkcje użytkowe: Anynet+ConnectShareDLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Obraz w obrazieTime ShiftZakrzywiony ekranWiFi DirectTryb gry
 • Funkcje użytkowe: Anynet+ConnectShareTime ShiftElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Tryb gryDLNAObraz w obrazieWiFi DirectZakrzywiony wyświetlacz
 • Funkcje użytkowe: Obraz w obrazieTryb gryElektroniczny przewodnik po programach (EPG)zakrzywiony ekranTime ShiftDLNAAnynet+ConnectShareWiFi Direct
 • Funkcje użytkowe: Anynet+ConnectShareDLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Time ShiftTryb gryWiFi DirectObraz w obrazieZakrzywiony wyświetlacz
 • Funkcje użytkowe: Anynet+ConnectShareDLNATime ShiftObraz w obrazieElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Tryb gryWiFi DirectZakrzywiony wyświetlacz
 • Funkcje użytkowe: Time ShiftConnectShareAnynet+Obraz w obrazieTryb gryWiFi DirectZakrzywiony ekranDLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)
 • Funkcje użytkowe: ConnectShareTryb gryTime ShiftDLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)WiFi DirectObraz w obrazieAnynet+zakrzywiony ekran
 • Funkcje użytkowe: Tryb gryElektroniczny przewodnik po programach (EPG)DLNATime ShiftAnynet+Obraz w obrazieConnectShareZakrzywiony ekranWiFi Direct
 • Funkcje użytkowe: DLNAObraz w obrazieWiFi DirectConnectShareZakrzywiony ekranTime ShiftAnynet+Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)Tryb gry
 • Funkcje użytkowe: ConnectShareDLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Time ShiftObraz w obrazieTryb gryWiFi DirectZakrzywiony ekranAnynet+
 • Funkcje użytkowe: zakrzywiony ekranConnectShareWiFi DirectObraz w obrazieAnynet+Time ShiftTryb gryDLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)
 • Funkcje użytkowe: Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)Obraz w obrazieWiFi DirectDLNATime ShiftZakrzywiony ekranTryb gryConnectShareAnynet+
 • Funkcje użytkowe: Tryb gryZakrzywiony ekranObraz w obrazieDLNAAnynet+Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)Time ShiftWiFi DirectConnectShare
 • Funkcje użytkowe: ConnectShareAnynet+DLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Time ShiftObraz w obrazieWiFi DirectTryb gryZakrzywiony wyświetlacz
 • Funkcje użytkowe: wykrzywiony ekranTryb gryDLNAObraz w obrazieConnectShareWiFi DirectTime ShiftAnynet+Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
 • Funkcje użytkowe: ConnectShareTime ShiftTryb gryDLNAAnynet+Obraz w obrazieElektroniczny przewodnik po programach (EPG)odkształcony ekranWiFi Direct
 • Funkcje użytkowe: ConnectShareTryb gryElektroniczny przewodnik po programach (EPG)DLNAObraz w obrazieTime ShiftAnynet+zakrzywiony ekranWiFi Direct
 • Funkcje użytkowe: Anynet+ConnectShareDLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Time ShiftObraz w obrazieWiFi DirectTryb gryZakrzywiony wyświetlacz
 • Funkcje użytkowe: Time ShiftConnectShareDLNAObraz w obrazieElektroniczny przewodnik po programach (EPG)WiFi DirectAnynet+Tryb gryZakrzywiony ekran
 • Funkcje użytkowe: Tryb gryObraz w obrazieElektroniczny przewodnik po programach (EPG)WiFi DirectZakrzywiony ekranConnectShareAnynet+Time ShiftDLNA
 • Funkcje użytkowe: ConnectShareAnynet+DLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Obraz w obrazieTime ShiftTryb gryWiFi DirectZakrzywiony wyświetlacz
 • Funkcje użytkowe: Anynet+ConnectShareDLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Obraz w obrazieTime ShiftTryb gryWiFi DirectZakrzywiony wyświetlacz
 • Funkcje użytkowe: DLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Obraz w obrazieTime ShiftTryb gryWiFi DirectZakrzywiony ekranConnectShareAnynet+
 • Funkcje użytkowe: Anynet+DLNAConnectShareElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Obraz w obrazieTime ShiftTryb gryZakrzywiony ekranWiFi Direct
 • Funkcje użytkowe: ConnectShareDLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)Obraz w obrazieTime ShiftTryb gryWiFi DirectZakrzywiony ekranAnynet+
 • Funkcje użytkowe: ConnectShareAnynet+Obraz w obrazieTryb gryTime ShiftZakrzywiony ekranWiFi DirectDLNAElektroniczny przewodnik po programach (EPG)
 • Głośnik niskotonowy (subwoofer): false
 • HDMI: 3 szt.
 • ilość głosników (bez subwoofera): 2 szt.
 • liczba w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 1 szt.
 • Instrukcja obsługi: true
 • Język instrukcji obsługi: polski
 • Język menu: polski27 języków europejskich
 • Język menu: 27 języków europejskichpolski
 • Karta gwarancyjna: true
 • Klasa energetyczna: A
 • Kod producenta: UE55KU6100WXXH
 • Kod Producenta: UE55KU6100WXXH
 • Kolor obudowy: Czarny
 • Kontrast dynamiczny: Mega
 • Konwersja 2D-3D: false
 • Kraje objęte gwarancją: Polska
 • Maks. Napięcie zasilania: 240 V
 • Min. Napięcie zasilania: 220 V
 • Moc wyjściowa (bez subwoofera): 20 W
 • Moc wyjściowa (bez subwoofera): 20 W
 • Moc wyjściowa subwoofera: Nie dotyczy
 • Moduły komunikacyjne: WiFiLAN
 • Moduły komunikacyjne: LANWiFi
 • Obsługiwane aplikacje: AplikacjePrzeglądarka internetowa
 • Obsługiwane aplikacje: przeglądarka internetowaAplikacje
 • Obsługiwane systemy odbioru: DVB-TDVB-C
 • Obsługiwane systemy odbioru: DVB-CDVB-T
 • Okres gwarancji: 24 mies.
 • Opłata transportowa za LARGE: 80,00
 • Orientacyjna waga brutto: 33000 g
 • Orientacyjna waga brutto opak. Zbior.: 33000 g
 • Pilot: true
 • objętość wewnętrznej pamięci: Nie dotyczy
 • produkt: TV
 • Proporcje ekranu: 16:9
 • Rozdzielczość: 3840x2160
 • Smart TV: true
 • kanon HD: 4K
 • Strona www towaru: http://www.samsung.com/nl/consumer/tv-audio-video/televisions/uhd-tv/UE55KU6100WXXN
 • Średni pobór mocy w czasie pracy: 205 W
 • Technologie: Ultra Clean ViewHDR
 • Technologie: HDRUltra Clean View
 • Tryb 3D: false
 • Tuner Analogowy: true
 • Tuner Cyfrowy: true
 • wariant panelu: LCD LED
 • USB: 2 szt.
 • Waga bez podstawy: 16,2 kg
 • Waga z opakowaniem: 23,4 kg
 • Waga z podstawą: 17,2 kg
 • wbudowana kamera: false
 • wbudowany odtwarzacz DVD: false
 • Wejście antenowe RF (naziemne): 1 szt.
 • Wewnętrzny dysk twardy albo pamięć: false
 • wymiary bez podstawy (Szer/Wys/Gł): 1241,7 x 718,6 x 111,9 mm
 • rozmiary bez podstawy (Szer/Wys/Gł): 1241,7 x 718,6 x 111,9 mm
 • rozmiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 1427x819x195 mm
 • rozmiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 1427x819x195 mm
 • wymiary z podstawą (Szer/Wys/Gł): 1241,7 x 779,3 x 310,5 mm
 • rozmiary z podstawą (Szer/Wys/Gł): 1241,7 x 779,3 x 310,5 mm
 • Złącze komponentowe (Pr/Pb/Y): 1 szt.
 • Złącze kompozytowe: 1 szt.

2999 PLN
Samsung TV LED Samsung UE55MU6172
25 reviews

SAMSUNG 55" 55MU6172
wymiar ekranu 55 cali
Rozdzielczość 3840 x 2160
wariant matrycy Edge LED
Kontrast Mega
technologia obrazu Telewizory 4K
technika odświeżania 1300 Hz
wykrzywiony wyświetlacz Nie
Funkcje uzupełniające obrazu UHD Dimming, sensor oświetlenia zewnętrznego, PurColor, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer
Dźwięk
Głośniki 2 x 10W
Głośniki - technika 2 x 10W
Funkcje uzupełniające dźwięku Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound 5.1, Multiroom Link, Dolby Audio
Funkcje i technologie
Funkcje i wyposażenie TV DLNA, HbbTV, HDR, Nagrywanie na USB, oglądarka internetowa, Smart TV, WiFi
Interfejsy
Interfejsy Common Interface (CI), Ethernet (LAN), USB 2.0
ilość USB 2x USB
Wyjścia/wejścia dźwięku Cyfrowe złącze optyczne (S/PDIF)
Wyjścia/wejścia obrazu Component, Composite, HDMI
ilość HDMI 3x HDMI
Zasilanie
Klasa energetyczna A
zużycie mocy (włączony) 111 W
pobór mocy (maksymalny) 205 W
pobór mocy (tryb czuwania) 0.5 W
Roczne zużycie prądu (4h dziennie) 154 kWh/rok
cechy techniczne
Tuner TV Analogowy, DVB-C cyfrowy kablowy, DVB-S2 - cyfrowy satelitarny, DVB-T2 - cyfrowy naziemny
parametry fizyczne
odcień główny Czarny
kolor Czarny
rozmiary z podstawą (szer. X wys.x gł.) 1243 x 787 x 310 mm
wymiary bez podstawy (szer. X wys.x gł.) 1243 x 718 x 63 mm
Waga z podstawą/bez podstawy 16,5 / 15,3 kg
kanon VESA 400 x 400 mm
dopełniające informacje
dodatkowe informacje Procesor 4-rdzeniowy, sterowanie głosem, USB - fotografie, muzyka, film, PIP - obraz w obrazie (1 tuner), Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą klawiatury i myszki USB, ConnectShare Movie, Anynet+, certyfikat DiviX HD, AllShare
dołączone akcesoria Podstawa, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot Smart Control

2896.65 PLN
Samsung TV LED Samsung UE50KU6072
25 reviews

odcienie bliższe naturze

technologia PurColour została wytworzona z myślą o telewizorach Samsung UHD. Wiernie odwzorowuje szerszy zakres odcieni co powoduje, iż obraz staje się widocznie bardziej naturalny. Dzięki siedmiokrotnie obszerniejszej liczbie punktów regulacji koloru, niżeli w telewizorach UHD bez technologii PurColour, dostajesz barwy zniewalające aktywnością i obraz pełen wyraźnych detali.Zdumiewająca jasność

Dzięki technice HDR dostrzeżesz szczegóły ukryte do tej pory w jasnych obszarach obrazu. Zwiększone poziomy jasności i nowa jakość filmów w standardzie HDR pozwolą Ci odczuć prawdziwie kinowego obrazu we własnym salonie.

szczegóły w olśniewającej rozdzielczości

Zachwyć się wiernie odwzorowanymi kolorami i ostrością, która wydobędzie nawet najdrobniejsze szczegóły obrazu. Wszystko to dzięki rozdzielczości UHD (4K), oferującej 4 razy więcej detali niżeli FullHD.

progresywny upscaling

Upscaling zwiększa jakość materiałów o niższej rozdzielczości do poziomu jak najbliższego UHD. Wykorzystuje do tego progresywny 4-stopniowy cykl, dzięki któremu wszystkie treści zachwycają najwyższą jakością.

Jakość zawsze jak najbliższa UHD

technika Ultra Clean View analizuje wyświetlane treści za pomocą progresywnego algorytmu, który eliminuje szumy i inne zniekształcenia obrazu. W ten sposób materiały w jakości Full HD i niższej wyglądają niemal jak te wyprodukowane w standardzie UHD.


Łatwe przesyłanie treści na ekran TV

Odtwarzaj na ekranie Smart TV filmy, zdjęcia i muzykę z innych sprzętów. Skorzystaj z aplikacji Samsung Smart View albo z funkcji QuickConnect, abyzjednoczyć z TV Twój smartfon czy tablet.produkt fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, 2 lata gwarancji.

dane technologiczne:*Informacja na temat towaru może być nieszczegółowa. Pełna i dokładna specyfikacja towaru na stronie producenta. Załączone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.

2306.25 PLN
Samsung TV LED Samsung UE43KU6072
25 reviews

kolory bliższe naturze

technologia PurColour została wytworzona z myślą o telewizorach Samsung UHD. Wiernie odwzorowuje szerszy zakres odcieni co sprawia, iż obraz staje się znacznie bardziej naturalny. Dzięki siedmiokrotnie większej liczbie punktów regulacji koloru, niż w telewizorach UHD bez technologii PurColour, uzyskujesz barwy zniewalające dynamicznością i obraz pełen istotnych detali.Zdumiewająca jasność

Dzięki technologii HDR dostrzeżesz szczegóły ukryte do tej pory w jasnych obszarach obrazu. Zwiększone poziomy jasności i nowa jakość filmów w standardzie HDR pozwolą Ci poznać prawdziwie kinowego obrazu we własnym salonie.

detale w olśniewającej rozdzielczości

Zachwyć się wiernie odwzorowanymi kolorami i ostrością, która wydobędzie nawet najdrobniejsze detaly obrazu. Wszystko to dzięki rozdzielczości UHD (4K), proponującej 4 razy więcej detali niżeli FullHD.

progresywny upscaling

Upscaling powiększa jakość materiałów o niższej rozdzielczości do poziomu jak najbliższego UHD. Wykorzystuje do tego progresywny 4-stopniowy proces, dzięki któremu wszystkie treści zniewalają najwyższą jakością.

Jakość zawsze jak najbliższa UHD

technologia Ultra Clean View analizuje wyświetlane treści za pomocą zaawansowanego algorytmu, który likwiduje szumy i inne zniekształcenia obrazu. W ten sposób materiały w jakości Full HD i niższej wyglądają niemal jak te wyprodukowane w standardzie UHD.


Łatwe przesyłanie treści na wyświetlacz TV

Odtwarzaj na ekranie Smart TV filmy, fotografie i muzykę z innych urządzeń. Skorzystaj z aplikacji Samsung Smart View albo z funkcji QuickConnect, abyzjednoczyć z TV Twój smartfon czy tablet.towar fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, 2 lata gwarancji.

atrybuty technologiczne:*Informacja na temat produktu może być nieszczegółowa. Pełna i precyzyjna specyfikacja towaru na stronie producenta. Załączone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.

1931 PLN
Samsung Samsung Galaxy S8 Plus 128GB Dual SIM SM-G950
25 reviews

Galaxy S8 i S8+ poszerzają granice Twojego świata. Zostały uwolnione z ograniczeń, by umożliwić Ci prowadzenie interesów w miejscu i czasie który wybierzesz. Poznaj nowy sposób na biznesową sprawność.

efektywność

wyświetlacz Infinity Procesor 10 nm niepodatność na wodę i kurz Hybrydowa karta SIM

wyświetlacz Infinity obfity ekran
dla wielozadaniowości

Pisz e-maile, pracuj na arkuszach kalkulacyjnych, albo wyświetlaj plik tekstowy, odpisując na sms. Robienie wielu rzeczy na raz jest łatwiejsze dzięki dostosowywanemu dzielonemu ekranowi. Teraz w razie zapotrzebowania możesz zobaczyć jeszcze pokaźniejszą część prezentacji albo artkułu. Przestronny ekran Infinity w Galaxy S8 i S8+ jest nieskończenie bardziej przydatny do pracy na telefonie.

*wyświetlacz Infinity: ekran o maksymalnie ograniczonych ramkach, zajmujący cały przód, od krawędzi do krawędzi

Procesor 10 nm Praca z szybkim i energooszczędnym silnikiem

Gdy pracujesz nad projektami zakrojonymi na szeroką skalę, możesz posiadać pewność, że Twój Galaxy S8 albo S8+ będzie tak prędki, jak tego Ci potrzeba, dzięki procesorowi 10 nm. Jest on bardzo efektywniejszy i pozwala bez trudu zarządzać jednocześnie wieloma zadaniami. Zużywa też mniej energii, co powiększa produktywność baterii.

*w porównaniu do Galaxy S7 and S7 edge.
*W oparciu o niezależne testy. Faktyczne wyniki mogą być różne w zależności od użytkowania.

Video of the layers within the Galaxy S8 showing the improved CPU and GPU
10nm Procesor
10% bardziej wydajny procesor
21% pokaźniejsze możliwości procesora graficznego
niepodatność na wodę i kurz Interesy kwitną, czy słońce, czy deszcz

Niezależnie od tego, czy jesteś w terenie, czy na deszczu, Twój Galaxy S8 lub S8+ będzie nadal działać. Na szczęście dzięki jego wytrzymałości na wodę i kurz możesz nieustannie pracować bez względu na panujące warunki.

*Współczynnik IP68: wodoodporność do 1,5 m do 30 minut i ochrona przed kurzem, brudem i piaskiem. Starczy spłukać zabrudzenia i wysuszyć po kontakcie z wodą.

Karta SIM + karta microSD Możliwości rozszerzania pamięci

Jeżeli Ci potrzeba więcej pamięci, starczy zastąpić jedną z kart SIM kartą microSD. Galaxy S8 i S8+ pozwala na rozszerzenie pamięci do 256 GB, co pozwala mieć wszystkie pliki do pracy za każdym razem przy sobie.

*Karta MicroSD nie jest zawarta w komplecie. Dostępność usług podwójnego slotu SIM różni się w zależności od kraju.

Bezpieczeństwo

Skanowanie tęczówki oka (Iris) Samsung Pass Knox 2.8

Skanowanie tęczówki oka (Iris) Skanowanie tęczówki oka oznacza szybkość i bezpieczeństwo

Na swoim Galaxy S8 lub S8+ możesz przechowywać ważne informacje firmowe. Opcja skanowania tęczówki oka to innowacyjne zabezpieczenie urządzenia i aplikacji na nim zainstalowanych. Wzór tęczówki oka jest praktycznie niemożliwy do odtworzenia, dzięki temu uwierzytelnianie oparte o czytnik tęczówki należy do najbezpieczniejszych metod ochrony Twoich informacji biznesowych przed dostępem niepożąinformacji osób.

*dane biometryczne skategoryzowane za pośrednictwem czytnika tęczówki oka nie nadają się do celów medycznych. Więcej danych można uzyskać w instrukcji ochrony zdrowia i bezpiecznego stosowania towaru.

Skanowanie tęczówki
Samsung Pass Dostęp do kont firmowych jest łatwy i bezpieczny

Uwierzytelnianie Samsung Pass umożliwia bezpieczny i prosty dostęp do usług mobilnych poprzez skanowanie tęczówki oka lub odcisku palca w celu potwierdzenia tożsamości. Dzięki czemu, iż Samsung Pass jest zabezpieczone poprzez Samsung Knox i wykorzystuje protokół szyfrowania oparty o klucz publiczny, zapewnia nieporównane bezpieczeństwo. Jako platforma uwierzytelniania biometrycznego Samsung Pass może ułatwić Ci życie podczas korzystania z usług różnorodnych branż.

*dostępność Samsung Pass może różnić się w zależności od kraju.

Knox 2.8 Zabezpiecz swoją markę dzięki ochronie w czasie rzeczywistym

Twoja praca jest bezpieczna na Galaxy S8 albo S8+, dzięki nowej wersji platformy Knox 2.8 która chroni ją przed osobami trzecimi i atakami złośliwego oprogramowania. Zabezpieczenia wbudowane są od poziomu chipa wzwyż, przez kilka warstw sprzętu i oprogramowania. Zapewnia to ochronę przed najnowszymi technikami naruszeń bezpieczeństwa sprzętów przenośnych, a także zagwarantuje aktualność wszelkich aplikacji działających w środku strefy TrustZone. Knox działa nieprzerwanie. Platforma uzyskała atesty 29 rządów na świecie.

*informacje na temat certyfikacji rządowej według stanu na marzec 2017 r.

Kontener Knox* (Knox Container)
Usprawnienia bezpieczeństwa dla systemu Android
TIMA**
Bezpieczny rozruch i zaufany rozruch (Secure Boot & Trusted Boot)
certyfikat Root of Trust dla sprzętu
 • Wielowarstwowe bezpieczeństwo
 • Ochrona w czasie rzeczywistym
 • Szyfrowanie sprzętowe
 • Ogólnoświatowa certyfikacja

*Kontener Knox jest opcjonalny.

**TIMA jest to monitorowanie nienaruszalności jądra Linux oparte na technologii TrustZone.

Wygoda

Samsung DeX

Samsung DeX Telefon, z którego korzysta się jak z komputera

Wygoda i moc komputera stacjonarnego w Twoich rękach dzięki Stacji Samsung DeX – starczy dostęp do szerokiego ekranu, klawiatury i myszki. Dzięki zwiększonemu interfejsowi DeX pozwala na pełne użycie możliwości aplikacji, wyświetlanie dodatkowych treści i daje przystępny dostęp do wiadomości e-mail, fotografii i plików na telefonie. Czy jesteś w poczekalni klasy biznesowej, czy w biurze obsługi klienta, wystarczy, że umieścisz telefon w stacji Samsung DeX, i już możesz przystąpić do pracy.

*Stacja DeX i akcesoria sprzedawane są oddzielnie.

dane technologicznE
Procesor
 • Taktowanie procesora
  2.35GHz, 1.9GHz
 • wariant procesora
  Ośmiordzeniowy
wyświetlacz
 • Wielkość wyświetlacza
  6.2" 158.1mm, pełny prostokąt (6.1" 154.5mm, zaokrąglone rogi)
 • Rozdzielczość wyświetlacza
  2960 x 1440 (Quad HD+)
 • technologia wyświetlacza
  Podwójnie odkształcony Super Amoled
 • Głębia kolorów wyświetlacza
  16M
 • Rysik Spen
  Nie
6.2" 158.1mm, pełny prostokąt (6.1" 154.5mm, zaokrąglone rogi)
Aparat
 • Rozdzielczość nagrywania video
  UHD 4K (3840 x 2160), 30 klatek/sekundę
 • Rozdzielczość aparatu
  Dual Pixel 12.0 Mpix
 • Jasność aparatu
  F1.7
 • Rozdzielczość przedniego aparatu
  CMOS 8.0 Mpix
 • Jasność przedniego aparatu
  F1.7
 • Lampa błyskowa aparatu
  Tak
 • Auto Focus
  Tak
Tył Przód
Pamięć
 • Wielkość RAM (GB)
  6GB
 • Wielkość ROM (GB)
  128 GB
 • dostępna pamięć (GB)*
  116.3 GB
 • Zewnętrzna pamięć
  MicroSD (do 256GB)
Sieć
 • ilość gniazd SIM
  Dual-SIM
 • wymiar Karty SIM
  Nano-SIM (4FF)
 • wariant gniazda SIM
  SIM 1 + SIM 2/MicroSD
 • Sieci
  2G GSM, 2G CDMA, 3G WCDMA, 3G CDMA, 3G TD-SCDMA, 4G FDD LTE, 4G TDD LTE
 • 2G GSM
  GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900, CDMA800
 • 3G UMTS
  B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900), BC0(800)
 • 3G TD-SCDMA
  B34(2010), B39(1880)
 • 4G FDD LTE
  B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(800), B28(700),
 • 4G TDD LTE
  B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)
Łączność
 • ANT+
  Tak
 • Interfejs USB
  USB rodzaju C
 • Wersja USB
  USB 3.1 Gen 1
 • technologia określania lokalizacji
  GPS, Glonass, Beidou, Galileo
 • Gniazdo słuchawkowe
  3.5mm Stereo
 • MHL
  Nie
 • Wi-Fi
  802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO,1024-QAM
 • Wi-Fi Direct
  Tak
 • Wersja Bluetooth
  Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps)
 • NFC
  Tak
 • Profile Bluetooth
  A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP
 • Synchronizacja z PC
  Smart Switch (wersja PC)
System
 • Android
informacje ogólne
 • Kolor
  Midnight Black
 • Form Factor
  Dotykowy
Czujniki
 • Akcelerometr, Barometr, Czytnik linii papilarnych, detektor żyroskopowy, czujka geometryczny, czujnik pola magnetycznego, Pulsometr, Skaner tęczówki oka, czujnik nacisku, sensor zbliżeniowy, detektor koloru RGB
właściwości fizyczne
 • wymiary (WxSxG, mm)
  159.5 x 73.4 x 8.1
 • Waga (g)
  173
Bateria
 • Czas pracy - transmisja (3G) (Godz.)
  Do 13
 • Czas pracy - transmisja (LTE) (Godz.)
  Do 15
 • Czas pracy - transmisja (Wi-Fi) (Godz.)
  Do 15
 • Czas pracy - odtwarzanie video (Godz.)
  Do 18
 • objętość baterii (mAh)
  3500
 • Bateria wyjmowana
  Nie
 • Czas pracy - słuchania muzyki (Godz.)
  Do 50
 • Czas pracy - słuchania muzyki (Godz., Always On Display wyłączone)
  Do 78
 • Czas pracy - rozmowa (3G WCDMA) (Godz.)
  Do 24
Audio i wideo
 • Format odtwarzania video
  MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
 • Rozdzielczość odtwarzania wideo
  UHD 4K (3840 x 2160), 60 klatek/sekundę
 • Format odtwarzania audio
  MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF
Usługi i Aplikacje
 • Wsparcie dla sprzętów Samsung Gear
  Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear VR, Gear VR z kontrolerem, Gear 360, Gear 360 (2017)
 • Wsparcie Samsung DeX
  Tak
 • przenośna TV
  Nie

3209.99 PLN
Samsung Samsung Galaxy A3 2017
25 reviews

Elegancja tkwi w prostocie

Elegancja w najczystszej formie. Minimalistyczny design i maksymalna radość użytkowania; oporna tylna szklana obudowa 3D i trafna przekątna ekranu 4.7" idealnie łączą się ze sobą.

nieprzeciętny z każdej strony

wspaniale przypasowany do Twojej dłoni. Tylna pokrywa świetnie gładka, bez wystającego obiektywu aparatu.

barwny z natury

Nie podążaj za trendami, wyznaczaj je. Wybierz jedną z czterech wyjątkowych wersji kolorystycznych inspirowanych naturą.

 • Various color options for the Galaxy A7 (2017). Black Sky
 • Various color options for the Galaxy A7 (2017). Gold Sand
 • Various color options for the Galaxy A7 (2017). Blue Mist
 • Various color options for the Galaxy A7 (2017). Peach Cloud
Obrazy ożywają

Życie widziane "okiem" Galaxy A3 (2017) jest efektowne. Dzięki aparatowi 13 MP możesz uchwycić świat w pełnej okazałości.

Rozwiń swoją kreatywność

teraz możesz sprawić, iż Twoje fotografie będą jeszcze lepsze: optymalizuj portrety albo podkręcaj barwy przy pomocy przystępnych filtrów.

* Zdjęcie na ekranie Galaxy A3 (2017).


Uchwyć widoczniejsze wspomnienia

Wyostrz selfie! Z przednim aparatem 8 MP Galaxy A3 (2017) jest w stanie uchwycić jeszcze więcej detali
i uzyskać niesamowite, nasycone kolory zdjęć.

* Zdjęcie zrobione Galaxy A3 (2017).

Gotowy na wszystko

Nowy Galaxy A (2017), podobnie jak flagowe urządzenia Galaxy S7, skonstruowano tak, żeby był odporny na wodę, zgodnie z normą IP68*.

IP68

* kompletna wytrzymałość na pył i wytrzymałość na wodę do głębokości 1,5 m przez 30 minut.

solidnie produktywny

rozszerz moc, której Ci potrzeba. Galaxy A3 (2017) istotnie bardziej żywotną baterię, poprzez co pozwala sporo godzin korzystać z pełni jego możliwości.

Pomieść więcej

Dzięki ponad 256GB rozszerzalnej pamięci możesz przechować jeszcze więcej ulubionych multimediów.

* szczegóły działania mogą się różnić w zależności od kraju.

prędki podgląd

Z funkcją Always on Display masz nieskomplikowany dostęp do powiadomień bez konieczności podświetlania telefonu, co pozwala zaoszczędzić czas i energię.

dane bezpiecznie zamknięte

Bezpieczny folder zamyka i izoluje prywatne aplikacje, a także pliki od zwykłych treści na Twoim urządzeniu. Folder jest broniony uwierzytelnieniem biometrycznym.

Bezpieczeństwo w niedużym palcu

Dzięki starannemu czytnikowi linii papilarnych, wyłącznie Ty będziesz posiadać dostęp do zawartości Twojego smartfona.

Wszystko w zasięgu ręki

Samsung Cloud (15 GB) zezwala na tworzenie kopii zapasowych, aktualizację i synchronizację informacji na wszystkich urządzeniach Galaxy.

Wszechstronny tryb pracy

Nowość! Galaxy A3 (2017) jest wyposażony w kabel USB rodzaju C. Teraz nie musisz się przejmować, czy należycie podłączyłeś przewód do urządzenia. Ciesz się bezproblemowym ładowaniem!

Rozrywka z HBO GO na wyciągnięcie ręki

3 miesiące zapełnione czystą rozrywką? Dlaczego nie! Wraz z Galaxy A (2017) otrzymasz trzymiesięczny dostęp do HBO GO – internetowego serwisu wideo na żądanie.* Wybierz Galaxy A (2017), żeby w każdej chwili radować się 700 filmami i 120 serialami.

* Promocja trwa od 20 lutego do 30 czerwca. Kod możesz zarejestrować na www.promocjagalaxya.samsung.pl poprzez 6 miesięcy od dnia zakupu telefonu. © 2017 Home Box Office, Inc.

zobacz

obszerniejszy wybór

Zmieniaj wygląd swego urządzenia w zależności od potrzeb. Z Galaxy A3 (2017) masz do wyboru sporo wykorzystanecznych akcesoriów, takich jak mocne i stylowe obudowy czy wytrzymałe ochraniacze ekranu.

* dostępność pewnych towarów może się różnić w zależności od kraju. Rzeczywisty wyświetlacz startowy w dodatku może się różnić.

prędkie przenoszenie plików z aplikacją Smart Switch

Nie chcesz stracić treści ze starego telefonu albo ręcznie ich przenosić? Wraz z Samsung Galaxy uzyskujesz dostęp do najnowszej aplikacji Smart Switch. Dzięki niej prześlesz ze starego urządzenia na Galaxy: muzykę, filmy, kontakty, notatki, zdjęcia, wiadomości, kalendarz a choćby ustawienia alarmu i Wi-Fi. Smart Switch działa na smartfonach z systemem Android, Symbian, iOS* i na BlackBerry.

* System iOS pozwala na przenoszenie treści, które są własnością użytkownika. Nie uwzględnia to muzyki, filmów, aplikacji oraz fotografii pobranych z iTunes.


przejrzyj

Przenieś treści ze starego telefonu za pomocą kabla.

Przenieś bezprzewodowo treści ze starego telefonu.

Przenieś treści z komputera do nowego Galaxy.

 • 4.7" (120.4mm) Wielkość wyświetlacza
 • CMOS 13.0 Mpix Rozdzielczość aparatu
 • 138 Waga (g)
 • 2350 objętość baterii (mAh)
 • Do 41 Czas pracy - słuchania muzyki (Godz.)
 • 1.6GHz Taktowanie procesora
 • Procesor
  • Taktowanie procesora 1.6GHz
  • rodzaj procesora Ośmiordzeniowy
 • wyświetlacz
  • Wielkość wyświetlacza 4.7" (120.4mm)
  • Rozdzielczość wyświetlacza 720 x 1280 (HD)
  • technologia wyświetlacza sAMOLED
  • Głębia barw wyświetlacza 16M
  • Rysik Spen Nie
 • Aparat
  • Rozdzielczość nagrywania wideo FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę
  • Rozdzielczość aparatu CMOS 13.0 Mpix
  • Jasność aparatu f/1.9
  • Rozdzielczość przedniego aparatu CMOS 8.0 Mpix
  • Jasność przedniego aparatu f/1.9
  • Lampa błyskowa aparatu Tak
  • Auto Focus Tak
 • Pamięć
  • RAM_Size (GB) 2GB
  • Wielkość ROM (GB) 16 GB
  • przystępna pamięć (GB) 9.7 GB
  • Zewnętrzna pamięć MicroSD (do 256GB)
 • Sieć
  • Number of SIM Single-SIM
  • wymiar Karty SIM Nano-SIM (4FF)
  • SIM Slot Type SIM 1 + MicroSD
  • Sieci 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD
  • 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
  • 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900)
  • 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)
  • 4G TDD LTE B40(2300)
 • Łączność
  • ANT+ Tak
  • Interfejs USB USB typu C
  • Wersja USB USB 2.0
  • technologia określania lokalizacji GPS, Glonass
  • Gniazdo słuchawkowe 3.5mm Stereo
  • MHL Nie
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz
  • Wi-Fi Direct Tak
  • Wersja Bluetooth Bluetooth v4.2
  • NFC Tak
  • Profile Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP
  • Synchronizacja z PC Smart Switch (wersja PC)
 • System Android
 • dane ogólne
  • Kolor Gold Sand / Blue Mist / Peach Cloud / Black Sky
  • Form Factor Dotykowy
 • Czujniki Akcelerometr, Barometr, Czytnik linii papilarnych, czujnik żyroskopowy, detektor geometryczny, sensor pola magnetycznego, detektor zbliżeniowy, czujka koloru RGB
 • parametry fizyczne
  • rozmiary (WxSxG, mm) 135.4 x 66.2 x 7.9
  • Waga (g) 138
 • Bateria
  • Czas pracy - transmisja (3G) (Godz.) Do 12
  • Czas pracy - transmisja (LTE) (Godz.) Do 16
  • Czas pracy - transmisja (Wi-Fi) (Godz.) Do 17
  • Czas pracy - odtwarzanie video (Godz.) Do 17
  • pojemność baterii (mAh) 2350
  • Bateria wyjmowana Nie
  • Czas pracy - słuchania muzyki (Godz.) Do 41
  • Czas pracy - słuchania muzyki (Godz., Always On Display wyłączone) Do 55
  • Czas pracy - rozmowa (3G WCDMA) (Godz.) Do 17
 • Audio i wideo
  • Format odtwarzania wideo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
  • Rozdzielczość odtwarzania wideo FHD (1920 x 1080), 60 klatek/sekundę
  • Format odtwarzania audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
 • Usługi i Aplikacje
  • Wsparcie dla urządzeń Samsung Gear Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX
  • S-Voice Tak
  • przenośna TV Nie

994.8 PLN
Samsung Samsung Galaxy J5 2016 SM-J510
25 reviews

Siła elegancji

pokrywa Samsung Galaxy J5 (2016) łączy w sobie elegancję i trwałość. Wysokiej jakości wykończenie i zintegrowana metalowa ramka ochroniają smartfon przed zadrapaniami, żeby pozostał idealnie spektakularny dłużej.

Jaśniejsze zdjęcia

Uchwyć każdy moment. Przedni i tylny aparat mają obiektyw o jasności F1.9, dzięki temu każde zdjęcie będzie ostre i jasne - nawet przy słabym oświetleniu. By nie umknęła Ci żadna chwila, możesz włączyć aparat wciskając dwukrotnie główny przycisk smartfona.

Wyglądaj wyśmienicie na każdym selfie

zawsze pokazuj się z najkorzystniejszej strony. Szerszy kadr, lampa LED z przodu smartfona i tryb Beauty Mode pomogą Ci robić najwyższej jakości selfie. Zamiast wciskać przycisk na ekranie smartfona, pomachaj dłonią - aktywujesz w ten sposób samowyzwalacz aparatu.

Wszystko w odpowiednim miejscu

Każdą potrzebną informację masz pod ręką. Szybko sprawdzisz poziom naładowania baterii, liczba przystępnej pamięci, stan zabezpieczeń smartfona i mnóstwo innych.

Wytrzymalsza bateria

Wytrzymała bateria o pokaźnej objętości, w połączeniu z trybem szczególnie niskiego zużycia energii pozwolą Ci cieszyć się wszystkimi możliwościami Galaxy J5 (2016) poprzez widocznie dłużej.

 • Procesor
  • Taktowanie procesora 1.2GHz
  • typ procesora Czterordzeniowy
 • wyświetlacz
  • Wielkość wyświetlacza 5.2" (131.8mm)
  • Rozdzielczość wyświetlacza 1280 x 720 (HD)
  • technika wyświetlacza sAMOLED
  • Głębia kolorów wyświetlacza 16M
  • Rysik Spen Nie
 • Aparat
  • Rozdzielczość nagrywania video FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę
  • Rozdzielczość aparatu CMOS 13.0 Mpix
  • Rozdzielczość przedniego aparatu CMOS 5.0 Mpix
  • Lampa błyskowa aparatu Tak
  • Auto Focus Tak
 • Pamięć
  • Wielkość RAM (GB) 2 GB
  • Wielkość ROM (GB) 16 GB
  • przystępna pamięć (GB) 10.9 GB
  • Zewnętrzna pamięć MicroSD (do 128GB)
 • Sieć
  • Multi-SIM - 2 karty SIM
  • wymiar Karty SIM - Micro-SIM (3FF)
  • Sieci 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD
  • 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
  • 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900)
  • 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)
  • 4G TDD LTE B40(2300)
 • Łączność
  • ANT+ Tak
  • Wersja USB USB 2.0
  • technologia określania lokalizacji GPS, Glonass
  • Gniazdo słuchawkowe 3.5mm Stereo
  • MHL Nie
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
  • Wi-Fi Direct Tak
  • Wersja Bluetooth Bluetooth v4.1
  • NFC Tak
  • Profile Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP
  • Synchronizacja z PC Smart Switch (wersja PC)
 • System Android
 • dane ogólne
  • Kolor Czarny
  • Form Factor Dotykowy
 • Czujniki Akcelerometr, czujka pola magnetycznego, detektor zbliżeniowy
 • parametry fizyczne
  • rozmiary (WxSxG, mm) 145.8 x 72.3 x 8.1
  • Waga (g) 158
 • Bateria
  • Czas pracy - transmisja (3G) (Godz.) Do 11
  • Czas pracy - transmisja (LTE) (Godz.) Do 13
  • Czas pracy - transmisja (Wi-Fi) (Godz.) Do 14
  • Czas pracy - odtwarzanie video (Godz.) Do 17
  • objętość baterii (mAh) 3100
  • Bateria wyjmowana Tak
  • Czas pracy - słuchania muzyki (Godz.) Do 71
  • Czas pracy - rozmowa (3G WCDMA) (Godz.) Do 21
 • Audio i wideo
  • Format odtwarzania wideo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
  • Rozdzielczość odtwarzania video FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę
  • Format odtwarzania audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
 • Usługi i Aplikacje
   • S-Voice Nie
   • mobilna TV Nie
  Siła elegancji

  pokrywa Samsung Galaxy J5 (2016) łączy w sobie elegancję i odporność. Wysokiej jakości wykończenie i zintegrowana metalowa ramka ochroniają smartfon przed zadrapaniami, żeby pozostał perfekcyjnie spektakularny dłużej.

  Jaśniejsze fotografie

  Uchwyć każdy moment. Przedni i tylny aparat mają obiektyw o jasności F1.9, dzięki temu każde zdjęcie będzie ostre i jasne - choćby przy słabym oświetleniu. Żeby nie umknęła Ci żadna chwila, możesz włączyć aparat wciskając dwukrotnie główny przycisk smartfona.

  Wyglądaj znakomicie na każdym selfie

  za każdym razem pokazuj się z najkorzystniejszej strony. Szerszy kadr, lampa LED z przodu smartfona i tryb Beauty Mode pomogą Ci robić najwyższej jakości selfie. Zamiast wciskać przycisk na ekranie smartfona, pomachaj dłonią - aktywujesz w ten sposób samowyzwalacz aparatu.

  Wszystko w odpowiednim miejscu

  Każdą niezbędną informację masz pod ręką. Prędko sprawdzisz poziom naładowania baterii, ilość dostępnej pamięci, stan zabezpieczeń smartfona i niemało innych.

  Wytrzymalsza bateria

  Wytrzymała bateria o dużej pojemności, w połączeniu z trybem szczególnie niskiego zużycia energii pozwolą Ci radować się wszystkimi możliwościami Galaxy J5 (2016) poprzez wyraźnie dłużej.

  • Procesor
   • Taktowanie procesora 1.2GHz
   • rodzaj procesora Czterordzeniowy
  • ekran
   • Wielkość wyświetlacza 5.2" (131.8mm)
   • Rozdzielczość wyświetlacza 1280 x 720 (HD)
   • technika wyświetlacza sAMOLED
   • Głębia barw wyświetlacza 16M
   • Rysik Spen Nie
  • Aparat
   • Rozdzielczość nagrywania video FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę
   • Rozdzielczość aparatu CMOS 13.0 Mpix
   • Rozdzielczość przedniego aparatu CMOS 5.0 Mpix
   • Lampa błyskowa aparatu Tak
   • Auto Focus Tak
  • Pamięć
   • Wielkość RAM (GB) 2 GB
   • Wielkość ROM (GB) 16 GB
   • dostępna pamięć (GB) 10.9 GB
   • Zewnętrzna pamięć MicroSD (do 128GB)
  • Sieć
   • Multi-SIM - 2 karty SIM
   • wymiar Karty SIM - Micro-SIM (3FF)
   • Sieci 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD
   • 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
   • 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900)
   • 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)
   • 4G TDD LTE B40(2300)
  • Łączność
   • ANT+ Tak
   • Wersja USB USB 2.0
   • technologia określania lokalizacji GPS, Glonass
   • Gniazdo słuchawkowe 3.5mm Stereo
   • MHL Nie
   • Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
   • Wi-Fi Direct Tak
   • Wersja Bluetooth Bluetooth v4.1
   • NFC Tak
   • Profile Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP
   • Synchronizacja z PC Smart Switch (wersja PC)
  • System Android
  • informacje ogólne
   • Kolor Czarny
   • Form Factor Dotykowy
  • Czujniki Akcelerometr, czujnik pola magnetycznego, detektor zbliżeniowy
  • cechy fizyczne
   • rozmiary (WxSxG, mm) 145.8 x 72.3 x 8.1
   • Waga (g) 158
  • Bateria
   • Czas pracy - transmisja (3G) (Godz.) Do 11
   • Czas pracy - transmisja (LTE) (Godz.) Do 13
   • Czas pracy - transmisja (Wi-Fi) (Godz.) Do 14
   • Czas pracy - odtwarzanie video (Godz.) Do 17
   • objętość baterii (mAh) 3100
   • Bateria wyjmowana Tak
   • Czas pracy - słuchania muzyki (Godz.) Do 71
   • Czas pracy - rozmowa (3G WCDMA) (Godz.) Do 21
  • Audio i wideo
   • Format odtwarzania video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
   • Rozdzielczość odtwarzania wideo FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę
   • Format odtwarzania audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
  • Usługi i Aplikacje
   • S-Voice Nie
   • przenośna TV Nie

629.99 PLN
Samsung Samsung Galaxy J3 SM-J320
25 reviews

ascetyczny design progresywne podzespoły aplikacje rekomendowane produkty zawartość opakowania częste pytania NAJWAŻNIEJSZE właściwości Smukła i kompaktowa pokrywa 7,9 mm grubości Bateria o objętości 2600 mAh Czterordzeniowy procesor Aparat 8.0 Mpix oraz przedni 5.0 Mpix System Android Lollipop 5.1 dostępny na dodatek w wersji Dual Sim bezkompromisowY DESIGN Zauważalnie lepsze wrażenia Przemyślane wzornictwo obudowa Samsung Galaxy J3 (2016) została zaprojektowana od nowa, tak aby korzystanie ze smartfona sprawiało jak największą przyjemność. Ekran otoczony jest wąską ramką, co wzrokowo go powiększa – jest obszerniejszy w stosunku do całego smartfona. To prosty zabieg, a daje pokaźnie ulepszone wrażenia. Wygodny minimalizm Kompaktowe wymiary obudowa Galaxy J3 (2016) jest smukła i kompaktowa - ma jedynie 7,9 mm grubości i 71 mm szerokości. Profilowany kształt sprawia, iż smartfon wygodnie i pewnie leży w dłoni. ZaawansowanE PODZESPOŁY Wytrzymała bateria objętość 2600 mAh Ciesz się długą pracą swego smartfona dzięki nowej baterii o obszerności 2600 mAh. Pozostało kilka procent? Żaden problem! Włącz tryb niezwykle niskiego zużycia energii i przedłuż działanie smartfona. Obszerniejsza wydajność Czterordzeniowy procesor Czterordzeniowy procesor i 1,5 GB pamięci RAM zapewniają wysoką skuteczność, która umożliwia Ci płynne korzystanie z internetu, oglądanie filmów i granie bez żadnych przycięć obrazu. Możesz w komfortowych warunkach oddać się swojej ulubionej rozrywce. Wszystko pod Twoją kontrolą Aplikacja Smart Manager za pomocą aplikacji Smart Manager możesz łatwo zarządzać najważniejszymi funkcjami smartfona. Sprawdzisz dzięki niej wolną przestrzeń na pliki, zastosowanie pamięci, status zabezpieczeń i inne. APLIKACJE Galaxy Essentials Wykorzystaj w pełni możliwości Galaxy J3 (2016) Na prawidłowy początek uzyskujesz od Samsung pakiet podareków w modnych aplikacjach, które wzbogacą każdy Twój dzień. Bez problemu pobierzesz je poprzez widżet Galaxy Essentials i sklep Galaxy Apps. Player Oglądaj gdzie chcesz i kiedy chcesz Ciesz się dostępem do telewizji internetowej na ekranie smartfona, tabletu lub Smart TV. W kompletach player odnajdziesz hity filmowe, światowe seriale, najpopularniejsze programy TVN, bajki, a także rozgrywki najistotniejszych europejskich lig. Teraz z 50% zniżką dla użytkowników sprzętów Samsung. LEGIMI e-Booki bez limitów Zyskaj dostęp do ponad 12 000 e-booków w abonamencie. Wśród nich znajdują się największe hity ostatnich miesięcy („Dziewczyna z pociągu", „Księgi Jakubowe", „Co nas nie zabije"), a także książki najpoczytniejszych światowych i polskich autorów (Stephen King, George R.R. Martin, Katarzyna Bonda, Zygmunt Miłoszewski). Decydując się na pakiet bez limitu, możesz poczuć się niczym w bibliotece, w której wypożyczasz tyle książek, ile chcesz. Już wkrótce do oferty e-booków dołączone zostaną jeszcze audiobooki. Wraz z Galaxy J3 (2016) otrzymasz 3-miesięczny okres subskrybcji w prezencie. Upday Wszystkie najważniejsze wiadomości w jednym miejscu Bądź na bieżąco i dostaj informacje o tym, co Cię naprawdę interesuje! upday to aplikacja informacyjna, która wyszukuje wiadomości na podstawie Twoich zainteresowań. Możesz ją łatwo skonfigurować, wybierając najciekawsze kategorie. Na dodatek aplikacja przedstawia najważniejsze wiadomości wybrane przez redakcję. Aplikacja jest przystępna wyłącznie dla użytkowników sprzętów Samsung. Kick unikalna aplikacja dla entuzjastów piłki nożnej zwiększ swoją wiedzę o piłce nożnej, korzystając z aplikacji, która na bieżąco dostarcza informacje przed meczem, podczas meczu i po nim. Aplikacja jest przystępna tylko dla użytkowników urządzeń Samsung. SugerowanE PRODUKTY dostosowane dodatki wielki wybór akcesoriów Do Galaxy J3 (2016) przystępnych jest sporo akcesoriów, dzięki którym korzystanie z niego powodujeć Ci będzie jeszcze więcej przyjemności! Wybierz etui najistotniej odpowiadające Twojemu stylowi i zadbaj o dłuższą zabawę z pomocą powerbanku. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA W każdym opakowaniu odnajdziesz: Smartfon Galaxy J3 (2016) Bateria Słuchawki Zasilacz USB przewód USB Gwarancja, skrócona instrukcja obsługi CZĘSTE PYTANIA Czym podkreśla się rodzina Galaxy J w portfolio smartfonów Samsung? Rodzina Galaxy J to smartfony asygnowane dla masowego odbiorcy. Sprzedawane są w dostępnej cenie, cechują się postępowym designem, mają ergonomiczny zarys i pewnie leżą w dłoni. Ich niewygórowana wartość idzie jednak w parze z wysoką jakością – Galaxy J zaopatrzone są w wyświetlacze Super AMOLED i proponują funkcję przesyłania informacji w technologii LTE. Czym różni się model Galaxy J3 (2016) od pozostałych modeli z rodziny J (2016)? Galaxy J3 (2016) jest modelem ze środkowej półki (ze względu na cenę i specyfikację technologiczną) spośród smartfonów z rodziny J (2016).

450 PLN
Samsung Samsung Galaxy J7 2017
25 reviews

pOZNAJ APARAT wygoda Porównaj W PUDEŁKU FAQ WYBRANE atrybuty Wykonanie Szkło 2.5D, stylowa pokrywa tworzona z metalu Aparat Tył: 13 MP F1.7 Przód: 13 MP F1.9 wyświetlacz 5.5" FHD sAMOLED Bezpieczeństwo Skaner linii papilarnych Pamięć 3 GB (RAM) + 16 GB Bateria objętość baterii 3,600 mAh pOZNAJ GALAXY J7 (2017) WYGODA I FUNKCJONALNOŚĆ funkcjonalny i bezusterkowy Galaxy J7 (2017) nadaje się do Twojego stylu życia. Kompozycja z wysokiej jakości metalu i szkła 2.5D przyciąga elegancją i funkcjonalnością. Dzięki ulepszonym funkcjom aparatu, uchwycisz nieszablonowe chwile. Skaner linii papilarnych gwarantuje bezpieczeństwo i ułatwia szybkie logowanie się do wybranych aplikacji i serwisów internetowych. Wyśmienicie płaska bryła. Aparat niewystający poza obudowę Metalowa pokrywa Galaxy J7 (2017) łączy w sobie elegancję i trwałość. Tylny aparat nie wystaje poza obudowę smartfona. Zakrzywiona obudowa jest idealnie gładka, co sprawia, że telefon wspaniale leży w Twojej dłoni. Jaśniejsze i bardziej istotne fotografie. Wysoka rozdzielczość aparatu, obiektyw F1.7 wielka jasność głównego obiektywu oraz wysoka rozdzielczość przedniego i tylnego aparatu (13 MP) powodują,zdjęcia są znaczne nawet w nieprzystępnych warunkach oświetleniowych. Oba aparaty pozostały dodatkowo zaopatrzone w doświetlającą diodę LED, żeby Twoje zdjęcia były za każdym razem wyśmienite. ZATRZYMAJ CHWILE Z GALAXY J7 (2017) nad wyraz prosty i instynktowny interfejs aparatu Obsługuj aparat Galaxy J7 (2017) przesuwając palcem po ekranie. Za pomocą jednej ręki możesz przełączać pomiędzy aparatem przednim i tylnym, wybierać tryby pracy, a także filtry. W prostym i nietrudnym w obsłudze menu ekspresowo dotrzesz do najważniejszych ustawień. Za każdym razem ostre i wysokiej jakości fotografie fotografie selfie wytwarzane aparatem Galaxy J7 (2017) wyróżniają się wysoką rozdzielczością choćby przy korzystaniu z funkcji zoom. Zastosowanie jasnego obiektywu (tył: F1.7, przód: F1.9) pozwala uzyskać ostre zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Dostępne filtry Dzięki predefiniowanym filtrom, w Galaxy J7 (2017) prosto ustawisz parametry fotografie zanim jeszcze je zrobisz. Możesz skorzystać z dowolnego filtru z trybów: Basic (podstawowy), Beauty (uroda) lub Food (przeznaczony do fotografowania żywności) oraz od razu wyświetlić podgląd fotografie. Dodatkowo masz możliwość pobrania obszerniejszej ilości filtrów, umożliwiających uzyskanie oryginalnych efektów. Pływający spust migawki Niezależnie od sposobu, w jaki trzymasz smartfon, w Galaxy J7 (2017) możesz dowolnie przesuwać po ekranie przycisk spustu migawki i komfortowoj robić selfie. Poznaj dodatkowe FUNKCJE galaxy J7 (2017) W mgnieniu oka odblokujesz swój smartfon, wykorzystując skaner linii papilarnych. Nie musisz się także martwić, iż zabraknie Ci miejsca do przechowywania danych. Szeroka objętość pamięci i gniazdo kart microSD (do 256 GB) to więcej przestrzeni na Twoje filmy, fotografie i dokumenty. Bezpieczeństwo. Odcisk palca to Twoje świeże hasło Skaner linii papilarnych w Galaxy J7 (2017) zagwarantuje ochronę Twoich informacji. Bezpieczna metoda biometrycznego uwierzytelniania przyspiesza odblokowanie telefonu, a także upraszcza logowanie się do aplikacji i stron internetowych. Spora objętość pamięci wewnętrznej smartfona (16 GB).powiększysz aż o 256 GB W Galaxy J7 (2017) umieścisz kartę microSD o objętości do 256 GB. Możesz na niej zapisać filmy, zdjęcia czy muzykę. Nie musisz się już martwić, iż zabraknie Ci miejsca na Twoje pliki. Dłuższy czas pracy. Bateria 3600 mAh Galaxy J7 (2017) jest wyposażony w baterię o pojemności 3600 mAh *. Dzięki czemu możesz dłużej korzystać z telefonu, grać w gry czy oglądać filmy. * w porównaniu do modelu Galaxy J7 (2016) Dual SIM*. Korzystaj z dwóch kart SIM jednocześnie Dual SIM* pozwala na korzystanie z dwóch kart SIM, pomiędzy którymi możesz się luźno przełączać. Jedna karta SIM może służyć jako służbowa, druga jako prywatna. Na dodatek możesz używać dwóch kart SIM i karty pamięci MicroSD równocześnie. * Galaxy J7 (2017) występuje w dwóch wariantach dual sim i single sim. Codzienna wygoda Z GALAXY J7 (2017) Bezpieczny folder. W całości prywatna przestrzeń Twoje prywatne informacje są bronione w Bezpiecznym Folderze opartym na platformie KNOX. System zabezpieczania danych Samsung KNOX zagwarantuje także stałą ochronę przed atakami hakerskimi i programami rodzaju malware. Na dodatek możesz utworzyć osobne konta dla wielu aplikacji, aby wrażliwe informacje nie dostały się w niepowołane ręce. Bezpieczne tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i synchronizacja. Samsung Cloud Samsung Cloud upraszcza tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i synchronizację informacji na wszelkich urządzeniach Galaxy. Otrzymujesz 15 GB miejsca na koncie Samsung na przechowywanie danych.

1168.5 PLN
Samsung Samsung Galaxy J5
25 reviews

Pełna kontrola użytkownika stylowego smartfona Samsung Galaxy J5

Samsung Galaxy J5 w połączeniu ze szpiegowskim oprogramowaniem Andorid Rec Pro tworzą potężne narzędzie do kontrolowania partnera, pracownika czy dziecka. W szybki sposób masz dostęp do wiadomości SMS, rozmów telefonicznych, czy zdjęć wytworzonych telefonem.

Samsung Galaxy J5 jest nowoczesnym smartfonem o wykwintnym designie, smukłych krawędziach i rozszerzonej wytrzymałości na rysy. Przedni (13 Mpix) oraz tylni (5 Mpix) aparat z jasną przesłoną F1.9 umożliwi zrobienie fotografie w każdym momencie, niezależnie od warunków oświetleniowych panujących w otoczeniu, a przedni flesz pozwoli na doświetlenie obszaru znajdującego się w półmroku. Dużą popularnością cieszy się funkcja "wide selfie", która umożliwia zrobienie panoramicznego zdjęcia z gronem przyjaciół w tle. Samsung Galaxy J5 wraz ze szpiegowskim oprogramowaniem SpyPhone Android Rec Pro tworzą narzędzie do dyskretnego nadzorowania pracownika, partnera czy przechodzącego fazę buntu nastolatka.

 • NIE KUPUJ OPROGRAMOWANIA W CIEMNO, PRZETESTUJ SPYPHONE poprzez 3 DNI!

  W celu otrzymania kodu aktywacyjnego oraz instrukcji obsługi prosimy o kontakt telefoniczny(+48 530 140 140) lub e-mailem (info@spyshop.pl)

Możliwości szpiegowskiego oprogramowania SpyPhone Android Rec Pro
 • Nagrywanie rozmów telefonicznych

  SpyPhone Android Rec Pro umożliwia nagrywanie rozmów przychodzących i wychodzących. Rejestracja uruchamiana jest samoczynnie i nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji ze strony operatora. Można ją prowadzić na dwa sposoby:

  • za pomocą wbudowanego mikrofonu - pozwala na nagrywanie rozmów właściciela telefonu (nagrywanie jednostronne) z zainstalowanym szpiegowskim oprogramowaniem, natomiast druga strona rozmowy może być słyszalna w niewielkim zakresie albo wcale.
  • nagrywanie bezpośrednie - możliwe jest jedynie w telefonach obsługujących 2-Way Call Recording (2WCR). Oprogramowanie korzysta z linii sygnałowej i zezwala na rejestrację dwóch stron konwersacji.
 • Kopie wiadomości SMS

  Program SpyPhone Android Rec Pro kreuje kopie wszelkich wiadomości SMS wraz z informacją o numerze telefonu nadawcy/odbiorcy.

 • Lista połączeń

  Szpiegowskie oprogramowanie SpyPhone zapisuje historię połączeń telefonicznych.

 • Namierzanie telefonu GPS

  Oprogramowanie SpyPhone Android Rec Pro zezwala na namierzanie właściciela telefonu przez GPS do 5 metrów. Jest to przydatne podczas kontroli pracownika czy w sytuacji zaginięcia

 • Archiwum zdjęć

  Oprogramowanie zapisuje wszystkie fotografie wyprodukowane telefonem z zainstalowanym oprogramowaniem szpiegowskim.

 • Oznaczenie systemowe

  Android Rec Pro pozwala uniknąć przypadkowego usunięcia aplikacji przez oznaczenie jej jako systemowej.

Do kompleksowej obsługi programu SpyPhone Android Rec Pro wymagane jest połączenie z internetem monitorowanego telefonu poprzez sieć komórkową albo Wi-Fi. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest stała łączność z internetem poprzez zestawowe transmisje danych, ponieważ dane na e-mail są przesyłane na bieżąco i nie są wyszczególniane w billingu. Przy krótkich połączeniach nagromadzone zaległe nagrania, teksty czy zdjęcia są lawinowo wysyłane na wcześniej ustalony adres e-mail.

 • WYMAGANE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM
 • Wysyłanie nagrań oraz raportów na przekazany wcześniej adres e-mail wymaga intensywnego połączenia z internetem. Transfer danych jest obłożony opłatą zgodną z taryfikatorem operatora sieci.

Sterowanie oprogramowaniem Android Rec Pro odbywa się w bardzo banalny sposób wysyłając trafnyą komendę na numer telefonu SpyPhone. Wiadomość jest niewidoczna dla użytkownika i gwarantuje pełną dyskrecję.

Jak zainstalować program do monitoringu GPS SpyPhone Android Rec Pro?
 • TELEFONY DUAL SIM
 • w sytuacji telefonów Dual SIM, należy podać oba numery IMEI. W przypadku automatycznej rejestracji zapisywany jest tylko jeden numer IMEI, dane będą rejestrowane wyłącznie dla jednej karty SIM.

Oprogramowanie SpyPhone nie jest przypisane do solidnego telefonu, dlatego można go przeinstalowywać na inne telefony obsługujące program. Warto jednak pamiętać, że w danej chwili może być energiczna wyłącznie jedna kopia oprogramowania. Licencja udzielana jest na okres 3, 6, 12 lub 24 miesięcy.

Instalacja oprogramowania SpyPhone Android Rec Pro jest istotnie prosta. Program ściągamy z udostępnionego przy zakupie adresu internetowego i instalujemy w typowy dla aplikacji sposób. Wprowadzamy klucz aktywacyjny, dokonujemy wyboru opcji i ukrywamy działanie aplikacji. Cykl potrwa zaledwie kilka minut.
W zestawie zawarta jest szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim. W razie jakichkolwiek problemów odnośnie działania i instalacji programu nasi pracownicy służą wsparciem telefonicznym.

 • WYMUSZENIE ZAMKNIĘCIA
 • Telefony komórkowe mające system Android 4 po wymuszeniu zamknięcia aplikacji nie aktywują jej automatycznego włączenia po ponownym uruchomieniu telefonu. Proponuje się dwa sposoby postępowania w takiej sytuacji:
  (1) IKONA NIE zostałA UKRYTA - włączenie przez widoczną ikonę;
  (2) IKONA zostałA UKRYTA - ponowna instalacja programu.

Na życzenie klienta instalację mogą przeprowadzić nasi pracownicy. Należy skontaktować się z nami telefonicznie a następnie dostarczyć telefon na którym ma być zainstalowany SpyPhone. Wszelkie funkcje i dobre działanie zostanie sprawdzone na miejscu i dostaną Państwo do rąk oprogramowanie gotowe do wykorzystywania.
Oprogramowanie SpyPhone Android Rec Pro jest ulepszane na bieżąco tak, by zapewnić naszym klientom najwyższy komfort wykorzystywania, bezawaryjność i bezpieczeństwo.

 • WAŻNE dane DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA
 • Oprogramowanie projektowano z założeniem zapewnienia dyskrecji i bezpieczeństwa stosowania. Ze względu na specyfikację systemu Android nie ma możliwości usunięcia wszystkich danych o zainstalowanych w telefonie aplikacjach.
 • Instalacja w telefonie z oprogramowaniem SpyPhone aplikacji innych producentów (oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie, niestandardowe które rejestruje dźwięk, niestandardowe aplikacje do wprowadzania tekstu) mogą spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji SpyPhone.
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu spowoduje usunięcie aplikacji, potrzebna jest wtedy ponowna instalacja i konfiguracja programu.
 • W telefonach z systemem Android w wersji powyżej 4.1, ukrywanie komend może nie działać należycie w zależności od modelu telefonu i wersji systemu.
Telefony kompatybilne z oprogramowaniem SpyPhone

CHANGELOG
detalowe informacje producenta o najnowszej przystępnej wersji, kompatybilność i obsługiwane wersje aplikacji firm trzecich (j. Angielski).

1098 PLN
Samsung Samsung Galaxy J7 2016
25 reviews

NAJWAŻNIEJSZE parametry Wyświetlacz5,5" HD Super AMOLED1280x720 Smukłość7.8 mm grubości, metalowa ramka AparatAparat 13.0 Mpix F1.9 z Auto Focus + przedni 5.0 Mpix BateriaPojemna bateria 3300 mAh, tryb niskiego zużycia energii efektywność8-rdzeniowy procesor, 2GB pamięci RAM POZNAJ GALAXY J7 (2016) Galaxy J. Wyróżniające się, stylowe wzornictwo, funkcjonalność i wygoda wykorzystywania.Rodzina Galaxy J to urządzenia dla osób lubiących sobie jakość w rozsądnej cenie. Znamionują się innowacyjnym designem, posiadają funkcjonalny zarys i pewnie leżą w rąk. Wyposażony w wielki ekran i potężne podzespoły Galaxy J7 (2016) jest najwyższym modelem z serii Galaxy J. Smukłość i oryginalny design. Metalowa ramka obudowy.obudowa Samsung Galaxy J7 (2016) łączy w sobie elegancję i wytrzymałość. Wysokiej jakości wykończenie wyróżnia zintegrowana, metalowa ramka. Smartfon jestniezwykle wygodny w używaniu – znikoma grubość powoduje,doskonale leży w dłoni. Duży, jasny ekran. Wyświetlacz 5.5” HD Super AMOLEDGalaxy J7 (2016) wyposażony pozostał w unikatowy wyświetlacz HD Super AMOLED, który gwarantuje wyświetlanie obrazów z głębokim kontrastem i lepszymi kątami widzenia. Choćby przy jasnym świetle słonecznym obraz jest nad wyraz pokaźny. Przekątna 5,5” pozwoli Ci na wygodne przeglądanie Internetu, granie, czy oglądanie filmów i seriali. InnowacyjnY APARAT Tylny aparat. 13 Mpix z Auto Focus i obiektyw o szerokiej jasności F1.9Dzięki tylnej kamerze o rozdzielczości 13 Mpix z Auto Focus uchwycisz ważne chwile w znakomitej jakości. Obiektyw o obfitej jasności F1.9 pozwoli robić bardziej nasycone kolorami zdjęcia. Aparat możesz momentalnie włączyć, wciskając dwukrotnie główny przycisk smartfona, więc nie umknie Ci żaden wart uwiecznienia moment. Przedni aparat. 5 Mpix z doświetlającą diodą LEDNawet w słabym oświetleniu 5-megapikselowy aparat z obiektywem F1.9 i doświetlającą diodą LED pomogą Ci robić najwyższej jakości selfie. Tryb Beauty Mode wysmukli twarz, rozszerzy oczy i wyrówna koloryt skóry, sprawiając iż będziesz wyglądać idealnie na każdym zdjęciu. WYSOKA efektywnOŚĆ znacznie dłuższy czas pracy. Bateria 3300 mAhBateria o obszerności 3300 mAh pozwoli uzyskać nadzwyczajny czas pracy. A nawet wtedy, kiedy zostanie Ci kilka procent stanu baterii tryb wyjątkowo niskiego zużycia energii przedłuży działanie smartfona. Galaxy J7 nie zawiedzie Cię choćby w długiej podróży. Płynność działania. 8-rdzeniowy procesor 1,6 GHz i 2GB RAMGalaxy J7 (2016) został wyekwipowany w dużo ulepszony*, aż 8-rdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 1,6 GHz. Płynną pracę smartfona gwarantuje 2GB pamięci RAM. Zoptymalizowany system Android Lolliop z nakładką TouchWiz wspomaga pełną wielozadaniowość. 16 GB miejsca na łatwo rozbudować - slot kart microSD daje możliwość rozszerzenia pamięci do 128GB. * względem Galaxy J7 Szybsze połączenia bezprzewodowe. LTE, NFC, ANT+Wsparcie dla LTE Cat 4 oznacza, iż Galaxy J7 może ekspresowo pobierać nawet obfite pliki. Dzięki NFC w mgnieniu oka podłączysz komplet samochodowy czy słuchawki bezprzewodowe albo prześlesz zdjęcia czy muzykę na inne urządzenie* ANT+ da Ci możliwość synchronizacji smartfona z urządzeniami na siłowni czy licznikiem w rowerze.** * drugie urządzenie musi mieć technologię NFC ** urządzenie musi integrować się poprzez ANT+ wygodnA OBSŁUGA Aplikacja Smart Manager. Zarządzanie stanem telefonuAplikacja Smart Manager to dostęp do najpotrzebniejszych danych na temat stanu baterii, przestrzeni danych, pamięci RAM, zabezpieczeń i innych. Funkcja Quick Check pozwala za jednym dotknięciem na szybkie usunięcie niepotrzebnych plików i poprawę wydajności. Aplikacja Smart Switch. Przenieś wszystko, czego potrzebujesz, ze swojego starego telefonu na Galaxy J7Szybko i z łatwością przenoś informacje ze starego urządzenia do nowego Galaxy J7 dzięki aplikacji Smart Switch. Wyszukasz i pobierzesz ją na swoje urządzenie z Galaxy Apps albo Google Play. Aplikacja obsługuje telefony nie tylko z systemem Android, ale też iOS i BlackBerry. Nie musisz się obawiać braku kompatybilności sprzętów. Po prędkiej instalacji Twoje kontakty, zdjęcia, wiadomości i inne informacje zostaną przeniesione na Twój nowy Galaxy J7. APLIKACJE Player Oglądaj gdzie chcesz i kiedy chcesz LEGIMIe-Booki bez limitów Ciesz się dostępem do telewizji internetowej na ekranie smartfona, tabletu lub Smart TV. W kompletach player wyszukasz hity filmowe, światowe seriale, najpopularniejsze programy TVN, bajki oraz rozgrywki najistotniejszych europejskich lig.teraz z 50% zniżką dla użytkowników maszyn Samsung. Zyskaj dostęp do ponad 15 000 e-booków w abonamencie. Wśród nich znajdują się największe hity ostatnich miesięcy („Dziewczyna z pociągu", „Księgi Jakubowe", „Co nas nie zabije"), a także książki najpoczytniejszych światowych i polskich autorów (Stephen King, George R.R. Martin, Katarzyna Bonda, Zygmunt Miłoszewski). Decydując się na pakiet bez limitu, możesz poczuć się niczym w bibliotece, w której wypożyczasz tyle książek, ile chcesz. Już wkrótce do oferty e-booków załączone zostaną też audiobooki.Wraz z Galaxy J7 (2016) otrzymasz 3-miesięczny okres subskrybcji w prezencie. Upday Wszystkie najważniejsze wiadomości w jednym miejscu Kick niepowtarzalna aplikacja dla zwolenników piłki nożnej Bądź na bieżąco i dostaj dane o tym, co Cię naprawdę interesuje! upday to aplikacja informacyjna, która wyszukuje wiadomości na podstawie Twoich zainteresowań. Możesz ją prosto skonfigurować, wybierając najciekawsze kategorie. Ponadto aplikacja demonstruje najważniejsze wiadomości wybrane przez redakcję. Aplikacja jest dostępna tylko dla użytkowników urządzeń Samsung. Powiększ swoją wiedzę o piłce nożnej, korzystając z aplikacji, która na bieżąco dostarcza informacje przed meczem, w trakcie meczu i po nim. Aplikacja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników maszyn Samsung.

774.09 PLN