Bóg mówi do Ciebie Bądź ze mną Biblijna szkoła mod - Jeśli zamówisz do 14:00, wyślemy tego samego dnia. Darmowa dostawa, już od 99,99 zł.
25 reviews

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» (Mt 16,16) Trzecia część kolekcji Bóg mówi do Ciebie: bądź ze Mną, podobnie jak dwie poprzednie, narodziła się z doświadczenia. Autor od lat wędruje drogą ewangelicznego wtajemniczenia razem ze swymi parafianami z grup biblijnych. Jest to droga odkrywania obecności Jezusa we własnym życiu. Książka ks. Leszka Matei jest zaproszeniem na tę drogę i przewodnikiem w wędrówce. Chrześcijanin jest bowiem powołany do spotkania mężczyzny Boga w swoim życiu, a nie tylko do zdobywania o Nim wiedzy. W trzech Ewangeliach tzw. Synoptycznych, czyli Mateusza, marka i Łukasza mniej więcej w ich połowie znajduje się opis wydarzenia pod Cezareą Filipową, gdzie Piotr wyznał wiarę w Jezusa jako Mesjasza. Do tego właśnie momentu ta książka podprowadza Czytelnika, proponując mu codzienną refleksję nad fragmentami Ewangelii poprzedzającymi to wydarzenie, począwszy od uczty w domu Mateusza (por. Mt 9, 10-13). Wyznanie Piotra ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia egzystencjalnego poznania tajemnicy Jezusa, a to jest główny cel tej książki. Jeżeli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.(Rz 10,9) Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje także tego, kto życie od Niego otrzymał (1 J 5,1)

23.24 PLN