DGCS BIZNESMEN Dgcs biznesmen Program małe biuro rachunkowe
25 reviews

małe Biuro Rachunkowe to komplet programów usprawniających prowadzenie biura rachunkowego. W jego skład wchodzą następujące aplikacje: Księga Przychodów i Rozchodów, Kadry, Płace i ZUS do 10 pracowników, Fakturowanie, Przelewy Kasa. Pierwszym elementem zestawu jest program Księga Przychodów i Rozchodów, który ma miedzy innymi funkcje: rejestracji zapisów dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc i narastająco od początku roku oraz rozliczenia z uwzględnieniem remanentów, wydruku tabulogramu (na kilka sposobów) i komplecień, ewidencji zakupów i sprzedaży na zapotrzebowania podatku VAT z możliwością automatycznego zapisu do księgi, ewidencji zakupów i sprzedaży na zapotrzebowania podatku zryczałtowanego, sporządzania wydruków zaewidencjonowanego wyposażenia, sporządzania deklaracji: PIT-5, PIT-5L, VAT-7 VAT-7K i VAT UE, obliczania i drukowania rocznego i miesięcznego odpisu amortyzacji metodą liniową albo degresywną. Drugim elementem zestawu jest program Kadry, Płace i ZUS do 10 pracowników, program komputerowy asygnowany do kompleksowej obsługi działu kadr, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, w firmach o dowolnym rodzaju działalności, bez względu na typ wynagrodzenia czy czasu pracy, obsługuje ponadto Zakłady Pracy bronionej, a także współpracuje z programem Płatnik. Wybrane funkcje programu: Kadry: - prowadzi ewidencję kadrową dla 10 pracowników (możliwość rozszerzenia), - zawiera dane o pracownikach: szkoła, bank, urząd skarbowy, historia zatrudnienia, służba wojskowa, rodzina, staż pracy, - zatrudnianie pracowników: umowa o pracę, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy, - zeszyt szkoleń, badań okresowych, wypadków i wyposażenia - wydruk umowy o pracę, świadectwa pracy, wypowiedzenia warunków umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, zakresu obowiązków, regulaminu pracy, arkusza osobowego, kartoteki pracownika. Płace: - oblicza płace według różnorodnych systemów wynagradzania, - możliwość definiowania każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. Płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i sporo innych), a także tworzenia własnych wzorów listy płac lub skorzystanie ze standardów, - możliwość określenia jednostkowych parametrów dla składników płacowych tj. Czy element ma być opodatkowany, czy ma być on objęty określoną składką ZUS, czy komponent ma być wliczany do podstawy średniej urlopowej czy chorobowej, określenie dla składnika kodu ZUS, wpływu na składnik nieobecności, - możliwość definiowania działań matematycznych na składnikach, obliczania elementów na podstawie innych części, definiowania ograniczeń, terminów ważności, - rozliczanie właścicieli firm z ZUS, - umowy cywilno-prawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, kontrakt menedżerski, umowy o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych, - oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rodzinne, rehabilitacyjne, wychowawcze i pogrzebowe, - udzielanie pożyczek, - oblicza dopełniające wypłaty (kilka w miesiącu dla pracowników), - wypłata zaliczek, - wydruk przelewów za wypłaty na ROR, za zaliczki, za deklaracje PIT-4, za umowy zlecenia i o dzieło, - możliwość tworzenia wielu list płac w miesiącu, a także wielu wypłat na jednej liście płac, wydruk kwitków z wypłat, wydruk karty wynagrodzeń, listy płac z umów zleceń i o dzieło, - raporty typowe albo definiowalne (wydruki), - sprężyste ustalanie wysokości progów podatkowych, zasiłków, składek ZUS, - drukuje deklaracje: PIT-4, PIT-11/8b, PIT-40 (możliwość edycji informacji na podglądzie wydruku), - wydruk zaświadczenia o zarobkach, oświadczenia o kosztach+25%, PIT-2, zestawienia składek zdrowotnych, - raporty na zapotrzebowania GUS występowaniu, - odnotowywanie występowaniu (jednostkowe i grupowe) i nieobecności, nadgodzin 50% i 100%, godzin nocnych - większość typów nieobecności automatycznie modyfikuje informacje płacowe, - precyzyjne określanie czasu pracy, - definiowalny kalendarz dla wybranych pracowników albo grup, - wydruk listy obecności, ewidencji czasu pracy, wniosku o urlop, planu urlopów, karty urlopowej, - możliwość rozliczania nieobecności w przeróżnych miesiącach, - definiowanie typów dni. ZUS: - rozciągliwe określenie sposobu finansowania składek ZUS (50% Ubezpieczony - 50% Płatnik) (ubezpieczony, płatnik, Budżet, PFRON), - możliwość przypisania pracownikom kodów: Kas Chorych, tytułu ubezpieczenia, realizowanego zawodu, wykształcenia, pracy w szczególnych warunkach, stopnia niezdolności do pracy rodzaju identyfikatora, - tworzy wszystkie deklaracje ZUS np. RCA, DRA, RSA itp. Oraz raporty do NFZ, - zamiana danych z programem Płatnik. Trzecim elementem pakietu jest aplikacja Fakturowanie, program komputerowy do generowania dokumentów sprzedaży za towary i usługi, przelewów bankowych i dokumentów kasowych. Artykuł przeznaczony jest dla firm usługowo-handlowych, które nie prowad

299.9 PLN
Zachowania konsumentów
25 reviews

Analiza zachowań konsumenckich stanowi dziedzinę podlegającą ciągłym zmianom. Przyzwyczajenia i gusta konsumentów zmieniają się jak w kalejdoskopie. Książka skupia uwagę na najnowszych opracowaniach związanych z tym zagadnieniem i na ostatnich osiągnięciach marketingu jako nauki. Uwydatnia rolę wyjaśnień behawioralnych, znaczenie zwyczajów i modelowania schematów rynkowych, a także zmian zachodzących na rynku. Porusza takie zagadnienia jak:
* zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z rożnymi formami dokonywania zakupów,
* schematy nabywcze - lojalność konsumencka, wartość oraz standardowe cechy rynków stabilnych i zmiennych,
* procesy podejmowania decyzji - metody przewidywania, a także skutki występujące po podjęciu decyzji dotyczące poziomu satysfakcji i jakości,
* reakcja konsumentów na czynniki wpływające na konsumpcję, którymi są: cena, środowisko detaliczne, wpływy społeczne i działania reklamowe.
Zamieszczone w książce ćwiczenia użyteczne pomogą czytelnikom w stosowaniu opisanych metod badania zachowań konsumenckich - w przeprowadzaniu potrzebnych obliczeń, obserwacji, pomiarów i w obsłudze optymalnych programów komputerowych. Ten kompleksowy przewodnik równocześnie po teorii i najnowszych tendencjach, jak i użytecznych aspektach analizy zachowań konsumenckich będzie więc cennym źródłem wiedzy nie tylko dla studentów kierunków związanych z marketingiem i biznesem, ale także dla marketingowców, menedżerów i kadry kierowniczej firm.

56.85 PLN
BTL Stół 5-częściowy do masażu limfatycznego, elektryczna regulacja wysokości BTL-1300 Lympha, BTL_Lymha_1300
25 reviews

Stół 5-częściowy do masażu limfatycznego z oddzielnymi oparciami na kończyny górne, elektrycznie dostosowywana wysokość

 • obfity wybór odcieni obicia i akcesoriów
 • maksimum komfortu jednocześnie dla terapeuty, jak i pacjenta
 • cicha i płynna praca
 • wysoka stabilność we wszelkich pozycjach i użyciach
 • cicha i płynna praca
 • obfity wybór kolorów obicia i akcesoriów

Podstawowe parametry:

 • elektryczna regulacja wysokości (42-95cm)
 • pneumatyczna regulacja wezgłowia
 • charakterystyczna szerokość: 70cm
 • otwór na twarz
 • sterownik ręczny
 • funkcjonalne wzornictwo dostarczające wysokiego poziomu bezpieczeństwa i komfortu
 • zaprojektowane do celów medycznych
 • rozciągliwe w zastosowaniu
 • trwałe w konstrukcji
 • najwyższa stabilność
 • ciche i skuteczne silniki
 • niepalne, przystępne do czyszczenia obicia
 • pokaźny dobór kolorów obić: biały, szary, beżowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, bordowy, jasnozielony, ciemnozielony, szaroniebieski, ciemnoniebieski
 • kolor pokrywy: szary
 • łatwe do czyszczenia i dezynfekcji

Akcesoria opcjonalne:

 • wysuwane kółka
 • obszerniejsza szerokość of BTL-1300 Bobath - 120cm
 • pokaźniejsza szerokość of BTL-1300 Bobath - 110cm
 • pokaźniejsza szerokość of BTL-1300 Bobath - 100cm
 • obszerniejsza szerokość - 80cm
 • większa długość stołu - 210cm
 • uchwyt na papier higieniczny
 • stołeczek z dostosowywaną wysokością stołu BTL-1100 Trac i BTL-1300 Trac
 • rama sterująca wokół stołu do regulacji wysokości stołu BTL-1300 Basic
 • rama sterująca wokół stołu do regulacji wysokości stołu BTL-1300 z 1 silnikiem
 • podgłówek
 • pneumatyczna regulacja części nożnej do 3- i 5-częściowego stołu BTL-1300
 • otwór na twarz do stołów BTL-1100 i BTL-1300 Basic
 • mniejsza szerokość - 60cm
 • kolor obicia
 • akcesoria do ćwiczeń - wałek do ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • akcesoria do ćwiczeń - półwałek do ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • akcesoria do ćwiczeń - kostka do ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • akcesoria do ćwiczeń - klin 40x40x20cm do ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • akcesoria do ćwiczeń - klin 40x40x12cm do ćwiczeń rehabilitacyjnych

8995 PLN
HELION Polski e-konsument typologia, zachowania, Helion
25 reviews

E-commerce w Polsce ma szczególnie spore perspektywy rozwoju. Wynika to z zasady ze zmian przyzwyczajeń klientów, dla których zakupy w sieci przestały być "egzotyczną nowością", stając się jedną z opcji rozważanych przy zakupie niektórych artykułów albo usług. Świadome budowanie relacji z klientem staje się priorytetem dla przedsiębiorstw działających w sieci. Podstawą budowy trwałych relacji z klientem jest znajomość potrzeb, preferencji, motywów zachowań i decyzji e-konsumenta. Wiedza na temat wariantów polskich e-klientów - ich cech i zachowań - ma wyraźne znaczenie dla przedsiębiorstw, które tworzą koncepcję strategii marketingowej, a także poszukują kierunków rozwoju swoich towarów i marek.

 • W książce odszukasz odpowiedzi na pytania:
 • 1. KIM JEST e-konsument? Poznasz profil demograficzno-psychograficzny użytkowników internetu dokonujących zakupów w sieci.
 • 2. CO KUPUJE e-konsument? Dowiesz się, jaka jest struktura asortymentowa koszyka zakupów.
 • 3. DLACZEGO KUPUJE w internecie? Poznasz motywy dokonywania zakupów w sieci.
 • 4. JAK KUPUJE? Dowiesz się, w jaki sposób i z jakich źródeł e-kupujący gromadzą informacje o ofercie, co determinuje wybór produktu bądź usługi, jak płacą za towar, jak zamawiają i odbierają kupiony towar.
 • 5. GDZIE KUPUJE? W sklepie internetowym czy na aukcji? Czym kieruje się, wybierając miejsce zakupu?
Wyniki badań autorów pozwoliły stworzyć "fotografię" e-konsumenta i jego "koszyka zakupów". Jeśli jesteś przedstawicielem przedsiębiorstwa sprzedającego swoje produkty i usługi w internecie, książka ta dostarczy danych, które pomogą Ci zorganizować sprzedaż, sformułować ofertę asortymentową, stwarzać relacje z klientem. Partner wydania:

23.08 PLN
DRAMIŃSKI cyfrowy tester kwasowości gleby i płynów ph-metr marki Dramiński
25 reviews

ELEKTRONICZNY TESTER KWASOWOŚCI, którego pracą steruje mikrokomputer jest innowacyjnym przyrządem o obszernych możliwościach. Ten dokładnie działający i przystępny w obsłudze aparat służy do określania stężenia jonów wodorowych w glebie (W przeliczeniu na jednostki pH). Wyniki pomiarów wyświetlane są na niezwykle czytelnym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Tester można ustawić na automatyczną albo ręczną kompensację temperatury. Zakres pomiarowy pH wynosi od 0 do 14 jednostek. Dzięki zaimplementowaniu adekwatnej pokrywy przyrząd można trzymać i obsługiwać jedną ręką, co jest niezwykle istotne w czasie wykonywania pomiarów w terenie. Poza użyciem do pomiaru pH gleby tester można użyć do oznaczania kwasowości płynów (np. Pasz).Przyrząd z powodzeniem pasuje do realizowania pomiarów bezpośrednio w terenie jak i oczywiście w warunkach laboratoryjnych. Tester może współpracować ze wszystkimi typami elektrod pH-metrycznych, które posiadają złącze TNC-50.Przyrząd ma funkcję samoczynnego wyłączania się po 3 minutach, jeśli nie jest stosowany. Informacje techniczne:zakres pomiaru pHod 0 pH do 14 pHzakres pomiaru mVod -500 mV do +500 mVpomiar temperaturyod -30 °C do +130 °Ckompensacja temperaturyautomatyczna i ręczna od 0 °C do 120 °Crozdzielczość pH0.01 pHdokładność pomiaru pH0.05 pHtemperatura pracy elektrody pHod 1 °C do 90 °Crozdzielczość temp.0.1 °Cdokładność pomiaru temperatury0.1 °Cwskaźnik odczytowytypu LCD, 3 1/2 cyfryzasilanie1 bateria 9V, rodzaj 6F22pobór prąduok. 10 mAtemperatura pracy+4 °C do +50 °Cmasa przyrząduok. 300 g...

1167 PLN
Metrum CryoFlex Aparat boa max 2 marki Metrum cryoflex
25 reviews

Aparat do drenażu limfatycznego BOA Max 2

Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego BOA 2 Max pozwala na przeprowadzanie zabiegów masażu pneumatycznego według piętnastu różnych algorytmów dla kończyn górnych i dolnych. Umożliwia przy tym dowolne kształtowanie wartości przebiegów ciśnienia poprzez funkcję korekcji dla każdej komory. Funkcja ta pozwala na ustawienie dowolnej wartości ciśnienia w każdej komorze mankietu uciskowego osobno.

To jedyny na świecie aparat do masażu pneumatycznego, mający specjalny algorytm dedykowany do drenażu limfatycznego, którego przebieg jest zgodny z techniką manualnego drenażu limfatycznego (MDL) wg E. Voddera.

Aparat BOA 2 Max jest nad wyraz sugerowany jako podstawowe wyposażenie każdego rehabilitacyjnego oddziału szpitalnego i sanatoryjnego, gabinetu rehabilitacyjnego, gabinetu odnowy biologicznej, gabinetów kosmetycznych, spa.

użycia aparatu BOA 2 Max:

 • drenaż limfatyczny (2 specjalne algorytmy), masaż konwencjonalny i rewersyjny, opcja masażu pulsacyjnego
 • stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego
 • automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu,
 • opcja awaryjnego odsysania umożliwiająca szybkie i skuteczne opróżnienie komór mankietu uciskowego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów bólowych u pacjenta albo pacjentki
 • łatwa obsługa dzięki komunikacji poprzez ekran graficzny w języku polskim, lub angielskim (z możliwością wgrania dowolnej wersji językowej)
 • obfita gama wysokiej jakości mankietów uciskowych na kończyny górne, a także kończyny dolne
 • kurtka uciskowa mająca zastosowanie w leczeniu obrzęków kończyn górnych po mastektomii oraz zabiegach kosmetycznych jak ponadto spodnie uciskowe nad wyraz {pomocn|przydatn)e przy masażach odchudzających i leczących cellulitis


Ceny zestawów BOA Max 2 z mankietem:

Mankiety do aparatu BOA Max 2:


Gwarancja na aparaty i mankiety wynosi 24 miesiące.

Więcej o mankietach i wkładach na stronie:

- Mankiety do aparatówBOA

- Jednorazowe wkłady flizelinoweUWAGA!
Istnieje możliwość z obsługi aparatu.!

13000 PLN