Fungi-Chem Chlorek wapnia 6 - wodny spożywczy cacl2 25kg marki Fungi-chem
25 reviews

Chlorek Wapnia 6 - wodny spożywczy CaCl2 25kg

Mgr Zbigniew Uliński i doc. Dr hab. Barbara Dyki omówili
wpływ chlorku wapnia na jakość i trwałość owocników pieczarki. Wyniki badań wykazują, że chlorek wapnia powoduje wzrost zawartości suchej masy w owocnikach, a przez to wydłuża ich solidność pozbiorczą. Nie wykazano natomiast pozytywnego wpływu tego związku na aktywność białej barwy owocników pieczarki.

użycie:

- pieczarkarstwo
- mleczarstwo: wytrąca serwatkę z mleka, w wyniku czego utwardza i rozszerza jędrność sera
- browarnictwo: reguluje twardość wody,
- regulator kwasowości, stabilizator, sól emulgująca.
- element środków suszących, środków oziębiających
- zabezpiecza drogi komunikacyjne przed oblodzeniem
- pochłaniacz amoniaku
- chlorek wapnia znajduje użycie też w lecznictwie.

180 PLN
Dow AgroScienes Dursban 480 EC 1L
25 reviews

Dursban 480 EC 1L

Zawartość substancji czynnej: chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) - 480 g/l (44,86 %)


DURSBAN 480 EC jest środkiem owadobójczym w postaci koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do
zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym, kalafiorze, brokule i
pędraków w odnowieniach, zalesieniach, na plantacjach nasiennych i w leśnych
szkółkach drzew iglastych i liściastych, szkółkach roślin sadowniczych i szkółkach
krzewów i drzew ozdobnych.
Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek przeznaczony do używania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych, a w uprawach małoobszarowych do wykorzystywania przy użyciu lancy
doglebowej podłączonej do opryskiwacza ciągnikowego.


wykorzystywanIE ŚRODKA
rzepak ozimy
- chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny (zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza
też pierwsze naloty słodyszka rzepakowego)
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin używania środka: zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Środek niszczy także jaja i młode larwy obecne już w roślinie.
liczba zabiegów: 1
Zalecana liczba wody: 150 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

- słodyszek rzepakowy (zabieg wykonywany przeciwko słodyszkowi zwalcza również
chowacza czterozębnego)
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin używania środka: zabieg wykonać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu
chrząszczy na plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem i w trakcie
kwitnienia rzepaku ozimego.
liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: przeciętniekropliste
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

kalafior
- gąsienice: bielinek kapustnik i rzepnik, piętnówka kapustnica.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego użycia: 0,9 l/ha
Termin wykorzystywania środka: zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Zalecana liczba wody: 200- 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

brokuł
- gąsienice: bielinek kapustnik i rzepnik, piętnówka kapustnica.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego wykorzystania: 0,9 l/ha
Termin wykorzystywania środka: zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Zalecana ilość wody: 200- 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


używanIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I zastosowaniaCH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za produktywność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
użytkowanego w uprawach małoobszarowych ponosi tylko jego użytkownik

odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne oraz szkółki leśnych gatunków
iglastych i liściastych


- pędraki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 5,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 2 miesiące
Termin stosowania środka: zależny od zaobserwowanej głębokości bytowania oraz
aktywności pędraków, w głównej mierze:
- pierwszy rok po rójce chrabąszczy, I-II stadium pędraka – zabieg: lipiec-sierpień,
- drugi rok po rójce, II-III stadium pędraka – pierwszy zabieg: II połowa kwietnia – I połowa
czerwca, drugi zabieg: lipiec-sierpień,
- trzeci rok po rójce, III stadium pędraka – zabieg: II połowa kwietnia – I połowa czerwca.
Zalecana liczba wody: 1600 l/ha
Zalecane ciśnienie robocze: 1 atmosfera
Zalecane używanie: punktowa iniekcja doglebowa na głębokość 10-30 cm wytwarzana
z trzech stron, w bezpośredniej bliskości sadzonek (do 10 cm) (0,2 l cieczy roboczej na
roślinę). Środek Dursban 480 EC przeznaczony jest do używania przy użyciu lancy
doglebowej podłączonej do opryskiwacza ciągnikowego.

szkółki roślin sadowniczych
- pędraki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego wykorzystania: 5,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 2 miesiące
Termin stosowania środka: zależny od zaobserwowanej głębokości bytowania oraz
intensywności pędraków, z zasady:
– pierwszy rok po rójce chrabąszczy, I-II stadium pędraka – zabieg: lipiec-sierpień,
– drugi rok po rójce, II-III stadium pędraka – pierwszy zabieg: II połowa kwietnia – I połowa
czerwca, drugi zabieg: lipiec-sierpień,
– trzeci rok po rójce, III stadium pędraka – zabieg: II połowa kwietnia – I połowa czerwca.
Zalecana liczba wody: 1600 l/ha.
Zalecane ciśnienie robocze: 1 atmosfera
Zalecane używanie: punktowa iniekcja doglebowa na głębokość 10-30 cm stworzona
z trzech stron, w bezpośredniej bliskości sadzonek (do 10 cm) (0,2 l cieczy roboczej na
roślinę). Środek Dursban 480 EC asygnowany jest do wykorzystywania przy użyciu lancy
doglebowej podłączonej do opryskiwacza ciągnikowego.

szkółki krzewów i drzew ozdobnych
- pędraki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego użycia: 5,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 2 miesiące.
Termin używania środka: zależny od zaobserwowanej głębokości bytowania oraz
energiczności pędraków, typowo:
– pierwszy rok po rójce chrabąszczy, I-II stadium pędraka – zabieg: lipiec-sierpień,
– drugi rok po rójce, II-III stadium pędraka – pierwszy zabieg: II połowa kwietnia – I połowa
czerwca, drugi zabieg: lipiec-sierpień,
– trzeci rok po rójce, III stadium pędraka – zabieg: II połowa kwietnia – I połowa czerwca.
Zalecana liczba wody: 1600 l/ha
Zalecane ciśnienie robocze: 1 atmosfera
Zalecane użytkowanie: punktowa iniekcja doglebowa na głębokość 10-30 cm wykonana
z trzech stron, w bezpośredniej bliskości sadzonek (do 10 cm) (0,2 l cieczy roboczej na
roślinę). Środek Dursban 480 EC przeznaczony jest do wykorzystywania przy użyciu lancy
doglebowej podłączonej do opryskiwacza ciągnikowego.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA wykorzystywanIA ZWIĄZANE Z dobrĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15-25oC.
2. W sytuacji opryskiwania roślin albo szkodników pokrytych nalotem woskowym dodać do
cieczy użytkowej środek zwilżający.
3. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin zwłaszcza kwitnących.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej skrupulatnie ustalić niezbędną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyekwipowanego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

45 PLN
Fungi-Chem Siarczan Miedzi 1 Kg
25 reviews

Siarczan miedzi (siny kamień) na gnijące strzałki w kopytach

Skład:
Pięciowodny siarczan miedzi

Siarczan miedzi jest to chemiczny związek nieorganiczny, który ma silne cechy wysuszające.
wykorzystywany jest na gnijące strzałki w kopytach.
Siarczan wsypujemy w gnijący, oczyszczony rowek przystrzałkowy, następnie za pomocą kopystki wgniatamy w rowek watę, aby zapobiec wypadaniu lekarstwa.
Inny sposób to zmieszanie siarczanu z tubką wazeliny (niektórzy stosują np. Krem Nivea) i dokladnie mieszamy. Otrzymaną pastę wciskamy w rowki strzałki i zatykamy watą

Przed zabiegiem kopyta powinny być oczyszcone i suche.

Zabieg należy powtarzać aż do uzyskania znacznej poprawy stanu kopyt.

Inne użycia siarczanu miedzi
jako fungicyd - zwalczanie grzybów atakujących rośliny
farbowanie i drukowanie
konserwacja drewna
farbowanie żelaza
wykrywanie wody w alkoholu (bezwodny reaguje z wodą i zabarwia roztwór na niebiesko)
grzybica skóry
dezynfekcja
jako środek odwaniający i grzybobójczy

atrybuty i działanie:
Niebieskie kryształki bez zapachu o srebrnym smaku.
Rozpuszcza się w 3 częściach wody i 4 częściach gliceryny.
W postaci stężonych roztworów lub substancji działa żrąco na powierzchnie ciała.
Wykazuje działanie przeciw-grzybicze.
Podawany doustnie powoduje silne podrażnienie błon śluzowych.
W roztworach rozcieńczonych działa ściągająco.


wykorzystywanie:
Do przyżegania owrzodzeń w jamie ustnej, na guzy promienicze,
do przyżegania spojówki i rogówki w zapaleniach wytwórczych.
1 % roztwór do zakrapiania oczu w coniunctivitis granularis.
1-3 % roztwory do pędzlowania w grzybicach skóry.
10 % roztwór - u przeżuwaczy sprawia reflektoryczne zwarcie rynienki przełykowej na okres kilkunastu sekund, co służy do podawania leków
do trawieńca.
10 % roztwór - u psów działa wymiotnie; podajemy w ilości 0,1 - 0,6 ml
na zwierzę.
1 % roztwór - u owiec i koni wykazuje działanie przeciwrobacze przeciw Haemonchus i Trichostrongylus: owce 3-miesięczne 20.0 ml, 6-miesięczne 40.0 ml, 1-roczne 70.0 ml, 1.5-roczne 85,0 ml, owce 2-letnie 95.0 ml.

pokaźne zastosowanie w dezynfekcji, jako środek odwaniający i grzybobójczy.
Odkażanie gnojówki – stosuje się 2.5 % roztwór w kombinacji z kwasem siarkowym w ilości 5-10 litrów obu części na 1m3.
1 % roztwór - do odkażania w zakładach mięsnych ścian i podłóg i
kanałów powietrzno-chłodniczych, 3% roztwór - do zwalczania zagrzy-
bienia pomieszczeń.

Działanie niechciane:
Nie podawać łącznie z alkaliami, węglanami, Liquor Ammonii caustici.

Przechowywanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach.

16 PLN