DRAMIŃSKI cyfrowy tester kwasowości gleby i płynów ph-metr marki Dramiński
25 reviews

ELEKTRONICZNY TESTER KWASOWOŚCI, którego pracą steruje mikrokomputer jest nowoczesnym przyrządem o dużych możliwościach. Ten precyzyjnie działający i łatwy w obsłudze aparat służy do określania stężenia jonów wodorowych w glebie (W przeliczeniu na jednostki pH).

Wyniki pomiarów wyświetlane są na bardzo czytelnym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Tester można ustawić na automatyczną lub ręczną kompensację temperatury. Zakres pomiarowy pH wynosi od 0 do 14 jednostek.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej obudowy przyrząd można trzymać i obsługiwać jedną ręką, co jest bardzo istotne w czasie wykonywania pomiarów w terenie. Poza zastosowaniem do pomiaru pH gleby tester można wykorzystać do oznaczania kwasowości płynów (np.

pasz).Przyrząd z powodzeniem nadaje się do wykonywania pomiarów bezpośrednio w terenie jak i oczywiście w warunkach laboratoryjnych. Tester może współpracować ze wszystkimi typami elektrod pH-metrycznych, które posiadają złącze TNC-50.Przyrząd posiada funkcję automatycznego wyłączania się po 3 minutach, jeśli nie jest używany.

Dane techniczne:zakres pomiaru pHod 0 pH do 14 pHzakres pomiaru mVod -500 mV do +500 mVpomiar temperaturyod -30 °C do +130 °Ckompensacja temperaturyautomatyczna i ręczna od 0 °C do 120 °Crozdzielczość pH0.01 pHdokładność pomiaru pH0.05 pHtemperatura pracy elektrody pHod 1 °C do 90 °Crozdzielczość temp.0.1 °Cdokładność pomiaru temperatury0.1 °Cwskaźnik odczytowytypu LCD, 3 1/2 cyfryzasilanie1 bateria 9V, typ 6F22pobór prąduok.

10 mAtemperatura pracy+4 °C do +50 °Cmasa przyrząduok. 300 g...

1167 PLN
DRAMIŃSKI Miernik wilgotności zboża Dramiński GMMpro
25 reviews

Wilgotnościomierz przeznaczony jest dla:dużych producentów zbóż i rzepaku,firm zajmujących się przechowywaniem oraz przetwarzaniem ziarna,firm produkujących pasze ze zbóż zakupowanych z zewnętrznych źródeł.

GMMpro charakteryzuje się:dokładnym i szybkim pomiaremwbudowanym układem wagowym znacznie zwiększającym precyzję pomiaruśrednia dokładność pomiaru poniżej 0,5% dla ziarna znormalizowanegołatwością w użyciupółautomatycznym dozownikiem do napełniania komory pomiarowejnowoczesnym wyglądemergonomicznym kształtem Lista gatunków i zakresy pomiarowe:rzepak 4%– 20%żyto 9%– 24%pszenica szklista 9%– 24%pszenica zwyczajna 9%– 24%jęczmień jary 9%– 24%pszenżyto 9%– 24%kukurydza 9%– 24%owies 9%– 24%Dane techniczneMasa przyrządu1751 gWymiarydł.

25 cm, szer. 16 cm, wys. 12 cmSposób napełniania komorypółautomatyczny, ze specjalnego dozownikaMetoda pomiaru wilgotnościpojemnościowo – wagowaWskaźnik odczytowyLCD alfanumeryczny 2 x 16 znakówZasilaniebateria 9V, typ 6LF22Pobór prąduśrednio 20 mACzas pracyok.

28 godz. ciągłej pracy, rozładowanie baterii sygnalizowane automatycznieSterowanie pomiaremmikrokomputer jednoukładowyGraniczne błędy wskazańw użytkowaniu ±0,8%w zakresie do 10% wilgotności, powyżej 10% ±0,04 wartości mierzonej +0,4% (dla kukurydzy ±0,9%w zakresie do 10% wilgotności ±0,05 wartości mierzonej +0,4%)Temperatura pomiaruod 12°C do 35°C (dokładność 1°C)Kompensacja temperaturyuwzględniana automatycznie w zakresie od 12°C do 35°CZalecana temperatura przechowywania...

3059 PLN
Astrum Mix negocjacyjny - Wiesław Gomulski (2007)
25 reviews

Negocjacje są coraz bardziej powszechną metodą porozumiewania się ludzi, językiem komunikowania się. Kształtują relacje biznesowe i społeczne, są też narzędziem pracy w tych dziedzinach.

Współczesny menedżer, ekspert kierujący projektem czy handlowiec powinni być dobrze obeznani z tematyką negocjacji - o ile chcą dobrze wykonywać swoje zadania. Kultura negocjacji przenika również do naszego życia prywatnego - swoje relacje społeczne coraz częściej ujmujemy w myśl zasad negocjacyjnych. W tej sytuacji istnieje potrzeba opracowania modelu mixu negocjacyjnego - narzędzia porządkującego warsztat pracy negocjatorów i ułatwiającego prowadzenie negocjacji w sposób efektywny i satysfakcjonujący.

Taki właśnie model przedstawia jego twórca - Wiesław Gomulski. W swym nowatorskim opracowaniu dotyczącym zarówno negocjacji biznesowych, jak i społecznych, prezentuje ujęcie negocjacji jako dziedziny wiedzy naukowej i jako praktyki biznesowej i społecznej przydatnej dla każdego, kto się negocjacjami zajmuje zawodowo lub zajmować będzie. Tę nowoczesną koncepcję warsztatu efektywnego negocjatora autor poleca tym wszystkim, którzy chcą twórczo rozwijać teorię i praktykę negocjacji.

Wiesław Gomulski jest doświadczonym psychologiem praktykiem zrządzania i marketingu. Współpracuje w obszarze tzw. miękkich elementów zarządzania z kilkoma uczelniami i firmami szkoleniowymi, a także z licznymi firmami i instytucjami jako doradca w zakresie budowania ich strategii, elementów zarządzania, programów sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, prezentacji na targach, a także przygotowania nowych firm, zwłaszcza handlowych, do uruchomienia działalności na rynku.

15.5 PLN